måndag 31 oktober 2016

Är SVT:s program för oseriösa?

Det är inte första eller sista gången som ett program i SVT:s kanaler fälls för ett oseriöst och vinklat inslag. Man kan utan vidare påstå att SVT:s program ”vadar” i att vara så vinklade och oseriösa i sina inslag att det är skrämmande. Detta gäller speciellt Rapport och Aktuellt.

Man kan fråga sig vilken agenda som driver ledningen för SVT att vara så oseriösa. Tittar man på vilka som sitter i ledningen är det inte svårt att förstå – kommunister och vänstersympatisörer.

Granskningsnämnden för radio och tv fällde nyligen ett inslag i SVT:s Husdrömmar.
Programserien följde olika människor som byggde sina drömhus. Granskningsnämnden fäller alltså inslaget med motiveringen att det borde ha framgått att uppgiften om energiförbrukningen för en normalvilla avsåg genomsnittet i Sverige och inte nyproduktion.


Programmet som fälldes handlade om så kallade passivhus som ska vara mycket energisnåla, men de gjordes en helt felaktig jämförelse med vanliga småhus.

Man fick uppfattningen att ett passivhus gör av med en tiondel så mycket som en normalvilla. Men i själva verket är skillnaderna små.

Konceptet ”passivhus” innebär att man bygger efter en standard som bland annat syftar till extremt låg energiåtgång.

I inslaget förmedlades uppgiften att ett passivhus gör av med 2 000 kWh per år medan en normalvilla gör av med 25 000 kWh per år.

Experter som tittat på programmet anser att jämförelsen är totalt missvisande. Som brukligt är har SVT vinklat, så att bara  uppvärmningen redovisades i siffran för passivhus, medan
SVT glömde redovisa att i en vanlig villa ingick också hushållsel
i siffran.
Medelvärdet för att värma upp en nybyggd normalvilla är drygt 3 000 KWh per år jämfört med ett passivhus 2000 kWh.

Boverket kräver en maxförbrukning på ett hus om 170 kvadratmeter på 9 350 kWh per år. Snittet i branschen för en normalvilla är dock betydligt lägre, närmare 6 500 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning av tappvatten och hälften till uppvärmning av huset.


Ett passivhus kanske sparar el för drygt 1 000 kronor per år jämfört med en ny normalvilla, men kostar betydligt mer att bygga.

Enligt SP handlar det om flera hundratusen kronor i ökad kostnad för en villa. Man kan verkligen ifrågasätta den resursanvändningen.

Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Byggindustrier konstaterade i  rapporten ”Klimatpåverkan från byggprocessen” att runt hälften av en byggnads klimatpåverkan sker under byggnationen. Rapporten är kritisk till att reglerna för byggande trots detta fortfarande är fokuserade på uppvärmning och användning av byggnader.

I rapporten konstateras: ”Genom energieffektivisering har energifördelningen förflyttats till en ökad andel i produktionsfasen, men framför allt har fördelningen av en byggnads klimatpåverkan förskjutits uppströms. Den är nu minst lika stor i produktionsfasen, som vid användningen av en byggnad under 50 år. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur dagens byggregler är utformade. Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler reglerar i princip bara vad som sker under en byggnads driftsfas, nedströms.”

IVA konstaterar att många av de processer som är förenade med byggnationer drivs med fossila bränslen, medan uppvärmning av byggnader med svensk el och fjärrvärme har låg klimatpåverkan.


När Sverige nu ska införa EU:s ”Nära noll-direktiv” så är det viktigt att det inte bygger på missuppfattningar. Att exempelvis införa hårdare krav på isolering av hus kommer ha liten eller ingen effekt på utsläpp av klimatgaser.

Oseriösa inslag från SVT och SR
Det vore också bra ifall inslag som handlade om vindkraft och solpaneler också kunde granskas och fällas för osaklighet.
SVT och SR har sänt flera inslag om och överdrivit nyttan av att dessa intermittenta och i många fall undermåliga energislag.
Mycket märkligt är även alla inslag som rör klimatförändringarna och dess konsekvenser är att de så oseriösa, att de borde fällas oftare.

Skrämsel pro
paganda är ett ”signum” för SVT och SR och många gånger är inslagen osakliga. Inslagen om till exempel oväder, havsnivåhöjningar och glaciärs avsmältning får kritiskt sändas utan att något av inslagen fälls.

Enligt det sändningstillstånd som SVT och SR har, skall programmen vara objektiva och inte spegla reporterns politiska åsikt.

Utan att ta till överord har både SVT och SR ”mil” att ta igen innan de blir objektiva – idag har vi mest propaganda som inte så lite påminner om det gamla DDR.

1 kommentar:

  1. "Enligt det sändningstillstånd som SVT och SR har, skall programmen vara objektiva och spegla dagens samhälle."
    Objektiva och spegla dagens samhälle är ju motsatser...

    SvaraRadera