onsdag 12 juli 2017

Är elbilen framtiden och hur miljövänlig är den?

Givetvis kunde inte Gustav Fridolin avhålla sig från att skryta i Almedalen. Enligt Fridolin var det Miljöpartiets bedrift, att Volvo nu satsar på elbilar.
Det är alltså MP:s bedrift och vi får hoppas att svenska folket jublar och tackar MP, för detta i valet 2018. Tyvärr är Fridolin precis som andra politiker enögda och inser inte alla kringkostnader och problem. Att begära att de gröna ivrarna=gröna khmererna skall tänka rationellt är väl att begära lite för mycket. De är ju helt uppfyllda av sin ”vision” Hur den nu ser ut?

Sanningen är att biltillverkarnas intresse för produktion av elbilar beror inte på ökad efterfrågan hos konsumenterna eller miljömotivet. Men om det fanns efterfråga, så är det mycket märkligt att endast 0,8% av de bilar som såldes 2016 var elbilar.
Det är politikerna som tvingat fram elbilar med klimat som ”gisslan!” Politikerna har inte lärt sig något av misstaget med etanol – höga skatter gjorde att det blev ointressant att använda etanol. Notan fick pumpägarna stå för. De kan tacka Centern och Miljöpartiet för pumplagen!

Vilken teknologi som driver oss framåt i bilen i framtiden har politikerna inte en aning om och det finns många alternativa nya tekniker som snabbt kan slå ut både elbilen och fossildrivna fordon.


Volvo gick ut för cirka 14 dagar sedan och meddelade att de från 2018 kommer att producera elbilar.
Givetvis klang och jubel
hos både SVT och SR. Speciellt SR har haft flera inslag om elbilen och dess förträfflighet, inte minst att den räddar miljön! Sveriges utsläpp av koldioxid är bara några promille. Att elbilen räddar miljön är "fake news!"

Tittar vi på andra biltillverkare så är de också på gång att lansera och släppa elbilar 2018/19. När Foliehatten gjorde research till detta inlägg hittade han en mycket märklig påhitt av EU.
 
Om vi översätter texten ser vi följande:
"Om de genomsnittliga koldioxidutsläppen från en tillverkares flotta överskrider gränsvärdet i något år från 2012 måste tillverkaren betala ett överskottsutsläpps premie för varje registrerad bil. Denna premie uppgår till
€ 5 för den första g / km överstigningen
€ 15 för den andra g / km
25 euro för tredje g / km
€ 95 för varje efterföljande g / km.
EU har bestämt att från 2019 kommer kostnaden att vara 95 euro från första gram överskridandet. 
 Kan detta vara förklaringen till att Volvo och de flesta andra tillverkarna just detta år lanserar elbilar?
Med EU:s märkliga beslut skall det alltså löna sig för tillverkaren att ha en elbil i modellprogrammet och ännu märkligare är att de behöver tydligen inte sälja så många elbilar. Här har vi förklaringen till varför elbilen lanseras och det var alltså inte ”skrytmånsen” Fridolins förtjänst!
Ovanpå detta ser man också underliga regler om att tyngre bilar får dra mer. Ett rent "idiot-system" sönderkompromissat intill obegriplighet i Bryssel. Men EU får förstås in en del ”stålar” utan att vi märker nåt, vilket väl förmodligen var huvudsyftet.

Alla är eniga om att eldrivna motorer är mer effektiva än förbränningsmotorer. Sedan gäller det att också se vad som elbilar kommer att leverera(körsträcka) och huruvida det finns tillräckligt med litium för batterierna? Livslängd! Eller finner man andra lösningar? Problemet är som alltid lönsamheten i energiproduktionen.

Batterierna
Ett av problemen är litiumbatterierna. Det krävs oerhörda mängder av den sällsynta jordartsmetallen litium, för att tillverka ett batteri. Den används inte bara till bilar utan även till all vindkraft, smartphones,laptop o.s.v.
Det man talar tyst är olyckor med elbilar. Tänd eld på en bil och det brinner säkert i en halvtimme. Om ett batteri kortsluts så kommer all energi att frigöras på några sekunder. Det blir – en jädra smäll, som Dynamit Harry skulle säga. Vid snabbladdning kan också bränder uppstå. Här, här, här, här och här!

Utvinningen av denna metall är oerhört miljöförstörande. 95% av utvinningen sker i dag i Kina och i Afrika under miserabla förhållanden

Kineser är kända för att vara smarta affärsmän. Kina håller också på med elbilar och det skulle inte alls förvåna om de höjer priserna rejält. De har mer eller mindre monopol!

Åtta orter i Sverige och två i Finland kan få ge plats åt Europas största fabrik för framställning av litiumbilbatterier som kan kosta upp till 40 miljarder kronor att bygga och att 2000-3000 ingenjörer skall arbeta i fabriken.
Är de gröna ivrarna för elbilar och vindkraft så helt utan samveten att de tänker sig att detta skall utvidgas radikalt? – Hållbart? Knappast.

Det finns undersökningar på hur hög strålnivå batterierna ger. Även om de uppmätta värden är låga, kan det kanske finnas en risk!

Strålsäkerhetsmyndigheten:
Trots att forskning pågått i närmare 30 år går det idag inte att ge ett säkert svar om magnetfält kan orsaka cancer. Forskare har dock i flera oberoende studier sett samband mellan exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala och en något ökad risk för leukemi. Sambandet mellan magnetfält och barnleukemi kvarstår när man tagit hänsyn till flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande.”

Är elbilen miljövänlig? Svar: NEJ!!!
Faktum är att elbilen speciellt i tätorter, är ett större miljöproblem än fossildrivna bilar! Ett faktum som alla gröna khmererna inte vill höra talas om.
PM=partikelutsläppen av bilar har visat sig ha skadliga hälsoeffekter i ett stort antal studier. Detta faktum har varit ett viktigt incitament att byta till elektriska bilar i syfte att minska luftföroreningarna. I studierna har man kunnat bevisa vid en jämförelse med bensin eller dieseldrivna bilar, så är PM-utsläppen större för elbilar.
De stora PM-utsläppen och de mest hälsovådliga är de från däck, asfalt och bromsar m.m.
PM-utsläppen från icke-avgas är ca. 90% av de totala PM-utsläppen. Elbilar har relativt effektuttaget högre PM-utsläpp än exv. dieselbilar. Detta beror på att de väger, i en nyss publicerad analys, 24% mer. Detta ökar slitaget på däck, asfalt och bromsar! Dessa ökade PM-utsläpp är större än PM-avgasutsläppen för dieselbilar (10%). De totala PM-utsläppen är således större för elbilar än för fossildrivna bilar.
Eftersom elbilar till största delen användes i tätorter så är de ökande hälsovådliga PM-utsläppen från elbilar ett relativt sett större miljöproblem än för fossildrivna bilar.
Intressant miljöaspekt med PM-utsläpp. 24% högre för elbilar beror väl på den högre vikten? Man skulle kunna tänka sig att mycket stark motor leder till kraftigare acceleration också. Beror på föraren men ändå. Detta borde också öka PM-utsläppen.
Foliehatten misstänker att PM-utsläppen för elbilar blir ”elefanten” i rummet bland politiker, på samma sätt som invandringen. Sedan finns det många Miljöpartister och andra ”insnöade” gröna flummare som hatar allt som har med bilar att göra. Det gäller även elbilar.

Samhällets obegränsade behov av skattemedel som skall förenas med önskemålet om grön skattebefrielse! För att lösa detta indiska reptrick lär Löfvén få trolla med knäna. Då räcker inte ens MP till, utan då lär man får vända sig till FI som inte behöver bekymra sig om logikens eller naturens lagar. Skall bli väldigt intressant att följa hur politikerna kommer att agera. Idag har vi ett parti som insett att klimatförändringarna är århundradets fake news!

Ett annat stort problem som de gröna mupparna totalt glömt, är att efterfrågan på el kommer att öka drastiskt och då kommer den nyligen tagna beslutet av förnybar el, vissa hur dåligt detta beslut är.
För att klar efterfrågan finns inget annat än att bygga ny pålitlig kärnkraft för att täcka behoven. De två strömavbrotten på Öland visar att det kommer bli ett enormt behov av att bygga om hela elnätet. Enligt Svenska kraftnät 200 miljarder! Vem betalar?
Här – läs kommentarerna!

Skall bli mycket intressant att följa elbilen – blir det succé eller flopp?
Foliehatten tror att en liten elbil i storstäder kan bli en succé!

Glöm inte en sak:
Skatter på bilar och drivmedel handlar inte om att kontrollera klimatet utan att kontrollera folket!”

Politikernas våta dröm, att genom GPS ha ständig kontroll över var du kör, hur fort du kör och hur mycket du kör. Ett perfekt övervakningssystem för beskattning och bestraffning…

1 kommentar:

  1. Jag tror inte det går fortare. Du Marcus har redovisat EU -premien som hotet. WW-straffet är nu att biltillverkarna "premieras" för att inte nå alla mål. Elbilen blir droppen som skapar jämvikt. Stat och kommuner bidrar med skatteintäkter att elbilsförsäljning når statens mål. Premien (hotet) har arbetats fram av eu's tjänstemän via grön lobbyism för att ge klirr i EU's kassa. "Olje" bilar kommer ätt köpas då alla vill vara störst och vackrast. Förvånande är att tunga namn inte är kritiska. Men som sagt tekniken är optimistisk när tankarna inte fylls på med det som hörs eller luktar illa. https://anthropocene.live/2017/07/04/eldriften-verkar-komma-fortare-an-jag-trott/

    SvaraRadera