onsdag 25 juli 2018

Två viktiga ödesfrågor för Sverige i valet – massinvandring och energiförsörjning!

Snart är semestrarna slut och då börjar den verkliga slutspurten inför valet. Sverige står kanske inför ett av de viktigaste valen i vår historia. För väljarna är det därför mer viktigt än någonsin, att de studerar var partierna står i viktiga frågor, innan de väljer. Tyvärr är det ytterst få partier som på allvar tar upp alla de stora problem som Sverige står inför. Sverige kan idag karakteriseras som ett land fullt med osläckbara bränder. Det går nog inte att vänta, så att de får självdö, utan åtgärder måste sättas in omgående!
Sjuklöverpartierna har klart och tydligt genom åren förbrukat sin trovärdighet och är skyldiga till det svenska haveriet. Kvar finns några av de nya partierna SD, AFS och MED, att fundera på inför valet. De har ännu inte förbrukat sin trovärdighet.

Samtidigt föraktar de nuvarande makthavarna svenska folket och folkviljan och i förlängningen demokratin. Man vill inte lyssna på folket, man vill inte ha folkomröstningar och om man har det, så ska dom inte vara tvingande ändå, så att makthavarna inte behöver bry sig. I obekväma frågor vill man inte höra folkets kritik överhuvudtaget, utan kallar invandringskritik och samhällskritik överlag, för just falska nyheter och troll.
Man slår även mot sina egna ut flera perspektiv. Klassföraktet är uppenbart hos makthavarna, där även sossar och till och med vänsterpartister använder "argument" mot S
D och invandringskritiker som är kraftigt nedsättande mot vanligt folk och även mot vänsterns egna väljare. Vi kan se en radikalisering av vänster och högergrupper. Till detta kan vi också lägga radikala islamister som inte har några som helst funderingar eller spärrar när det gäller attentat. Attentatet på Drottninggatan var bara en förvarning om vad som kan komma, när religiösa mål och martyrskap står högre än förövarens eget liv. Rikspolischefen talade bland annat om islamistisk terrorism i en lång intervju i SR P1 nyligen. Han nämnde även att ett antal attentat under senare tid hade stoppats av SÄPO innan gärningsmännen hunnit sätta dem i verket. Igår gick USA ut och berättade om en grupp de förstört!
Den svenska valmanskåren har i dagsläget inga praktiska möjligheter att sparka korrupta politiker eller tjänstemän. De sistnämnda fick sin immunitet som ett arv efter Palme, för dem som inte visste det.
Vi har redan kunnat notera mängder av valfläsk och floskler från flera partier under Almedalsveckan. Ju närmare vi kommer valet, desto mer valfläsk, floskler, fake news och framför allt direkta lögner, kommer vi få se. Det kommer att osa nästan som skogsbränder. Allt vad partierna lovar, är redan intecknat med råge av kostnaderna, för den ansvarslösa migrationspolitiken.

Det som förvånar är hur lite kontakt partierna har med sina väljare och de frågor som väljarna prioriterar.
Ett av de stora problemen som man talar tyst om är, vårt finanssystem som är uppbyggt på räntebärande krediter från privata banker. Detta kommer att brisera vid nästa lågkonjunktur som vi kan se runt knuten. Bankernas ägare blir allt rikare, medan realekonomin utarmas och kapitalet/makten förskjuts från folket. Ödesfrågan för västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet har skickligt sopats under mattan via ägardirektivstyrd opinionsbildningsmedia och MSM.
Den gamla devisen ”söndra och härska” börjar bli uttjänt, man har gjort allt man kunnat för att splittra och polarisera. Vi såg utspel i Almedalen och andra sensationsnyheter som avledningsmanöver, från den ofrånkomliga frågan, hur kliver vi av tåget innan stupet kommer? Hur har man tänkt avsluta pyramidspelet där räntekostnaderna blivit så stora, att merparten av de nya krediter som skapas, går till återbetalning av räntorna?

Den kanske viktigaste frågan i valet är migrationen, där S till varje pris vill undvika en debatt om. Migrationspolitiken har blivit en gökunge och utvecklats till landets största problem. Vem minns inte partiledardebatten för några månader sedan, där Löfvén mest svamlade och blev totalt bortgjord.
Regeringen och S går emot folkviljan i denna fråga och dess omfattande negativa konsekvenser för Sverige och svenska folket. Svenska folket vill i klar majoritet, se stoppad asylinvandring och relaterad anhöriginvandring, förbud mot tiggeriet och enorma krafttag mot den grova kriminaliteten, våldet, äldrerånen, äldrebedrägerierna, massvåldtäkterna och dom kraftigt ökande gruppvåldtäkterna som idag utvecklats till att vara flest i världen. Ändå är maktens svar mer massinvandring och förra året delades det ut näst flest uppehållstillstånd någonsin, nämligen 132.500 stycken, vilket är en hysterisk massinvandring i ett litet land som Sverige och för ett litet folk som det svenska. Som om inte detta var nog, pekar årets siffror på, att det återigen blir rekordnivåer!

Vi har tagit emot över två(2) miljoner migranter under en kort tid  och det borde vara matematiskt enkelt, att beräkna framtida pensionskostnader, baserat på aktuariematematik. Vi vet hur många vi kommer att vara de närmaste 20 åren, med undantag för migrationen, men om den också regleras, måste det ju vara möjligt att göra kvalificerade prognoser. Foliehatten gissar, att det redan gjorts, men resultatet är så avskräckande, att politikerna inte vågar presentera dem.
Johan Westerholm har en artikel om detta:
I reella termer talar Pensionsmyndighetens prognos om en fördubbling av kostnaderna för statens garantiåtaganden för pensionärer fram till 2060. Från 0,24 procent av BNP till 0,4 procent av BNP. Utgifterna för grundskyddet inom pensionssystemet inklusive skatteutgiften för det förhöjda grundavdraget för de äldre utrikesfödda från de studerade landgrupperna, de med problem med att etablera sig på arbetsmarknaden som invandrat och kommer att invandra till Sverige efter 2016, beräknas öka med drygt 0,8 miljarder kronor till år 2020, cirka 2,4 miljarder kronor 2030 och drygt 24 miljarder kronor 2060 i dagens penningvärde. ”

Vi kan se framemot en pensionsbomb som briserar och kostnader för migrationen och överrullningseffekterna blir nu tydliga. Staten började med att rulla över kostnaderna på kommunerna och när de når pensionsåldern, rullar de tillbaka och fördubblar statens åtaganden i garantipensionssystemet.
Situationen har ju också förvärrats, genom att man vill ha in mer skatter nu och idag, så privat pensionssparande har gjorts mer och mer olönsamt, så pensionsfrågan kommer att bli ett mycket stort problem för våra barn och barnbarn. Dagens absurt låga ränteläge gör ju det dessutom mycket svårt för pensionsfonderna att få tillräcklig avkastning på sitt kapital. Foliehatten under hur C och L tänker, när de föreslog att ta bort pensionsavgiften, för hela eller delar av de nyanlända för att sänka lönekostnaderna? Vem tror att någon av sjuklöverpartierna kommer att ta upp frågan om migranternas pensioner och den fördubbling av kostnaderna för pensionerna?

Sverige är väldigt beroende av sin exportindustri och för att den skall kunna existera, krävs billig och säker tillförsel av el.
Med den inriktning Sverige har tagit, med förnyelsebar el och att en
stor del av vår el idag kommer från kärnkraft och att kärnkraften börjar bli gamla och snart tjänat ut. Dessutom har många mindre vattenkraftverk stängts pga omöjliga miljökrav som är politiskt styrda. Foliehatten ser ingen seriös strategi från någon politiker hur vi skall ersätta kärnkraften. Det räcker att gå in på Kontrollrummet under en vecka, för att bilda sig en uppfattning om dagens elproduktion för att inse, att den väg politikerna har valt med förnyelsebart, ledar till elbrist och att svenska folket kommer att frysa ihjäl under kalla vintrar.
Frågan är nu - skall vi bygga nya kärnkraftverk? Hur skall vi klara oss med sol och vindkraft? Hur många vindkraftverk måste vi då bygga och vad kommer elen att kosta? Skall vi importera elkraft? Foliehatten ser inget politiskt parti som tar tag i denna, för landet viktiga ödesfråga.
Det finns flera andra viktiga frågor att ta upp, men dessa två frågor ödesfrågor kräver ett svar och åtgärder från våra politiker, om Sverige skall överleva som nation!

4 kommentarer:

 1. Du har så rätt ... men om man stänger dom här serverhallarna som inte ger så mycket sysselsättning i Sverige ... och om man stänger smältverken i Sundsvall och Vargön som inte förädlar svensk malm ... och om man kapar elkabeln till Litauen ... då är läget strax bättre.

  Stoppa energislöseriet helt enkelt ...

  SvaraRadera
 2. Kolla Kontrollrummet under vintern. Om vi plockar bort kärnkraften innebär det katastrof för Sverige. Även om Norge kan exportera en del kommer det inte att täcka vårt behov. Vad skall danskarna göra? Hur högt kommer elpriset att bli?
  Hela energisidan visar brutalt hur usla våra politiker är! En femteklassare hade gjort det bättre!

  SvaraRadera
 3. Nog kommer vi att frysa! Min villa drar ca 60 kWh per dag utslaget över ett år. OM jag samtidigt skall ladda min tessla som har ett batteri på 75kWh så ökar min användning med 25-50%
  Klarar vårt kraftnät av att vi skall ladda bilen lokalt? Svaret är nej, varken infrastrukturen eller elen räcker i längden

  SvaraRadera
 4. Men snälla vän,Palme har ingen skuld till valet om att ta bort ämbetstjänstemanna ansvaret, det var Sveriges Riksdags ledamöter, 349 stycken. Efter som Olof bekämpade den djupa staten så gavs han en gratifikation på 2 skott genom rygg och bröstkorg, läs på min gode Teckomatorp, vad gäller energi, strömförsörjning, så bör vårt elbolag ta över våra åar och älvar, eftersom utländska ägare har 65 procent av vår elkraft i sin hand, vi har en utlandsdel av Vattenfalls ägande som inte kommer att få en vinst över överskådlig tid, det vill säga så länge vi kan titta framåt, Sveriges regeringar är fullt ansvariga till denna utveckling sedan 1986, 28 februari, klockan 23.21.30. plus minus 10 sekunder...

  SvaraRadera