onsdag 4 november 2015

Svenskt bistånd till Palestina går till terrorister och mördare!Palestina avlönar terrorister och mördare med biståndspengar!

När Sverige beslöt att erkänna Palestina som stat, förstod man kanske inte att det var, att erkänna ett folk som avlönar terrorister. Sveriges ekonomiska stöd till palestinierna går alltså också till terrorister.
Denna fråga borde den svenska regeringen kontrollerat betydligt bättre.

EU ger 2,9 miljarder om året i bidrag till den palestinska myndigheten.
Eu insåg att en del bidraget gick att avlöna terrorister. Man påpekade detta också och den reaktion man fick från de palestinska myndigheterna var, att de avvisade EU-kravet. Trots detta fortsätter överföringarna från EU.

Israel syn i denna fråga är inte svår att förstå. Israel menar
att det internationella samfundet borde fördöma detta missbruk av utländskt bistånd, ett bistånd som ges till förvaltningen av den palestinska myndigheten är tillför, att främja fredlig samexistens med Israel.
Genom bidragen ger man den palestinska myndigheten ekonomiska incitament till terrorism. Att offentligt belöna dömda mördare innebär ett officiellt godkännande av attacker mot civila israeler. Det är en ytterst övertygande form av uppvigling till våld och terrorism.

Kommentar:
Återigen är detta ett bra exempel på den flathet som finns och råder i EU och Sverige. Man känner till problemet och vill inte ta till maktspråk, det vill säga, sluta skicka mer bidrag.

 

Bidragen till terrorister och mördare
Khalid Abu Toameh är en Israelisk-arab, född i Tulkarem. Han arbetar som journalist. Han skriver att Hamas arbetar med en islamistisk rörelse som främjar islam bland de arabiska medborgarna i Israel.
Denna rörelse underhåller en grupp unga män så att de skall trakassera och kasta sten på judiska besökare som vill komma in på Tempelberget.

För detta ”deltidsarbete” får dessa ungdomar:
1150-1440 US-dollar/SEK 10-12.500 i månaden
.


Enligt den palestinska lagstiftningen ”Law of the Prisoner”, blir personer, som  är dömda för terrorbrott uppsatta på en lönelista, när man gjort motstånd mot ”ockupationen”.
Bli terrorist och du får lön från oss är den palestinska myndighetens budskap!

Egentligen är detta förfaringssätt helt absurt! Desto grövre terrorbrott man begår, ju högre lön får man!
Det låter precis som på den gängse arbetsmarknaden – ju bättre jobb du gör – desto högre lön får du!
De terrorister som gjort svåra brott och därmed fått långa fängelsestraff kan få ända upp till 24 700 kronor i månaden. Dessutom utgår bonusar till hustrur och barn. Denna terroristlön skall jämföra med att den palestinska snittlönen ligger runt 3 700 kr.


 Den palestinska myndigheten ger varje månad generösa bidrag, även särskilda ”frisläppningsbidrag”, till terrorister som tidigare varit fängslade för mord. Som en del av förhandlingsprocessen med palestinierna har Israel hittills släppt 78 dömda mördare. Dessa tilldelas nu månatliga bidrag på upp till cirka 22 000 SEK samt enskilda summor på upp till 600 000 SEK.
Är det för lång och trogen tjänst?
Detta lönesystem är verkligen lockande erbjudande för palestinier där arbetslösheten är hög – lockande att söka sig till terroristbranschen
Detta är ett märkligt extraknäck för unga araber. När det lönar sig att strida mot israelerna, är det inte lätt att skapa fred mellan dessa folk.

Trots ivrigt letande i svensk media, har jag inte hittat en enda liten notis om
löner till terrorister och mördare.
Om Israel hade motsvarande system med lönelistor för terrorister, hade nog inte löpsedlarna räckt till, för att basunera ut hur förskräckligt Israel handlar!


Jag applåderar Fredrik Schulte:

Fråga 2015/16:145 Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina

av Fredrik Schulte (M)
till Statsrådet Isabella Lövin (MP)
 Det är viktigt och bra att Sverige har ett aktivt arbete i att hjälpa till att bygga upp ett fungerande samhälle i Palestina. Miljontals palestinier lever som statslösa flyktingar i sitt eget land under en de facto-ockupation av Israel med kraftigt begränsad rörelsefrihet och levnadsvillkor som inte är acceptabla.
I början av oktober avslöjade dock den israeliska statsradion att den palestinska myndigheten betalar ut löner till dömda terrorister. Det är uppgifter som inte heller bestrids av regeringen i Ramallah. Detta är i sig upprörande nyheter. Än mer uppseendeväckande för Sveriges vidkommande är att vi indirekt legitimerar detta genom att låta 200 miljoner kronor av det totala svenska biståndet till Palestina på 700 miljoner kronor gå direkt in i den palestinska myndighetens budget.
En talesperson för regeringen i Ramallah menar att löneutbetalningarna inte kommer från utländskt bistånd utan betalas genom egna skatteintäkter. I grunden spelar det dock ingen roll. Att Sverige betalar ut statsstöd till regeringar som stöder terror är oacceptabelt. Därför måste Sverige omgående styra om samma bistånd till andra humanitära insatser i Palestina.
Det är inte rimligt att Sverige ger statsstöd till länder vars regeringar ekonomiskt stöder terror.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:
 Hur reagerar statsrådet på uppgifterna om att den palestinska myndigheten betalar ut löner till dömda terrorister, och kommer statsrådet att agera för att styra om det svenska statsstödet till den palestinska myndigheten till humanitära insatser?

Fredrik erhöll följande svar:

Svar på fråga 2015/16:145 av Fredrik Schulte (M) Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina
Fredrik Schulte har frågat mig hur jag reagerar på uppgifter om att den Palestinska myndigheten betalar ut löner till palestinier i israeliska fängelser som dömts för terroristbrott och om jag kommer att agera för att styra om det svenska biståndet från stöd till den Palestinska myndigheten till humanitära insatser.
Fredssamtalen mellan Israel och Palestina har suspenderats. Trots att läget på marken har försämrats, med ökad radikalisering som följd, agerar den Palestinska myndigheten för att minska våldet på Västbanken. Den Palestinska myndigheten fyller en viktig funktion för stabilitet, inte minst genom det omfattande säkerhetssamarbetet med Israel. Det inter-nationella samfundet konstaterade 2011 att den Palestinska myndigheten är statsduglig. Detta återupprepades så sent som i september i år vid
Ad Hoc Liaison Committee i New York.
Sveriges stöd till den Palestinska myndigheten uppgår i år till 40 miljoner kronor. Sveriges bidrag kanaliseras via den EU-gemensamma så kallade ”PEGASE-mekanismen” och går till löneutbetalningar till palestinska tjänstemän, läkare, sjuksköterskor och lärare. Mekanismen är transparent och granskas noggrant. EU-kommissionen säkerställer att inga pengar går till personer eller organisationer som står på EU:s lista över terroristorganisationer eller personer som dömts för terroristbrott.
Fredrik Schulte konstaterar, helt korrekt, att inga biståndsmedel från Sverige eller EU går till stöd till palestinska fångar i israeliska fängelser. Däremot har Sverige, liksom det övriga internationella samfundet, fått information från den Palestinska myndigheten att den, efter förfrågan från Israel, bidrar till bland annat fångars mat.
Sverige fortsätter ställa höga krav i genomförandet av biståndet, på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, kamp mot korruption, arbete för jämställdhet och fortsatt reformarbete.
Stockholm den 20 oktober 2015
Isabella Lövin

Kommentar:
Fredrik Schulte kan knappt vara nöjd med Lövins svar. Hon svarar inte överhuvudtaget på frågan om det är acceptabelt att Sverige betalar ut
bistånd till stater som finansierar terror.
Alla som stödjer Palestina i Sverige borde ta sig en rejäl funderare över varför
det är så svårt att hitta en lösning på denna konflikt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar