måndag 9 november 2015

Tjuren Ferdinand sitter under korkeken och läckter "metangas"!Är metangas från kor ett problem?


Inför klimatmötet i Paris i början av december pågår en enorm lobbyverksamhet i våra medier inför klimatmötet.

Den ena artikeln efter den andra alarmerar om klimatet. Gemensamt för alla dessa artiklar, är att de är totalt verklighetsfrånvarande, med mängder av felaktiga påstående, allt för att saluföra ”de falska stigande temperaturerna”!

En sådan artikel hittade jag i DN.
Svårt att få bukt med gasen från idisslande kor.
Läser man ett stycke in i artikeln blir man verkligen skrämd.  Artikelförfattaren för fram det ena absurda påståendet efter det andra.
”Metan bildas i magen på idisslande djur och påverkar klimatet mer än 30 gånger mer än samma mängd koldioxid. Ännu finns inga tekniska lösningar som minskar kornas utsläpp”!


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svart-att-fa-bukt-med-gasen-fran-idisslande-kor

Jag blir minst sagt så trött, på alla dessa artiklar om miljölarm.
I DN-artikeln har man alltså kommit fram till, att kor pruttar metangas, vilket bidrar till växthuseffekten, 30 gånger värre än samma volym koldioxid.
Det är inte längre miljövänligt att dricka mjölk eller att köpa några som helst mjölkbaserade produkter.

Dessutom har man inga ”tekniska lösningar” på problemet.
Ärligt talat: det har inte jag heller.
Jag vet inte hur länge kor har pruttat på denna jord, men det är väl ett bra tag.

Här ett bra förslag till den rödgröna regeringen som febrilt letar efter nya möjligheter till nya skatter:
inför metangasskatt för ko innehav, samt moms på metangas-skatten.

För att sysselsätta några fler byråkrater föreslår jag att en statlig utredning tillsätts.
Efter några år skall de lämna ett betänkande till regeringen, angående kors prutt vanor och vilka volymer en ko i snitt pruttar per dygn?
Det blir givetvis klubbat i riksdagen och att alla mjölkpaket ska förses med en varningstext.  "Det är inte bra för miljön att dricka mjölk".

Tillsätt också en ny myndighet ”Metanverket”, som ska ha någon avdankad miljöpartist som generaldirektör, direktörer, ett antal byråchefer, assistenter, byråkrati med tjänstemän och experter som jobbar på tekniska lösningar med att montera in metan absorberande hightechmanicker i rumpan på korna.

Sverige skall vara ett föregångsland på miljöområdet anser den rödgröna regeringen. Här är ett område som inget annat land har forskat på och vi kan bli världsledande och ett föredöme för alla andra!

Loggan till det nya statliga verket är självklar?

En koskit.Tillägg:
Enligt WWF är:
”All boskapsuppfödning innebär utsläpp av metangas som bidrar till växthuseffekten. Ny forskning tyder på att utsläppen kompenseras i betade gräsmarker. Genom upptag av koldioxid i växterna och lagring av kol i marken blir nettoeffekten ändå positiv i naturbetesmarkerna och växthuseffekten minskar. Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha kol sänkande förmåga i paritet med skogsmarkerna. ” 


Hela tanken att miljömuppar skall offra sin egen hälsa för ”miljön” är absurd. Hela idén med att ha en ”bra miljö” är väl ändå att människan skall må bra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar