torsdag 20 juli 2017

Jobb får man inte, det skaffar man genom att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden!

Igår kom uppgifter från Arbetsförmedlingen som inte kom som någon direkt överraskning!

Trots myndigheternas ansträngningar är det nästan inga nyanlända med kort utbildning som sitter i skolbänken efter två år i Sverige.
Nya siffror från Arbetsförmedlingen som gäller början av 2017 visar att bara mellan tre och fyra procent av de nyanlända med kort utbildning går på vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd. Det visar nya siffror från arbetsförmedlingen.
Det gör att deras chanser att få ett jobb minskar rejält, säger Annie Rubensson, integrations- och etableringschef på AF. ”

När man läser sådant här, så inser man på förhand att det är lönlöst att försöka. Trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden är allt för höga, för att det överhuvudtaget ska vara lönt att satsa på någon invandrare från MENA, förutom de med lite högre utbildning som någorlunda snabbt kan lära sig duglig svenska och skaffa någon form av eftertraktad kompetens.
Skapa "enkla jobb" är också en återvändsgränd. Visst kan vi anställa alla att gräva gropar och sedan fylla igen dessa, det är enkla jobb, men det ger såklart inget.


Varför blundar politikerna för att Sverige är ett högteknologisk utvecklad land, där väldigt många är välutbildade eller har bra yrkeskompetens och de som inte uppfyller arbetsmarknads krav har svårigheter att ta sig in på denna marknad. Lönsamhetskraven har också medfört att robotar eller digitaliserad verksamhet, har medfört att enkla jobb har tokslaktats!

Sverige står inför ett enormt stort dilemma, det finns hundratusentals människor som inte är gångbara på arbetsmarknaden. Gemensamt för alla dessa är, att de flesta har ingen utbildning och en dålig svenska.
Politikerna har sjösatt ett antal projekt för att få dessa människor i arbete med samma dåliga resultat = katastrof! Tänk om det inte finns någon lösning på detta problem?
Vad gör politikerna då?


Vad som behövs är en rejäl rensning i bidragsdjungeln. Hanif Bali har visat att
det lönar sig ekonomiskt att leva på ersättningar, istället för att arbeta. Foliehatten vill betona att dessa föreslagna reformer, inte kommer lösa integrationen.


På twitter skrev Bali: Här och här!

En familj med fyra barn i Storstockholm med genomsnittshyra kan plocka ut 33 000 kr netto i olika bidrag via socialen och Försäkringskassan. Gissa hur mycket de får ut om en i familjen börjar jobba med en normal ingångslön på 18 000? 33 000 kr. Trots 160 timmar mer slit.

Gissa hur mycket de får ut om båda vuxna i familjen börjar jobba med en ingångslön på 18 000?

34 000. Så +1000kr för 320 timmars mer slit,exklusive kostnader för arbete som lunch, transport.”
”PS. När jag publicerade dessa uppgifter igår på Twitter utan källhänvisning (med flit) så framträdde ett otroligt intressant fenomen från vänster. ”Lögnare", "Varför ljuger du?", "rasist propaganda", "Brunt siffertrix", "husblatte" var några av kommentarerna. Till och med några kändisar som Soran Ismail gav spridning till lögn anklagelserna mot mig.

Jag visste ju att detta skulle ske, en klassisk politisk fälla. Så idag publicerade jag mina källor (se bifogade skärmdumpar från socialstyrelsen och försäkringskassan uträkningar). Tystnaden är total. Vi har alltså så höga bidrag i Sverige att t.o.m vänsterfolk som vill ha höga bidrag inte tror på det.”

Now thats ironic.

(Hyran på 12515 kr är enligt Försäkringskassans föreskrifter om acceptabel genomsnittshyra för 4 barn i Storstockholm)Thomas Gür påpekar i en text om det etniska utanförskapet att det har under lång tid vuxit fram ett sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda. I dag är detta gap rekordstort. Infödda svenskar klarar sig utmärkt medan arbetslösheten och bidragsberoendet bara växer bland personer med utländsk härkomst. Detta kan lindras med vissa reformer, men det är oerhört svårt att se hur det ska kunna besegras. Enligt Tomas talar allt för att vi, även med drastiskt minskad invandring, kommer att ha en mycket stor grupp som under en generation kommer att leva i utanförskap.
Sakförhållandet är att Sverige sedan mer än två decennier tillbaka har överskridit sin ”integrationspotential”. Tomas påpekar också att USA på 1920-talet införde kvoter för att inte rubba den etniska balansen i sin befolkning, uppgick andelen utlandsfödda till cirka 15 procent av befolkningen. I Sverige uppgår den i dag till cirka 18 procent.
 

Vi har nu facit i hand: utbildningsinsatser, offentligt finansierade anställningar och framtvingade enklare arbeten bekostade med skattemedel. LO spådde om en superekonomi som migrationen skulle skapa i Sverige och den lär vi inte se röken av.

När skall politikerna inse att alla problem faktiskt inte har en lösning. Vissa problem kommer vi få leva med.
I artikeln från SR framgår att få studerar, men inte varför. Det låter som att de kan studera om de bara ville, orsakerna hade varit intressanta att ta del av? En mer sannolik förklaring kan vara, att många har extremt låg utbildningsnivå och har svårt att komma ikapp .

Att en 45-åring som inte kan läsa och skriva väljer bort svensk komvux bevisar inte att vederbörande är lat. Vi vet att många är lågutbildade, men det finns ingen ordentligt data på detaljerna. Hur många är exempelvis analfabeter?SVT Nyheter redovisade idag en sammanställning över extratjänster. En lika dyster undersökning som visade att 509 nyanlända hittills fått en extratjänst och mer än hälften av alla kommuner har inte en enda extratjänst till nyanlända.. Trots regeringens storsatsning har mer än hälften, 154 av Sveriges 290 kommuner, inga extratjänster till nyanlända.


Sveriges politiker ger dubbla budskap om pensionerna. Skall du få en rimlig pension, får du själv spara till den.
I nästa andetag hör man att med den stora invandringen, är äntligen pensionen räddad! Ungefär hälften av nyanlända är förgymnasialt utbildade, jämfört med en tiondel av sysselsatta svenskar. Eller för att använda Löfvens beskrivning ”Det är läkare, det är ingenjörer, det är sjuksköterskor...sen har vi några som har en väldig låg utbildning.” Räknefel av Löfvén = några är flera hundratusen!

Fredrik Reinfeldt ”klassiska” citat: "Jag flyger ofta runt över den svenska landsbygden. Det vill jag råda fler att göra. Det finns oändliga fält och skogar. Det finns så mycket plats man kan tänka sig. Den som hävdar att landet är fullt måste visa var det är fullt. Det ursvenska är barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån", jag vädjar till svenska folket att öppna sina hjärtan", det råder knappt några problem med arbetslöshet om man bara tittar på etniska svenskar mitt livet”.

Dessa citat kan uppfattas på många sätt!

Samtidigt kan man konstatera att hela den svenska migrations och integrationspolitiken är ett haveri, bestående av gränslös naivitet och kravlöshet.

Ändå föreslår
politikerna kontinuerligt mer av samma misslyckade medicin. Det måste vara något fel på politikerna som inte ser de tidigare misslyckanden. Man blir så utmattad av att det varje dag skrivs om det ena misslyckade projektet efter det andra. Det är knappast någon nyhet, att det förhåller sig på det viset, det har sett likadant ut i flera decennier Vill de sänka Sverige totalt eller saknar de fattningsförmåga?


Sverige är ett land byggt på ett omfattande socialt medborgaransvar och ett förtroende för den rådande ordningen, det är så vi fostras sen dag ett. Politiken i Sverige drivs inte enligt en realism linje, om du nu tror det. Det handlar mest om önsketänkande istället. Katastrofer blir till "utmaningar", som man hoppas på ska lösa sig av sig självt, då det inte finns några realistiska lösningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar