lördag 15 oktober 2016

Trängselskattens totala misslyckade i Göteborg både politiskt och miljömässigt

Det var i maj 2010 som Riksdagen tog beslut om att införa trängselskatt i Göteborg. Detta på uppmaning från politikerna i staden. Då var sex av åtta partier för trängselskatt. Sverigedemokraterna och Vägvalet var emot.

För var S, MP, V, L, C och M.

De politiker som fortfarande tror att folkomröstningen om trängselskatt kommer att vara glömd till valet 2018, gör klokt i
tänka om.  Fast egentligen behövs inte det.
Det räcker att åka spårvagn genom city på morgonen eller ta bilen från Hisingen  på eftermiddagen
och sen fundera på om Göteborg blivit bättre med trängselskatt.Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”.

Men i själva verket har det blivit en miljökatastrof. Andemeningen med trängselskatten, var att minska bilköerna in till city.


Istället har köerna växt i Göteborg, månad för månad. Trängselskatten, som skulle rädda trafiksituationen i Göteborg har helt enkelt inte haft någon effekt.
I själva verket har visar det sig, att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro på trängselskatt och en manisk fixering vid prestigeprojektet Västlänken har Göteborg lagt en död hand över utvecklingen av kollektivtrafiken.


Rättare sagt, den har haft effekt för individer men inte totalt. De allra svagaste grupperna har förstås inte klarat trängselskattens extra belastning. Extra hårt har den slagit mot lågbetalda arbetare i industriområden med dålig kollektivtrafik. Trots detta ökar alltså trafiken, dvs de som har råd kör ännu mer bil än tidigare.
En annan faktor är befolkningstillväxten som obönhörligen ökar biltrafiken.
Folkomröstningskampanjen

2012 - 16 augusti 2012
 En kampanj för en folkomröstning startar efter att ett folkinitiativ väckts av tre privatpersoner i Göteborg.

2012 - 
5 september Media avslöjar de etablerade partiernas bluff när de hävdar att förslaget om trängselskatt var välkänt inför valet 2010.

2013 - 15 februari 2013
 57 475 underskrifter överlämnas till fullmäktiges ordförande, Lena Malm (S) och stadsjuristen.

Kvällstidningen GT har kampanjat för att få till stånd en folkomröstning. Till det behövdes 40 000 namnunderskrifter, vilket man också lyckades samla in. Men för att en folkomröstning ska bli verklighet måste kommunfullmäktige först rösta om det ska bli en folkomröstning. Minst två tredjedelar av de sittande i kommunfullmäktige måste då rösta nej för att hindra folkets röst. Tidigare pekade det mesta på att kommunfullmäktige skulle sätta stopp för en folkomröstning.

2013 - 27 mars Några veckor tidigare hade underskrifterna räknats. Nu gick kommunen gick ut med siffran - 49 708 göteborgare kräver folkomröstning om skatten.

2013 - 12 april Under Moderaternas partistämma röstar en majoritet för en folkomröstning om trängselskatt. Det öppnade för ett beslut i fullmäktige.

2013 - 23 maj . Kommunfullmäktige i Göteborg beslutar att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatt.
Efter lång och livlig debatt i kommunfullmäktige framgick det till slut att nej-sidan inte lyckades komma upp till två tredjedels majoritet och en folkomröstning är därmed ett faktum. En av anledningarna till att nej-sidan inte nådde upp till rätt nivå beror på att moderaterna har svängt i frågan och nu stödjer en folkomröstning tillsammans med lokala partiet Vägvalet och Sverigedemokraterna samt några politiska vildar.

2014 - 14 september Göteborgarna röstar nej till trängselskatten.

När alla 297 valdistrikt räknats står det klart att 56,8 procent säger nej och 43,2 procent ja till trängselskatt. Starkaste ja-fästet är Centrum, där 55,4 procent röstade ja. Flest motståndare till trängselskatten finns, inte oväntat på Hisingen, där 66 procent röstade nej.

Vägvalets partiledare Theo Papaioannou:

”Resultatet är ett bevis på att det har funnits ett förtroende gap mellan politiker och göteborgare. Jag ser det som ett klart besked att göteborgarna inte vill ha trängselskatten.”


En folkomröstning är endast rådgivande..
Resultatet efter en folkomröstning behöver dock inte betyda någonting då politikerna ändå har sista ordet. En folkomröstning är endast rådgivande. Men resultatet visar att det är:
"Ett misstroendevotum från folket."

Ulf Bjereld:

”Göteborgarnas nej skickar ett knivskarpt budskap till de styrande politikerna. Det är ju ett uttalat missnöje mot det politiska ledarskap som har drivit den här frågan och som inte har fått de egna medborgarna med sig. Det är en rejäl bakläxa för de ansvariga politikerna i den här frågan. Det är ett misstroendevotum från folket, i och med att det funnits en så kompakt politisk enighet i den här frågan.”

Oklart om politikerna följer folkviljan


Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén, Socialdemokraterna:

”Angående trängselskatteomröstningen så äger vi inte den frågan, och det har vi varit tydliga med under hela valrörelsen – det är oklart hur ett nej ska hanteras. Det är riksdagen som äger frågan. Innan frågan skickas till riksdagen ska frågan hanteras av fullmäktige.”

Efter omröstningen träffades Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund var eniga: avtalet om Västsvenska paketet och finansieringen med trängselskatt ligger fast.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén, Socialdemokraterna:
Ingen var beredd att omförhandla avtalet. Region Halland och Västra Götalandsregion var särskilt tydliga med att avtalet ligger fast, att Västsvenska paketet skall vara intakt och att Västlänken måste genomföras. Göteborgs Stad kommer att begära skriftliga svar från de fyra andra parterna om möjligheten att riva upp överenskommelsen. Vi vill ha beskeden svart på vitt.”

Svar på vitt är att Riksdagen beslutade att trängselavgifter skulle införas i Göteborg.
Den 1 januari 2013 hakade Göteborg på Stockholm och införde trängselskatt för den som vill köra in eller ut från stadens centrala delar, men även den som vill passera Göteborg på exempelvis E6/E20.

Det är inte Göteborgsregionen som äger frågan utan Riksdagen och vi har ett val 2018, kommer trängselavgifterna säkert upp igen till omröstning i valet. Frågan är hur den nya Riksdagen kommer att respektera folkviljan?
Närmare 70% av göteborgarna vill ta bort trängselavgifterna.

Effekten av den införda trängselavgiften måste vara ett rejält slag i ansiktet på den rödgröna regeringen och deras miljöpolitik.


Resultat i Göteborg är förödande: Ökad biltrafik, ökad trängsel och mer utsläpp.
Man kommer hela tiden tillbaka till att utan en bra kollektivtrafik, så går det inte att minska bilismen med straffskatter. Människor värderar sin tid oerhört högt. Kombinationen av trängselskatt och ensidig fokusering på en meningslös järnvägstunnel genom Göteborgsleran kväver Göteborg i köer och avgaser. Västlänken stoppar effektivt alla möjligheter att förbättra spårvägen som för överskådlig tid kommer att vara stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Det är därför Västlänkspolitikerna är tysta. Med Västlänken som ryggsäck är Göteborgs trafiksituation omöjlig att lösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar