fredag 6 november 2015

Oroligheter på TempelbergetOroligheter i Jerusalem

Hela hösten har det pågått oroligheter i Israel och Jerusalem. Hamas har utropat en ny intifada. Många dödsoffer har skördats på bägge sidorna. Bägge parter, judar och palestinier lägger skulden på varandra.

Historiska fakta
Jerusalem är en helig stad både för judarna och muslimerna.
I bägge religionerna är man övertygad om att Abraham för judarna och Ibrahim i Koranen blev ombedd att offra sin son, Isak enligt kristendomen och halvbrodern Ismael enligt muslimsk tro. För muslimerna är Jerusalem även platsen där Muhammed fördes till himlen av ärkeängeln Gabriel.

När Jerusalem blev muslimskt år 638, uppförde arab­erna al-Aqsamoskén och senare även Klippdomen, som tillsammans utgör muslimernas tredje heligaste plats efter Mecca och Medina.

Efter Sexdagarskriget 1967, när israelisk militär intog östra Jerusalem, slöts ett 50-årigt avtal om skydd av heliga platser, som också kom att bli israelisk lag. Avtalet går ut 2017.
I denna lag garanterades religionsutövare från olika religioner tillgång till sina heliga platser. Ett avtal slöts också med Waqf, den islamiska stiftelse som sedan tusentalet har haft hand om Haram ash-Sharif/Tempelberget och med Jordanien, om fortsatt kontroll över islamiska heliga platser i gamla staden. Samtidigt garanterar israelisk polis att alla har tillgång till de heliga platserna.


Orosmolnen började för 2 år sedan
Sedan två åren tillbaka har den palestinska myndigheten, Hamas och Islamic movement/norra grenen i Israel, bedrivit en hetskampanj mot judiska besök på Tempelberget. Man påstod att judarna planerade att förstöra al-Aqsamoskén.
I ett försök att förhindra judar från att få tillträde till den cirka 150 000 kvadratmeter stora platsen, hyrde palestinska myndigheten och Islamic movement i Israel in massor av muslimska män och kvinnor. Man skulle  trakassera judiska besökare och de poliser som eskorterar dem.
Männen kallas Murabitoun och kvinnorna Murabitat  - trons försvarare.

Dessa kvinnor och män har filmats när de skriker och försöker misshandla judar under förevändning att de "skyddar" al-Aqsamoskén från "förstörelse" och "förorening".

Förslag från Kung Abdullah II av Jordanien.
Kung Abdullah föreslog att Tempelberget skulle kameraöverkas dygnet runt,
som ett försök att lätta på spänningarna kring den heliga platsen i Jerusalems gamla stad.
Med kameraövervakning skulle man få svar på de beskyllningar som bägge sidorna beskyller varandra för.

Palestinska myndigheten anser att:
...högerextrema judar har provocera dem genom att be, vilket bryter mot avtalet

...judarna "våldsamt invaderar" al-Aqsamoskén och håller bönestunder på Tempelberget

Judarna anser att:
…palestinier de senaste två åren har smugglat stenar, brandbomber och rörbomber in i al-Aqsamoskén.
…judarna inte går in i al-Aqsamoskén som palestinierna har påstått

…exponera hur aggressiva Murabitoun och Murabitat är, och visa världen vilka som verkligen "vanhelgar" de islamiska heliga platserna och förvandlar dem till en bas för misshandel och övergrepp mot judiska besökare och poliser.

…palestinska myndigheten, Hamas och Islamic Movement har länge beskrivit de judiska besöken som "provokativa och våldsamma intrång" i al-Aqsamoskén. Men nu kommer kamerorna att visa att judar inte, som palestinierna har påstått, går in i al-Aqsamoskén.

Israel accepterar kameraövervakning
Genast accepterade Israel idén.  Den palestinska myndigheten skyndade sig däremot, att fördöma kameraövervakningen som en "ny fälla".
Palestinska myndighetens utrikesminister Riad al-Malki och andra tjänstemän i Ramallah uttryckte oro, för att Israel skulle använda kamerorna för att "gripa palestinier under förespegling av uppvigling".

Det man kan fundera över är, varför motsätter sig den palestinska myndigheten,  Jordaniens förslag, att installera övervakningskameror på Jerusalems Haram al-Sharif/Tempelberget. Platsen är helig för kristna, muslimer och judar.

Detta är frågan som många i Jordanien också ställde sig, efter det ingångna avtalet mellan Israel och Jordanien. Avtalet kom till under ledning av USAs utrikesminister John Kerry. Idén kom ursprungligen från kung Abdullah i Jordanien, som ville bryta spänningarna kring den heliga platsen i Jerusalems gamla stad.

Genom att förkasta idén om övervakningskameror som rullar 24 timmar om dygnet på Tempelberget, har palestinska myndigheten kommit på kollisionskurs med Jordanien.
Jordanska politiker och kolumnister har uttryckt upprördhet över palestinska myndighetens inställning.  De menar att detta skadar palestinska och islamiska intressen.

Den jordanska tidningen Al-Ghad, som står regeringen nära, citerade jordanska politiker när de fördömde PMs motstånd mot kamerorna som "olämpligt, klumpigt, smaklöst och orättvist".

En kamp om kontroll
Enligt källor i Ramallah kan motståndet mot övervakningskameror också ses som en maktkamp som rasar mellan palestinierna och Jordanien om kontrollen över de islamiska heliga platserna i Jerusalem. Jordanierna har länge arbetat för att bevara sin status som "övervakare" av al-Aqsamoskén och andra islamiska heliga platser i Jerusalem.
Denna status har en del palestinier och Islamic movement i Israel försökt förändra under de senaste två årtiondena.  Efter att Osloavtalet 1993 undertecknades av PLO och Israel har detta varit mycket tydligt.

Man kan också se palestinska myndighetens motstånd mot övervakningskameror, som ett försök att underminera Jordaniens status.
Många palestinier menar att de, och inte jordanierna, ska styra Tempelberget.
Palestinska myndigheten är emot kameror, eftersom det är Jordaniens förslag och stärker Jordaniens roll i den heliga staden.

Palestinska myndighetens inställning kan ses som ett försök att ändra status quo på Tempelberget genom att köra ut jordanierna från området.
Kung Abdullah är uppenbarligen medveten om det palestinska försöket att förhindra honom att spela en roll för den heliga platsen.
Det var också en av anledningarna till att han var snabb med, att komma överens med Israel om installation av kamerorna.
Palestinska myndigheten å sin sida att fortsätta motarbeta förslaget om att sätta upp övervakningskameror, i förhoppning om att världen inte ska få se vad som egentligen händer på platsen samt underminera Jordaniens "övervakning" av islamiska heliga platser i Jerusalem.

Det återstår nu att se hur USA:s utrikesminister John Kerry, som ordnade kameraavtalet mellan Israel och Jordanien, kommer att reagera på palestinska myndighetens senaste spänningsupptrappning. Om Kerry inte lyckas sätta press på palestinska myndigheten och sätta stopp för dess uppvigling och försök att utesluta jordanierna från att spela en positiv roll på Tempelberget, kommer den nuvarande vågen av knivattacker mot judar att fortsätta.


http://www.timesofisrael.com/police-find-pipe-bombs-on-temple-mount-during-clash/
 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Jordanians-slam-Palestinian-Authority-for-rejecting-idea-of-security-cameras-at-Temple-Mount-430207

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar