onsdag 18 november 2015

Har de som kritiserar islam en form av psykisk störning?Vänsterpartiet anser att de som kritiserar islam har en form av psykisk störning!

Vänsterpartiets styrelse har publicerat en skrift:
Nolltolerans mot rasism – Vänsterpartiets antirasistiska strategi.
 
Vänsterpartiet anlägger ett slags ”Mccarthyskt” synsätt på rasismen. Vänsterpartiets styrelse börjar med att konstatera att all kritik av islam utgör en form av psykisk störning. Den kallas ”islamofobi”.

Enligt partistyrelsen har rasismen i olika tider och i olika sammanhang riktats mot olika grupper. Idag fokuserar högerextrema rörelser allt mer på människor som betraktas som muslimer och islamofobin är den främsta motorn i högerextrem ideologi idag.

Rasism är alltså enligt vänstern en form av islamofobi, och islamofober är rasister. Rasister och islamofober är därmed högerextremister.
Vänsterpartiets synsätt är skrämmande och vilka bevis har de för sitt påstående?

Vänsterpartiets styrelse anser:
”Det är en central uppgift för den antirasistiska rörelsen att bekämpa islamofobi och försvara muslimers rätt att praktisera och ge uttryck för sin tro”.
Den så kallade antirasistiska rörelsen i Sverige med sina diffusa anklagelser om islamofobi uppvisar precis samma mönster som Vänsterpartiet!
På liknande sätt tycks det förhålla sig med somliga svenskar som vill föra en resonerande diskussion kring invandringens omfattning, och får höra att de därmed är att betrakta som rasister och islamofober.
Jaha, tror jag många tänker. Då är jag väl rasist!
Då kan jag ju lika gärna rösta på SD i nästa val.
Jag tror det hysteriska skrikandet om rasism i Sverige är totalt kontraproduktivt. Jag tror det bara marginaliserar människor och tvingar in dem i en rasistisk självbild som inte är sann.
Vänsterpartiet skriver:
”Människor på hela jorden har en tendens att leva upp till de förväntningar de känner på sig. Särskilt om de är negativa.
Att bygga ett bra samhälle handlar inte om att människor ska anpassa sig för att passa in. Ett bra samhälle där det finns en plats för alla skapas genom att se till att var och en själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hen vill beskriva sig. I ett sådant samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt istället för på det som skiljer oss åt”.
Vänsterpartiets skrift är vad jag kallar ett präktigt politiskt paradigmskifte.
Karl Marx ansåg att religion utgjorde en illusorisk lycka. Han kallade den ett opium för folket.
Men det är nya tider och nya seder. Vänsterns klasskamp är sedan länge nedlagd. Proletariatets diktatur blev bara en dröm. I stället ägnar sig nu vänsterpartiet sin kraft åt, att kämpa för människors rätt att få vara vidskepliga!
Joseph McCarthy visste att det gick att bygga en politisk karriär i början av 1950-talet med att skrämma människor för kommunismen och att svepande peka ut folk som sovjetsympatisörer.

Vänsterpartiet följer exakt samma mönster som McCarthy.
Vänsterpartiet vill skrämma människor för rasism och peka ut med svepande anklagelser folk för islamofober!

Media förnekelsens främsta apostel
Efter terrorattack i Paris försöker media på alla sätt
gång på gång bagatellisera islamistisk terrorism från islam.
Nästan varje gång släpper media fram en imam som oemotsagd får sitta i TV och framhärda sin syn och tolkning om vad islam verkligen innebär.

Ett bra exempel är i TV4 där Malou von Sivers intervjuar den svenske imamen Abd al Haqq Kielan, född Leif Karlsson, ordförande i Svensk Islamisk samling.
 
Kielan får hävda helt oemotsagt att Daesh/IS och islam inte har något med varandra att göra. Enligt honom får man inte, enligt islam döda kvinnor, gamla människor, barn och oskyldiga. Inte heller döda någon för att de inte underkastar sig islam.
I intervjun medger Kielan att det i Sverige finns imamer som i moskéer predikar en felaktig typ av islam.  En islam som följer Muhammeds gärningar enligt skrifterna.  Är det han säger verkligen sant?  Man undrar!
Har Malou bjudit in en person som inte representerar profeten Muhammed och islam eller är det bara hans egna åsikter och önskningar? 


Lite fakta om Profeten Muhammed
Profeten Muhammed betraktas inom islam som:
al-insan al-kamil  - den perfekta människan
uswa hasana  - den sköna eller moraliska föredömet.

Allt som Muhammed sa eller gjorde blir då per definition rätt i evig tid.
Koran 4:80 "Den som lyder Muhammed lyder också Allah".

Vad är då profetens handlingar?
Vad Kielan inte berättade i intervjun med Malou, medvetet eller omedvetent,
är Profeten Muhammed handlingar.
 
Profetens handlingar legitimerar de handlingar muslimer gör idag
Granskar man Muhammeds handlingar, förstår man att de handlingar
Daesh/IS begår har även begåtts av Muhammed.
Muhammed och hans efterföljare byggde upp sitt kalifat genom att råna och tvångs konvertera människor till islam.

Muhammad sa:
"Jag har blivit beordrat av Allah att kämpa mot människorna ända tills de vittnar, om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är Allahs budbärare, genomför bönerna med perfektionism och ger den obligatoriska allmosan.
Sahih Bukhari bok 9 1,24.

Jag har blivit förhärligad med terror.
Det finns ett sådan uttalande av Muhammed, fråga varje muslim du möter varför de följer en person som Muhammed. Hur kan de ha Muhammad till förebild, när de istället kan välja Jesus som ger kärlek och förlåtelse?
Sahih Bukhari Volym 4 kapitel 52 S 220.

Under Ramadan lät Muhammed också döda de som var kritiska mot honom och Islam. Idag skulle vi kalla dessa personer för Islams kritiker.

Här kommer ytterligare gärningar från profeten Muhammeds liv som motsäger allt den svenske imamen Abd al Haqq Kiela påstår.

Muhammed dödade den gamla 100 årige judiska mannen Kaab Ibn Al-Asharaf en satirisk poet som kritiserat Muhammed och hans följare.
Han lät döda den judiska poeten och fembarnsmamman Asma Bint Marawan. Muhammed sände sin vän som efter Asma ammat sitt yngsta barn dödade henne genom att sticka ett svärd genom hennes bröst.
Den kritiska 90 åriga poeten Oum Kerfa, en judinna, lät Muhammed döda genom att låta två kameler, som var fastbundna med rep vid Oum Kerfas ben, slita henne isär. Hon var från den judiska klanen Bani Fazara där många andra blev slaktade samtidigt.
När Muhammed tog emot dem som utförde mordet på Oum Kerfa och slakten på Bani Fazara klanen sprang Muhammed ut skjortlös för att gratulera dem.

Aisha, Muhammeds yngsta hustru sade:
"Jag har aldrig sett profeten naken utom en gång. Det var när Zaid Enb Haretha kom tillbaka om nyheter om den lyckade attacken på klanen Bani Fazara.

Källa: Al-Tabari - History of Nations and Kings. 1987 . 
Ibn Hishim, volym 4, 1992.

Vad gjorde Muhammed mer?
Han torterade en stackars man, Kanana Ibn Rabeya, genom att bränna hans bröst med eld för att tvinga honom att avslöja var han gömt sina rikedomar.
Sedan halshögg han honom och förslavade hans fru.
Källa: Ibn Hisham.

Är detta något som vi känner igen från Syrien idag?
Avslutningsvis kan ni fundera över en sak! Om ni anser Daesh/IS är terrorister, så är profeten Muhammed den första islamska terroristen i en lång rad.
 
Till alla er muslimer och politiker som fördömer Daesh/IS handlingar bör ni,
även fördöma profeten Muhammeds och de efterföljande kalifers handlingar.
 
Islamistisk terrorism
I
samband med islamistisk terrorism uppkommer alltid samma diskussion.
Hur representativa är terroristerna för islam? Inte särskilt. Men som icke-muslim är det vanskligt att bestämma vad som är äkta respektive falsk islam. Det behöver man heller inte göra. Det räcker med att konstatera att radikal islamism förvisso inte representerar hela islam, men att islam har ett problem med radikal islamism. Ett problem som dessutom drabbar oss alla.
De som har försökt påtala problemet har stämplats som rasister och islamofober.

Radikalisering i Sverige av unga muslimer
I våra förorter eller utanförskapsområden, där nästan alla immigranter för eller senare troligen hamnar, finns det välorganiserade islamistiska organisationer.
De är beredda att med öppna armar ta emot dem. Låter vi detta ske har vi snart förlorat och låtit islamismen vinna och om vi låter den vinna är det försent att gå tillbaka.
I Sverige har vi länge ignorerat detta växande problem med radikalisering av unga muslimer.  Allt fler moderata imamer har varnat för detta.
Tyvärr har muslimska samfund varit för dåliga på att ta striden med radikal islamism.

Tyvärr måste jag konstatera att när moské efter moské gjort sig skyldiga till grova övertramp, har ett ängsligt samhälle gång på gång valt att särbehandla islamismens företrädare.
När muslimer har krävt vad som i praktiken är såväl blasfemi- som särlagstiftning, har höga företrädare för rättsväsendet varit snabba med att ta deras parti.

Många som skriver om dessa problem anklagas för islamofobi av de svenska muslimska organisationerna, som Sveriges unga muslimer, Muslimska mänskliga rättskommittén och Islamiska förbundet.
Dessa organisationer torgför ofta samma berättelse:
en islamofobisk västvärld som är ute efter att bekämpa islam.

Det är samma berättelse som Al-Qaida och Daesh/IS använder.
Även om man inte stöttar jihadism så utgör den här sortens ideologi en grogrund och ökar polariseringen i samhället.

Detta resonemang gör att allt håller på att spåra ut.

Man är inte för radikal islamism om man försvarar muslimer mot absurda anklagelser.
Man är inte islamofob för att man ser det stora hotet från radikal islamism.

Allt detta har bidragit till att islamismen har kunnat flytta fram sina positioner i samhälletHolländsk undersökning om vanliga muslimer
I en studie har sociologen Ruud Koopmans undersökt attityder hos självidentifierade muslimer från Turkiet och Marocko i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige.
Både fundamentalism och fientlighet mot andra grupper är relativt vanliga.
Hela 52% av muslimerna i undersökningen anser väst är ute efter att förstöra islam.

Svenska muslimer anser:
att inte ha homosexuella som vänner – 43%
att man inte kan lita på judar – 37%
att muslimer borde återvända till islams rötter – 43%
att det bara finns en tolkning av islam – 67%
att det är viktigare att följa religiösa lagar än lagarna i Sverige – 52%

Av svaren i undersökningen kan man inte avgöra stödet för radikal islamism. Men man ser i attityderna, att det finns en grogrund för stöd till radikal islamism bland svenska muslimer.
Man ser i den islamistiska världen, att det nu drar en rörelse, som visar att både de yngre och äldre muslimerna uppvisar ungefär samma grad av fundamentalism.

I Sverige är vänster- och högerextremism mer av ett ungdomsfenomen.
I undersökningen går det däremot inte att urskilja någon skillnad mellan generationernas attityder bland muslimerna. Tyvärr kommer inte problemet
med radikal islamism att försvinna i första taget. 

https://www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf

Rasism är ett universellt och i högsta grad mänskligt fenomen som finns överallt.
Vi blir inte av med den genom att bara fördöma och stigmatisera.
Bättre då att analysera och problematisera.
En bra början skulle vara om nyhetsmedierna kunde ge oss hela bilden av inträffade hatbrott. Inte bara en kamouflerad antydan om vad som har hänt.

Konsekvensneutralitet var ordet, sa Bull, javisst sa Bill.
Elaka Måns – så är det inte! Det är sanningen som gäller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar