söndag 1 november 2015

En ärlig solcellsinstallatör berättar......Funderar du på att installera solceller?
Då bör du läsa detta – ärlig installatör berättar ….Göran Johansson arbetar inom solcellsbranschen. Göran skriver:

Hur effektivt är det att använda Solceller för generering av el till nätet

Marknaden och överöses av löften om hur man kan förse sitt hus med solceller på taket för att försörja sitt hus med el.
Men hur mycket kan man räkna med att få ut av en normal solcellsanläggning?
I ovanstående diagram kan du se hur mycket el du kan tillgodogöra sig från en solelanläggning på 10 Kw toppeffekt.
En 10 Kw anläggning kräver en takyta på 80 kvadratmeter.

Diagrammet visar en solcellsanläggning på en södervänd takyta med lutningen 35 grader. Placering av fastigheten är på latitud Stockholm.
Fastighetens totala behov av el är 29000 Kwh/år och med denna 10 Kw anläggning kan man i bästa fall producera 9500 Kwh/år. Av dessa 9500 Kwh kan man normalt tillgodoräkna sig ca hälften av det producerade som förbrukning för egen del. Endast 15% av den totala förbrukningen kan du tillgodogöra dig för en anläggning på 10Kw.
Anledningen till detta är att förbrukningen av el är i princip lika stor under dygnets 24 timmar medan solcellerna endast producerar el under 6-10 timmar varje dygn varav toppeffekten endast några få timmar, endast då solinstrålningen ligger vinkelrätt mot takytan.
Vi kan också se av diagrammet att under vintermånaderna november, december, januari och februari är produktionen så låg beroende på svag instrålning att endast en bråkdel behovet täcks av produktionen dessa månader.
Detta är tyvärr den bittra sanningen om sol el i Sverige.
I en förlängning av detta: Vi kan också se av diagrammet att behovet av el under vintermånaderna är så stort att vi inte ens med 10-dubbling av solpanelstorleken (800 Kvadratmeter) kommer i närheten av en lösning på problemet.
Att lagra energi, i batterier kan man göra i anläggningar för sommarstugor som används tillfälligt men att lagra el i batterier för permanent bruk med dagens batteriteknologi är inte en framkomlig väg.
Dessutom lagras all el i batterier som likspänning. Vid förbrukning skall likspänningen omvandlas till växelspänning. Detta innebär relativt stora förluster och kan knappast vara ett alternativ vid energiförsörjning för fastigheter.

Nya bidrag till solceller i budget
Nu aviserar den rödgröna regeringen nya bidrag till batteripaket för lagring av sol el. Hur vettigt är det, med tanke på att litium är en bristvara.
Dessutom är utvinningen av litium mycket hälsovådlig.
Fördelar vi den produktion av litium som finns tillgänglig, blir det bara ungefär ett kilo per person!
Man snabbt räkna ut, att priset kommer att stiga rejält när efterfrågan höjs. Litium finns i våra mobiler och datorer.
Jag anser att oppositionen i riksdagen måste säga nej till detta förslag.
Att det är ett MP förslag förstår man, för man har inte tänkt till överhuvudtaget.
Det MP inte heller begriper, är att all el som lagras i batterier, lagras som likspänning. Vid förbrukning skall likspänningen omvandlas till växelspänning. Detta innebär relativt stora förluster och kan knappast vara ett alternativ vid energiförsörjning för fastigheter.


Solceller under snörika vintrar?
Hur hanteras snötäckta solcellsanläggningar i praktiken? Det kan inte vara mer än ett fåtal som bemödar sig med att skotta. Hur känslig är anläggningen för nedfallande smuts? Krävs det ständiga turer upp på taket med en flaska fönsterputs?

Det INTE politikerna vill förstå eller begriper
Solelens begränsningar har varit kända i åtskilliga decennier och kan lätt beräknas med gammaldags skolkunskaper i fysik. Saknar man denna kunskap, som våra politiker gör, och har ingen insikt, får man dessvärre betala för sin okunskap.
Det är extra beklagligt om landets medborgare, trots egna insikter ändå drabbas, som en följd av okunniga beslutsfattare.
I ett land med Sveriges klimat och strålningsförhållanden, inklusive molnighet är solenergi inget seriöst alternativ, annat än för kanske sommarstugan. Vindenergi är ett bättre alternativ, men förutsätter reglerkraft. Sannolikt är det inte lönsamt att producera mer vindel än 25-30 TWh/år.
Resultatet som våra politiker inte ens förstår, är att om Sverige önskar/vill behålla sin energikrävande industri, finns bara två möjligheter, antingen bygga ut de skyddade älvarna eller kärnkraften.

Energimyndigheten kritisk till investeringsstödet
Regeringen borde slopa investeringsstödet till sol el för villor och bostadsrättsföreningar, det föreslår Energimyndigheten.
De tycker att sol el-satsningar redan gynnas av rotavdraget och en ny skattereduktion för den som säljer el till elnätet.

Genom att slopa investeringsstödet till villor och bostadsrätter kan mer pengar fördelas till företag och lantbruk som fortfarande behöver stöd för att investeringen ska betala sig, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.
I höstbudgeten aviserade regeringen ökade solcellssatsningar med 225 miljoner kronor 2016 och ytterligare 390 miljoner årligen fram till 2019, sammanlagt 1,4 miljarder kronor.
Enligt Energimyndigheten skulle man inom ramen för de pengarna kunna bevilja stöd till de 4 300 nuvarande ansökningarna (för motsvarande 600 miljoner kronor) och sedan prioritera om resterande belopp till företag och lantbruk.

Kommentar:
Det finns kloka människor i Energimyndigheten till skillnad från
den rödgröna regeringen. Man undrar varför inte regeringen frågor
de som känner till saker och ting, så att något blir bra och inte som nu
halvdana förslag.

Elpriset och om du levererar överskottsel till nätet från dina solceller.
Dagens elpris, som varierar, ligger idag på ca 24 öre.
Det som tillkommer är nätavgift på kanske 20 öre.
På detta läggs 25% moms, där går 11 öre till staten.
Sedan tillkommer elskatt 29 öre + moms.
Staten får ytterligare 37 öre.
Tillsammans blir det 48 öre i moms till Staten.
Tala om att plundra oss som betalar elräkningen!
Börjar vi sedan att räkna med de skattelättnader som man får, om man leder in överproduktionen inpå nätet, så är det för staten rena Ebberöds bank.
Att man då kan få statliga stöd till verksamheten är rätt så roligt i sammanhanget.
Kom inte och säg att de har tänkt till i staten!

Som lök på laxen
Detta betyder att kommunen får betala subventionen.
Det var i alla fall vad jag fick information om vid telefonkontakt med skatteupplysningen.


För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el och spänningens frekvens ska vara 50 Hz.
 
Denna länk är väldigt intressant. Här ser vi hur mycket vind och sol bidrar med.
För att tyskarna skall producera den el som behövs, måste man använda kolkraftverk.
Bingo för naturen. ”Kolbiten” Fridolin borde studera hur det ser ut i Tyskland.
Med det nya förnybara förslaget hamnar Sverige i samma sits som Tyskland.
Skillnaden är VAR skall vi ta vår el ifrån under vinterhalvåret. Importera till dyra pengar?
Den som passerat Tyskland det senaste året förfasar sig hur det ser ut!
Landskapet är totalt förstört med alla solceller och vindmöllor.
Är det så vi vill ha det?
Länken nedan kan man följa hur mycket el Sveriges största sol kraftpark producerar. Den lär ha kostat 20 miljoner att bygga.
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=2d193b52-4126-4333-9141-2c858e59a268

Varför kontrollerar inte den rödgröna regeringen hur det ut i ökenländerna kring Sahara. Med den sol de har, borde de storsatsa på sol el.
Både SaudArabien och Egypten har beslutat att bygga kärnkraft istället.
Sol el i vårt kalla och mörka land tyder på mental ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar