tisdag 3 juli 2018

Mångkulturens totala misslyckande!

Riksdagen införde mångkultur i grundlagen 1975, utan att tillfråga svenska folket. Det finns inget samhälle där mångkulturen fungerar och Sverige är ett bra bevis på detta. Sverige är idag ett samhälle som är segregerat och har problem med det mesta.
En kultur utvecklas och förändras över tiden, bland annat genom att ta till sig intryck utifrån som exempelvis nya maträtter. Vem som helst får äta vilken mat de vill, utan att för den skull tvingas acceptera mångkultur. Om svenskar efterfrågar kebab, så kan svenskar starta svenska kebabrestauranger. Araber besitter ingen spetskompetens som gör dem oumbärliga för att ”svarva” kebab.

Det är inte "normal" utveckling av en kultur att främmande element
såsom böneutrop, klan- och hederskultur, sharialagar etc, tvingas befolkningen mot deras vilja. Det kan i stället liknas vid "etnisk rensning."

Ett samhälle kan inte baseras på mångkultur. Så länge en kultur är helt dominerande, så kan man ha
inte någon subkulturer som lever i utkanten av samhället. Man kan inte heller ha flera jämnstarka kulturer, för då blir det bråk. I Sverige kommer det troligen att bli en maktkamp mellan svensk och muslimsk kultur i framtiden, i takt med att muslimerna växer i antal och blir mer etablerade. Denna maktkamp kommer att hålla på, tills en av kulturerna har segrat. Därför är det märkligt att det finns svenskar som tycker det är bra med mångkultur. Det är bara bra, så länge den svenska kulturen är klart dominerande.

Migranter som bidrar och integreras i det svenska samhället och utsätts för svenska normer och sociala koder i arbetslivet, är bra för Sverige. Ett jobb ger också ekonomisk trygghet och en känsla av personligt värde. För att integreras tvingas de, att lära sig svenska språket till en hyfsad nivå, om de har ett ”riktigt jobb.”

Med den rådande diskursen i Sverige idag där liberalism och vänster PK råder, så ska vi
enligt politikerna, se till individer och det har att göra med vänsterns "tycka synd om alla invandrare" är fatalt för Sverige, för vi tar i dagsläget in fel migranter utan andra skäl, än ekonomiska.
Man
skulle kunna tro, att influenser från andra kulturer kan utveckla ett samhälle, men då gäller det, att de invandrande är ungefär samma ekonomiska, tekniska och kulturella nivå som ursprungsbefolkningen. Vi lär oss säkert av amerikaner och japaner, liksom övriga Västeuropéer. Men en muslimsk analfabet, kan knappast lära oss just någonting.
De sk
ötsama jobbande invandrarna(asiater) "sköter sig" nästan alltid och är aldrig ett stort problem i helheten. Problemet är de radikala islamisterna och det finns inget positivt med denna grupp överhuvudtaget. Det positiva med mångkultur från framförallt MENA området är att priset på hasch aldrig varit så lågt som i dagsläget.

Multikultiförespråkarna pratar om olika kulturers särart och sånt dravel, det är just den särarten som ställer till problem, eftersom speciellt arabvärlden och MENA har en annan uppfattning om normer, regler och vad som är acceptabla sociala koder.

Det är därför multikulturen inte kommer att fungera någonsin, för du måste ha vuxit upp i det samhälle som färgar dina normer. Att som politiker prata om Midsommar och klä ut
afrikaner på Skansen i folkdräkt, blir inte kultur. För att Sverige ska fungera väl, behöver befolkningen i stort dela normer, regler och sociala koder.

Alla mångkulturella samhälle är segregerade? Araber söker sig till araber, …… Just denna drift är det som har frambringat etniskt homogena nationer och som nu har skapat hårt segregerade områden i många länder. Detta är kanske också orsaken till, att många länder har "tagit död" på begreppet mångkulturellt samhälle, då det finns folk som insett att "lika barn leka bäst!"

Islam och Sverige är inte synonymt.
Personer som anser att Islam är viktigare än Sveriges grundlagar ska inte få svenskt medborgarskap. Folk som lever och anser att Islams lagar är viktigare än Sveriges grundlagar ska utvisas.
Det finns ingenting i ett homogent och välfungerande samhälle som blir bättre med mångkultur. Så länge mångkulturen är enkelriktad, det är vi svenskar som ska ta till oss deras kultur och inte dom som kommer hit som tar till sig, vår västerländska kultur.

Vård, skola, omsorg, försvar, rätt
ssystem, trygghet och skatter, fungerar inte längre
Ingenting har på något sätt
blivit bättre i Sverige, under de sista 30 åren av mångkultur. Man kan tyvärr också märka av tendenser om hur folk kan bli mindre benägna att betala skatt, mindre tillit till staten. Här är en stor studie om mångkultur!
 

Hela systemet Sverige krackelerar på grund av de enorma summorna som mångkultur kostar. De som betalar allt och får ingenting tillbaka nu, är den svenska skatteslaven.
Människor från andra kulturer är inte intresserade av att bli svenskar. Dom varken umgås, bor eller jobbar utanför sin egen kulturbubbla. Det svenska mångkulturexperimentet har bara fått till följd att människor bildar heterogena klumpar, i utanförskapsområdena. Mångkultur är ett fullständigt totalt misslyckande.

1 kommentar: