söndag 16 oktober 2016

Skolpojken Gustav Fridolin sa fel – det var 700 dagar och inte 100 dagar jag menade!

Gustav har vaknat till från sin ”törnrosasömn” och ser att elevernas PISA-prov blir allt sämre och sämre. Något måste göras! Gustav får en ide! Man undrar om han överhuvudtaget lämnat skolan?

Alla som har och har haft barn inser att Gustavs retorik är ett barns!
Skolan var dålig från början, jag har inte försämrat den!
Det var nån annan som hade sönder den!

Gustav:
Det är den här planen som klantiga formuleringar från oss, en klickvänlig rubrik från tidningen och en kampanjsajt från högern förvandlat till Twitter-sanningen att jag lovade ”fixa skolan på 100 dagar”. Som politiker ingår det i jobbet att ens motståndare medvetet missförstår.. Idén att en politiker på något magiskt sätt skulle kunna trolla fram bättre skolresultat från utbildningsdepartementet osynliggör dem som verkligen ”fixar skolan."
När man läser texten ser man formuleringen "100 första dagarna" används hela fyra gånger i artikeln, Gustav kallar dem för: "klantiga formuleringar från oss!"

Det som är intressant är att Gustav medger, att han är
inkompetent ="klantig."
Att Gustav är inkompetent är dock inget nytt. Att han tror att godkända betyg betyder att skolan är "fixad" visar bara på inkompetensen.

Man kan förstås undra över varför det tog 700 dagar för Gustav att säga att han inte tar åt sig och inte alls lovat att fixa skolan på 100 dagar? Vi har val om mindre än 700 dagar.

Är det någon som tror att Gustav ”fixar” skolan?
Som politiker så gäller det att komma på något coolt uttryck som den inkompetenta svenska median eventuellt kommer ihåg mer än 10 minuter, så "100 dagar" fyllde väl sitt syfte ?

PISA
PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden.

Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden:
matematik, naturvetenskap och läsförståelse.
Studien genomförs var tredje år.
Den senaste 2015.

För att kvalitetssäkra prov och enkäter genomfördes en förstudie våren 2014.
Drygt 2 100 elever från 54 skolor deltog i förstudien. Huvudstudien genomfördes våren 2015. I den har omkring 6 600 elever från 230 skolor deltagit, från både grundskolor och gymnasieskolor. Utöver prov i naturvetenskap, matematik och läsförståelse har eleverna fått besvara en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation att lära sig ämnena. Rektorerna på de utvalda skolorna har fått besvara en enkät om hur undervisningen organiseras.

Egentligen är det mycket märkligt resultat från den senaste PISA- mätningen. Svenska elever har den högsta internet- och datoranvändningen i och utanför skolan och de presterar sämst på PISA-provet. Dessutom har Sverige den högsta andelen extrema internetanvändare i hela OECD. Det visar en fördjupad analys av den senaste PISA-studien.

Sverige är det land där eleverna är mest på internet utanför skolan. Av de svenska eleverna anger drygt 30 procent att de är minst fyra timmar på internet en vanlig veckodag utanför skoltid, motsvarande andel i OECD är omkring 18 procent.

Trots dessa goda förutsättningar är Pisa-undersökning och Sverige, blivit synonymt med svaga resultat de senaste åren. Sverige har helt enkelt halkat efter.

När digitala kunskaper mättes i två olika moment, läsförståelse och matematik, blev resultatet knappast det många önskat.
Att lösa matematik tal digitalt ligger Sverige fortfarande i kategorin "klart under OECD-snittet", men man har lyft sig lite från 2013, då hade Sverige sämst resultatutveckling av alla OECD-länder.
Gustav säger:
”att bakslaget för svenska skolor hänger ihop med att man inte har försett rektorer och lärare med de rätta verktygen. Det måste handla om vad man faktiskt gör med en dator. Arbetet med att ge lärare och rektorer kompetens och de rätta verktygen har hängt efter. Det är där vi måste göra långsiktiga och systematiska insatser.”

Några teorier varför Sverige halkar efter?
Det finns många teorier om varför Sverige halkar efter.
Lärarnas kompetens,
olika pedagogiska experiment, andelen svaga elever har ökat. Tidigare var de svenska svaga eleverna starkare än de svaga eleverna i andra OECD-länder. I dag är de svaga eleverna svagare än de svaga i OECD-länderna när det gäller läsförståelse.

Är det pappornas fel?
Läs ambassadören Johanna Lindbäck skriver:
”För att komma till rätta med svenska skolelevers bristande läsförståelse krävs en ny syn på läsning i skolan. Sedan länge diskuteras hur man ska få unga killar att läsa. En viktig fråga blir då om män i Sverige verkligen behöver läsa så mycket i dag? Det verkar ju gå bra ändå. De får jobb, klarar sig fint. Allt läs tjat kanske mest är en kvinnlig konspiration för att tråka ut killarna? I skolan är det svensklärarna, ofta kvinnor, som tjatar om vikten av att läsa. Hemma är det mammorna. Vad gör papporna? Inte läser de. Att läsa är alltså något som enbart är viktigt i skolan, och då på ungefär tre lektioner i veckan.”
I den numera nedlagda tidskriften Neo finns en artikel om raset i PISA och en förklaring. Den är baserad på en vetenskaplig studie.
Mellan 2009 och 2012 föll resultaten som kraftigast och andelen skolbarn med utländsk bakgrund ökade som mest. Under den perioden försvinner 43 procent av det genomsnittliga resultatfallet – 62 procent i naturvetenskap, 45 procent i läsförståelse och 29 procent i matematik – när man justerar urvalet för att ta hänsyn till den förändrade elevsammansättningen. Detta är anmärkningsvärda resultat.” 


Sveriges dåliga resultat i PISA-mätningarna följs givetvis i andra länder och speciellt från de internationella storbolagen. Skall ett storbolag etablera sig i ett land är tillgången på bra utbildad arbetskraft ett av de första kraven.

Kan det vara så Ericsson flyttade utomlands, för att Sverige har en rad stora problem som de styrande inte tar itu med? Är Ericssons flytt en början?
Tvingas storbolagen nu prioritera ned Sveriges status, eftersom de tidigare fördelarna i god utbildning och social tillit och ordning snabbt har försämras eller….?
Vem vill bo i ett land där  undervisningen fallerar/
rasar på alla nivåer?  Där polis inte längre klarar av att upprätthålla ordningen och där personöverfall, skol- och bilbränder är dagliga företeelser.
Så  länge landets politiska partier är oförmögna att ta sig an dagens angelägna problem och ärligheten inom svensk politik har sett sina bästa dagar, får vi “gilla” situationen som den är.
Nu är det endast personlig makt eller olika partiers framgång som gäller.
Den svenske väljaren får stå som ett fån mellan hötapparna och inser inte sin betydelse i maktspelet.
De som fått förmånen att leda det svenska folket bör också leverera resultat. Ett resultat som gagnar allas intressen.
 
Tyvärr anser svenska politiker att ett val ger dem ”carte blanche” att i politiker skråets intressen blanda bort korten och driva en politik som endast gagnar dem själva. Då som den politiska elit som de själva upphöjt sig till.
Bra bevis på detta är de pensionsförmåner de beviljat sig själva. även om de är ändrade efter 2014.
Att negligera svenska väljare år efter år skadar demokratin. Politiker är folkets tjänare och inte tvärtom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar