söndag 8 november 2015

En ifrågasatt jämställdhetsutredningBaserar regeringens jämställdhetspolitik på förfalskad forskning?

I jämställdhetsutredningen som presenterades för några veckor sedan, är en av slutsatserna, att våld mot kvinnor i hemmet är ett utbrett problem.

Det behövs nu kraftfulla åtgärder för att bekämpa de maskulina normer, som anses vara orsaken. Utredningen kan dock bygga på förfalskad forskning enligt kritikerna. Men här går åsikterna isär. Utan tvekan är "Slagen dam" som hela utredningen baseras på kontroversiell. Är förundrad över att utredningen inte tittat mera brett och inte bara koncentrerat sig på denna enda källa.


På presskonferens som jämställdhetsminister Åsa Regnér höll med anledningen av att utredningen presenterade, framförde Åsa att detta är, ett viktigt politiskt område för en feministisk regering.

”Vi ser det som väldigt angeläget att föra en jämställdhets politik som är moderniserad och anpassad efter det samhälle och den omvärld som Sverige befinner sig i”, sade jämställdhetsministern.

Samtidigt visar det sig att man inte behöver granska den framlagda jämställdhetsutredningen särskilt länge förrän man ser att slutsatserna som dras om våld i hemmet, eller som det heter i utredningen ”mäns våld mot kvinnor”, baseras på lite tveksamma och kanske förfalskade och utdömda forskningsresultat.
Utredaren Cecilia Schelin Seidegård har, tvärtemot regeringens påstådda ambition, valt att ignorera all annan modern forskning om partnervåld och väljer återigen att basera sina slutsatser på undersökningen “Slagen Dam” från 2001.
“Slagen Dam” utfördes i form av en enkätundersökning där endast kvinnor erbjöds att svara. Frågorna var även medvetet utformade för att nå ett så högt resultat som möjligt och därmed bevisa en på förhand bestämd tes. Resultatet blev över förväntan. Varannan svensk kvinna, 46 procent, sades vara offer för mäns våld i hemmet.
Huvudansvarig för undersökningen var Eva Lundgren.
Denna radikal feministiske forskaren som sagt att satanistiska män i Sverige sliter foster ur kvinnors kroppar och äter upp dem.

Hon har även yttrat att alla män som inte slår sin kvinna bryter mot de kulturella lagarna och borde vara föremål för forskning.
När “Slagen Dam” presenterades möttes av kraftig kritik från andra forskare. Efter Erin Rubars dokumentär ”Könskriget” granskades den även av Uppsala universitets gransknings kommitté. Kritiken blev bedövande.

Från granskningsnämnden framförde man följande:
Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna, men saknar nästan helt ambitionen att pröva de egna tesernas hållfasthet”.

Dessa uppgifter borde knappast ha undgått varken regeringens speciella utredare eller dess jämställdhetsminister. Men det verkar inte vara bättre.
Den moderate riksdagskvinnan Maria Abrahamsson skrev i en debattartikel i SvD från 2005 att hon välkomnade en granskning av Eva Lundgrens forskning. Artikeln skrevs i samband med att den dåvarande socialdemokratiska jämställdhetsministern, Jens Orback, valt att basera även sin jämställdhetsutredning på Lundgrens undersökning.
Något som alltså kraftigt ifrågasattes redan då. Abrahamsson avslutade artikeln med en fråga.

Jag undrar just vad som händer med regeringens jämställdhets politik om Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning resulterar i ett gapskratt

Idag vet vi svaret.


Ingenting.

Utredning som nu kommer att ligga till grund för Sveriges framtida jämställdhets politik baseras på en rad felaktiga slutsatser om våld i nära relationer.
Samtidigt framkommer det att de enorma summor som pumpats in för att hitta lösningar på kvinnovåldet inte gett något resultat.

Man kan undra varför jämställdhetsministern och hennes feministiska regering, ignorerar - hemlöshet, självmord, missbruk, utslagning, arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, ensamhet, isolering, diskriminering inom familjerätt och straffrätt, livslängd, för att nämna några. Alla dessa samhällsföreteelser har en väldig sned könsfördelning bland de drabbade.
Men ministern låter kort meddela att hon inte vill svarar på frågor. Hon tycker väl kanske att det blir svårt att motivera varför hon ser människors fördelning av hemarbetet som ett jätteproblem.
Att inte ens bryr sig om att nämna det faktum, att 75 män dödats av sina partners sedan Eva Lundgrens forskning visade att män inte kan vara offer, för våld i hemmet. 
Att tre gånger så många män som kvinnor tar sina liv varje år, verkar inte heller besvära vår feministiska regering.

Det är i tydligen ingen jämställdhetsfråga.
Nu är förslaget att en ny jämställdhetsmyndighet skall inrättas. Dessa kommer då att ansvara för att utrota alla maskulina normer i vårt samhälle.
Det blir ett festligt samhälle det.

Referenser till artikeln:

http://www.sou.gov.se/jamstalldhetsutredningen/
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskriget
http://ekonomistas.se/2013/08/15/slarviga-slag-mot-slagen-dam/
https://feministisktperspektiv.se/2013/08/27/rothstein-min-kritik-ar-rimlig/
 https://www.flashback.org/p48003709
http://mansnatverket.org/articles/den-slaende-mannen.pdf
http://www.bang.se/konstig-isolerad-och-extrem/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar