tisdag 10 juli 2018

Den sista lyckliga sommaren!

Oksanen börjar göra sig mentalt förbered på ”sista lyckliga sommaren i tidningen Hela Hälsingland.

Fredrik Oksanen: ”När Sverige väl vaknar upp ur sin sommarfotbollsrosébubbla kommer vi att upptäcka är vi är mycket dåligt förberedda, både mentalt och praktiskt, för den höst som vi i värsta fall riskerar att få.”
Man kan verkligen känna av Oksanens ängslan inför den okontrollerade demokratin. När personer som Oksanen inte inser, att människor inte längre låter sig manipuleras såsom makten önskar, så blir demokratin farlig. Det man kanfundera över är om Oksanen är för demokrati eller diktatur? Kanske Oksanen menar, att det bara är en tidsfråga, innan det folkliga motståndet i Sverige, västra Europa och USA, slås ned med våld?

Att makten aldrig lär sig av historien? Det är den överstatlighet som är det verkliga problemet! Inser Oksanen inte detta eller är han så insnöad in sin bubbla, att han inte ser, att den snabbt växande nationalism, är snarare symptomet på problemet. Gavrilo Princip avlossade inte precis de där skotten av ilska, över att den överstatliga unionen givit de slaviska folkgrupperna på Balkan full frihet att bestämma över sig själva, för att uttrycka det milt. För övrigt har Foliehatten varit på den plats där Princip avlossade de dödande skotten i Sarajevo och även varit inne i den cell i Terezin, där Princip dog.


Om EU haft ett styre/ledning så hade hela detta förlopp av händelser och hela utvecklingen som är så förbluffande, varit så enkelt att undvika. Istället ser vi ett potentiellt sönderfall av EU. Om EU tt de migrationskritiska till mötes, genom att helt enkelt deklarera, att nu stänger vi gränserna och inför ”festung Europa”, under en tid, hade inte EU vacklat av inre splittring.
Men nej -
det ska köras ett ”chicken race” och man ska till varje pris hålla gränserna öppna för migration, från tredje världen. Till entusiasterna hör också den allt mer problematiska Margot Wallström!
Ingen begriper det helt enkelt inte. Det är inte så, att höga vederbörande inte har kört över fina principer tidigare, när det har passat och det handlar om EU:s själva fundament.
Som man bäddar får man ligga” och detta ordspråk passar mycket väl in på de styrande i EU! Med sitt agerande har eliten i EU med sin politik, fått vara med om, en enorm stor tillväxt som EU och vänstern kallar för, högerpopulistiska partier.

När man läser Oksanens artikel, så inser han att väljarnas val manifesterades i Almedalen och istället för tre block, blev det två, nationalismen mot internationalismen. Oksanen är också totalt blind och döv för, att svenska folket har underkänt de gamla partiernas politik och det som skrämmer honom är SD:s framväxt.
Man förstår vad Oksanen menar när skriver ”den sista lyckliga sommaren” att han vill att Sverige ska fortsätta att utplåna sig själv och bli likt en flygplats, ett identitetslöst område utan egen kultur, tradition och utan någon som helst sammanhållning. Han precis som de gamla partierna tar avstånd från nationalism, utan att inse, att de därmed tar avstånd från Sverige som kulturnation, Sverige som välfärdsland och Sverige som demokrati. Istället vill de omfamna globalismen och en icke existerande rysskräck! Oksanen står högst på barrikaderna och skriker högst om rysskräcken, med fakta serverade av UD!


Höstens val kommer att avgöra om Sverige ska sträva efter att bevara det som är svenskt och om Sverige har ambitionen att vara ett hem, för dess folk eller om
Sverige ska vara ett folkhem måste politiken styras om och prioritera människor som slår rot och stärker samhällsgemenskapen.

Höstens val är också, att slå vakt om vår demokrati, folkstyret. Det är bara genom folkstyre som Sverige kan skapa tillräckligt med lojalitet oss människor, för att kunna ta ut den skatt som krävs för att skapa social trygghet.
Idag har vi förvisso en demokrati som går på tvärs med befolkningen, när man inte lyssnar på folkviljan, utan kör sitt eget race som inte har en förankring hos det svenska folket. Årets opinionssiffror är ett bra bevis på detta och valet kommer också att visa, om Sverige vill ha nationalism eller en fortsatt politik, där svensken kommer i andra hand!

1 kommentar: