torsdag 27 oktober 2016

Turkiet ställer krav som ger USA huvudvärk!


Turkiets president Recep Erdogan, höll nyligen ett tal där han fördömde USA, för att de nekade Turkiet att ansluta sig i kampen mot IS i Mosul.
I Mosul är USA allierad med den kurdiska milisen som Turkiet ser som ett hot mot deras egen stats säkerhet.
Erdogan svarade på ett uttalande av Hillary Clinton den 14 oktober, där hon stödde den kurdiska milisen i Irak:
”Skäms på dig! Är
det Turkiet som är medlem i Nato eller är det kurdiska PYD / YPG - militanta? Om det är Turkiet, måste du komma till förhandlingsbordet med oss och ta stegen med oss.”

Erdogan svarade Hillary Clinton några dagar senare:
Hillary säger: "Turkiet får inte komma in
i Mosul!"
Varför får inte Turkiet komma in? Jag har en 350 km lång gräns mot Irak och vi hotas över denna gräns. ...
Turkiet kommer att delta i attacken mot Mosul och vill sitta vid förhandlingsbordet. Det är uteslutet för oss att stå utanför. Eftersom
vi har historiska bindningar i Mosul.

När Erdoğan nämner Turkiets historia i Mosul, hänvisar han till det Osmanska riket som upplöstes efter nederlaget i första världskriget. Erdogan har länge haft en neo-ottomansk agenda med ambitioner att ta tillbaka delar i Syrien och Irak. Erdogan har nu också börjat göra anspråk på Balkan.
15 oktober sade han:
Västra Thrakien tillhör Grekland efter Lausanne-fördraget 1923. Det är den smala bit land söder om Grekland som förbinder landet med den europeiska delen av Turkiet.

Västra Thrakien tillhörde Osmanska riket fram till det första Balkankriget 1912. I det andra Balkankriget mellan Bulgarien och Grekland tog Bulgarien kontroll. Men Bulgarien tillhörde förlorarna i första världskriget och sedan 1920 har Thrakien tillhört Grekland.
Genom Lausanneavtalet 1923 blev Turkiets gränsar mot Grekland och Bulgarien fastställda som de är idag.

De
t grekiska UD reagerade mycket skarpt på Erdogans uttalanden. I Aten uppfattas dessa uttalanden som provocerande och som ett hot mot den regionala stabiliteten.
Den grekiske presidenten Prokopis Pavlopoulos sa i ett tal i Edessa den 18. oktober:
Turkiets president Erdoğan retorik är i alla perspektiv, även om de är välvilliga, underminerar de tyvärr direkt eller indirekt Lausannefördraget. För att inte tala om de grekisk-turkiska relationerna och förbindelserna mellan EU och Turkiet.”

Bulgariens utrikesminister Daniel Mitov har också svarat på Erdogans uttalanden.
Han säger att: "ingen ansvarig politisk ledare bör ifrågasätta de befintliga gränserna i regionen."

Erdogan
har också beklagade sig över att Turkiet var tvungna att ge bort de södra Egeiska öarna till Grekland.

Erdogans politik är en ”osäkrad bomb”
för NATO:s gemenskap men det började inte med Syrien kriget.

Om vi ska sätta den i en kronologisk ordning, började det med NATO:s krig i Jugoslavien och dess delning. Delningen upphävde en av de viktigaste punkterna i Versailles avtalet efter första världskriget.
Sovjetunionen
s sammanbrott ledde till USA och Nato såg en möjlighet att revidera avtalen i Versailles och Jalta från det första och andra världskriget. Kriget i Ukraina är också en del av detta fantastiska spel.

Nu när man har släppt ut ”anden ur flaskan”, så är det kanske inte så lätt att ta en steg tillbaka igen.

Erdogans neo-ottomanska politik är därför en logisk följd av detta.
Om Erdogan lyckats rensa ut NATO befälhavare i sin egen armé, så risken är liten att NATO försöker med en ny kupp mot Erdogan. Eftersom Erdogan nu framträder med starkt nytt självförtroende,  eftersom han har armen i sin hand.

USA:
s, Turkiets och oljediktaturernas "strävan att riva sönder” den syriska staten, är en fortsättning på denna kamp för omfördelning av världen.
Turkiet deltar i denna kamp, både i Syrien och Irak - och föreslår nu också att varken gränser
na på Balkan eller Egeiska havet är bortom diskussion.

Detta har aldrig
hänt om Saddam och Gaddafi fått sitta kvar. Det är bara naiva människor som tror på förevändningar från USA, Turkiet och oljediktaturerna.
Det handlar om
en imperialistisk re-uppdelning av världen och hittills har vi inte sett slutet på detta.
 
Tillägg:
Efter första världskriget möttes stormakterna i Versailles för att fastställa den nya maktbalansen och den nya länderna. Förlorarna i kriget Tyskland, Ryssland, Österrike-Ungern och det Osmanska riket, var decimerade och de delades till antingen små maktlösa länder eller införlivades av segrarna.
Balkan, som hade kontrollerats av Österrike-Ungern och det Osmanska riket, delades upp på detta sätt.
Jugoslavien konstruerades genom
avtalet i Versailles. Osmanska riket förlorat all sin kontroll över Mellanöstern och Nordafrika och England och Frankrike delade upp detta mellan sig.
Än idag lever vi fortfarande med en konflikt som hoppade rätt ut från det 1:a världskriget och Versailles, nämligen den palestinska konflikten.

Segrarna i
andra världskriget träffades i Jalta på Krim där Roosevelt, Churchill och Stalin delade upp det nya Europa.
Versaillesfördraget och Jalta avtalet
bestod under det kalla kriget, även efter upproret i Ungern. Sovjetunionens och dess allierades invasionen av Tjeckoslovakien ledde inte heller till
någon förändring.
Erdogan:
"Turkiet kan inte svika sina bröder i västra Thrakien, Cypern på Krim eller någon annanstans."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar