söndag 22 november 2015

Har Sverige för stor invandring? Klarar vi fler?
Vänstern har satt agendan på dagens invandrardebatt. De har fokuserat på godhet och alla människors lika värde.
De människor som är mer realistiska och logiska betraktas som ”bruna” och
man tar lätt på vad de säger. De goda människorna anser fortfarande att:
”Det kommer bli svårare innan det blir bättre. Men vi kan klara det här som land”

Att denna kris blir kortvarig är en utopi. Utan den blir mer och mer akut än akut.
Ett faktum är att invandringen redan påverkat Sverige totalt och vi kommer att få se ett helt förändrat Sverige.
Egentligt en del, borde vi ha satt ett stopp för 20 år sedan, om vi skall ha en chans att integrera.


En ny folkvandring?
Politiker gör gällande att dagens flyktingkris skulle vara en tillfällig topp orsakad av det fasansfulla kriget i Syrien. En femtedel av alla asylsökare inom EU är syrier. I Sverige är motsvarande siffra 35 procent.

Även om kriget i Syrien tog slut i dag skulle asyltrycket fortsatt vara mycket högt. Den brittiske utvecklingsekonomen Paul Collier har förutspått och pekat på, att gapet mellan fattiga och rika länder inte att minska i en sådan takt att migration blir mindre attraktivt. Tvärtom får vi bevittna en paradox. När ekonomin förbättras i fattiga länder har fler råd att lämna sina hem.
Vad de flesta har missat är att befolkningsökningen i dessa länder under några decennier, har fullkomligt exploderat. Befolkningen har fördubblats. I dessa länder kan inte regeringarna längre garantera försörjning eller arbete. Enda utvägen är att utvandra till Europa.

Vad som lyser med sin frånvaro i den svenska debatten är en diskussion om framtidens asylsystem för att möta folkvandringstidens stora utmaningar.
De senaste 30 åren har Sverige beviljat uppehållstillstånd för närmare två miljoner människor. Av dessa faller endast några få procent under FN:s flyktingkonvention.
Vi har i Sverige regler som enbart finns i den svenska utlänningslagen och som saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten. Det finns inga hinder att förändra det svenska regelverket i mer restriktiv riktning i nivå med andra EU-länder.
Varför inte detta sker, kan man fråga sig!Redan idag har flera städer istället etablerat parallellsamhälle, som vuxit fram vid sidan av det vanliga svenska samhället med segregerade affärer, kaffer, egna lagar, idrottsverksamheter och restauranger. Det värsta av allt är att många är NO GO zoner, där polisen inte vågar gå in.
Vi lever kort sagt i ett genomsegregerat samhälle.

Oavsett var man står politiskt, så borde ett sunt samhälle vägledas av principen att ta emot så många invandrare som samhället har en rimlig chans att integrera.

Idag anländer mellan 1000-2000 varje dag och situationen har gott från
katastrof, kaos och nu till totalt haveri.
Nu kan Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet. Asylsökande som inte får plats för natten får lösa sin situation själva – eller sova ute. Människor bussas planlöst runt i landet tills man hittar en plats.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap larmar att det nu föreligger en risk, för människors liv och hälsa och "samhällets funktionalitet".

Att dagens akuta situation hade kommit förr eller senare, har man kunnat se en längre tid. Den påskyndades av att EU:s yttre gräns föll.
I detta extrema läge fortsätter regeringen att famla och raggla i mörkret, ropa på avlastning från EU, som inte lyssnar. Nu pressas Danmark av Sverige om hjälp, ur denna prekära situation som Sverige självt har försatt sig i.
När den rödgröna regeringen nu plötsligt har infört gränskontroller och kräver att Danmark också skall göra det!

Svaret från den danska regeringen är en riktig knock out för regeringen!

”Det låter ju vackert när Sverige först bjuder in alla världens flyktingar, men när systemet sedan brakar samman vill de skjuta ansvaret vidare”.


Här är förklaringen till att tusentals migranter kommer till Sverige varje dag. Ingen hjälper Sverige att få stopp på folkvandringen. Utifrån sett är det helt rätt. Svenska politiker har högljutt och självgott skrikit ut att vi kan vara hela världens socialkontor, då borde de också få stå för konsekvenserna av sin galenskap.
Tyvärr är det ju inte dessa politiker som får betala. De gömmer sig bakom säkerheten i riksdagshuset. Det är svenska folket, och i synnerhet de minst bemedlade, som får ta smällarna för vansinnigt utopiskt lyckotänkande

När kommer nästa presskonferens?

Europas generösaste villkor
Sverige har under många år bedrivit EU:s överlägset mest generösa asyl- och migrations politik. Sverige har mer generösa ersättningsnivåer än alla andra länder. Sett till Sveriges befolkning tar vi emot 7 gånger mer än Tyskland.
Sverige beviljar i snitt 77 procent av alla asylansökningar
Frankrike beviljar 22 procent av alla asylansökningar
Tyskland beviljar 42 procent av alla asylansökningar
Den franske presidenten gick för någon dag sedan, att Frankrike nu kommer
att utöka sin mottagning till 30 000 - på 2 år!
Sverige tar emot 30 000 på 3 veckor!!!!

För ensamkommande barn och ungdomar är siffrorna än större.
Vi ålderstestar inte systematiskt den som påstår sig vara under 18 år.
Dessutom är ett avslagsbesked i Sverige inte ett besked om att man måste lämna landet. Det går utmärkt att avvika och leva kvar i Sverige utan att någon aktivt letar efter dig.


Migranterna söker sig inte till Sverige för att det är lätt för dem att ta sig hit.
De söker sig hit för att en stor chans till permanent uppehållstillstånd i ett land med ett synnerligen omfattande välfärdssystem. Det är avsevärt mer attraktivt än en sämre chans till tidsbegränsat uppehållstillstånd i ett land med avsevärt mindre långtgående förmåner för icke-medborgare. För att en omfördelningsmekanism i detta läge skall fungera krävs extremt långtgående tvångs- och kontrollåtgärd

När allt detta läggs samman måste en tänkande människa rimligen begripa vad resultatet blir. Detta är inte ett dugg komplicerat. Och det har funnits tid även för den trögtänkte att komma till rätt slutsats.
Sverige har haft en stadig ökning av antalet asylsökande under flera år.
2014 kom över 80 000, en väldigt hög siffra. Migrationsverket lade för ett år sedan en prognos som varnade för över 100 000 under 2015. Ingen tog notis.
I själva verket kommer vi att 2015 ta emot närmare 190 000.


Medias myter om utbildningsnivån
Det flödar inte in högutbildade till Sverige. Tvärtom – det flödar in lågutbildade just nu, över 60% är analfabeter. Denna grupp är redan i dag kraftigt överrepresenterad i arbetslöshet och bidragsberoende.
Hur löser vi det problemet?
Att massmedia ljuger systematiskt om utbildningsnivån som de nyanlända har,
är välkänt.
Tino Sanandaji har med en lång rad fakta hämtat från SCB avslöjat detta bedrägeri.
http://www.realtid.se/ArticlePages/201502/26/20150226114945_Realtid675/20150226114945_Realtid675.dbp.asp

Eftergymnasial utbildning är inte detsamma som “akademisk” utbildning.
Ett halvårs svetsarutbildning, frisörpraktik, koranskola eller mekanikträning i Syriska armén räknas också som “eftergymnasial” utbildning så länge den är efter gymnasiet. Aftonbladet har liksom SVT fifflat genom att omdefiniera “akademiker”.

Enligt Ekonomifakta har flyktingar 2014 i den vuxna befolkningen (25 år och över) från Syrien i genomsnitt 6,6 utbildningsår. Somalierna har 3,2 år och irakierna 5,6. Ingen av dem når ens upp till svensk grundskola på nio år. 
Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt varför en svensk myndighet blandar ihop begreppen så kapitalt. Om det är okunskap eller missriktad välvilja att försöka göra negativa siffror mer positiva får de svara på. Men det kan inte fortgå, att media ljuger hämningslöst.

Utan skrupler publicerar medierna om och om igen dessa faktafel medvetet.
Medierna har tagit ställning för ökad invandring. Redaktionerna måste därför av ideologiska skäl, ägna sig åt att försöka hjärntvätta svenska folket, så att de ska tycka “rätt” i migrationsfrågan.
Detta är inget annat än ”fascistiska” diktaturmetoder. Medierna försök är att genomföra någon form av en statskupp mot demokratin och medborgarnas fria val. När folket tycker “fel” ska de luras att ändra uppfattning.

Medias makt över politikerna
Att politikerna dansar lydigt efter mediernas pipa är ett faktum.
Eftersom media har satt agendan på vår invandringspolitik är den skoningslös, mot de politiker som ”tycker fel” eller slinter med tungan mot den gängse normen.  Den ”lösmynte” utsätts för ett mediadrev tills politikern gör en pudel och tycker rätt!
Tack och lov, har vi nätet som förmedlar en bättre bild än mediernas försök att dupera befolkningen. Att medierna inte förstår, att det alltid har visat sig, att försöker man dupera befolkningen kommer det för eller senare att misslyckas.

Ett bra exempel är det gamla Sovjetunionens försök att systematiskt manipulera nyheterna. Till slut kunde man inte hålla befolkningarna i schack, ingen trodde på det som skrevs i medierna och till slut rasade systemet i Sovjet samman. Svenska medier kommer att gå samma öde till mötes om de fortsätter att agera propagandister istället för idka journalistik.

En fråga man kan ställa sig är:
varför är det kulturvänstern, ståuppkomiker, operasångare och lobbyister som tillfrågas i stället för riktiga experter?  De som vid det här laget fortsätter förlita sig på agendasättande journalister och de charlater de för fram över forskningen avslöjar sig själva som oseriösa.

Arbeten
Tänkande människor har för länge sedan insett att gapet mellan vad arbetsmarknaden kräver och vad många i utanförskapet kan erbjuda bara kommer att växa i takt med att globaliseringen tilltar och konkurrensen från Asien ökar.
De senaste 10-15 åren har svensk industri effektiviserats sin produktion eller flyttat produktionen utomlands. Resultat är att över 200 000 arbetstillfällen har försvunnit.

Statsvetaren Anders Persson skriver i en debattartikel i SvD:
”Ingen politiker kan idag svara på vad en arbetslös 20-åring med utländsk bakgrund och ofullständiga betyg ska göra med sitt liv. Som världsekonomin ser ut idag finns all anledning att tro att utanförskapet först kommer att fördjupas för att sedan bli bestående med svåra sociala konsekvenser som följd.

Det är här hyckleriet blir som värst i samhällsdebatten. Politikerna talar om att skaffa jobb åt nyanlända, men man har misslyckats med detta i 30 år och därför vill man öppna landet för ytterligare flera hundra tusen personer som kommer att gå in i livslång arbetslöshet och bidragsberoende. Och vad händer när de börjar anklaga Sverige för att inte ha ordnat livets goda som man lovat”?

Olika regeringar har i över tjugo års tid nu aktivt försökt med integration från vänster till höger till mitten och tillbaka så många gånger att det börjar likna Albert Einsteins definition av vansinne:
”att prova samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”.


Malmö
Kommunen är en av Sverige mest mångkulturella kommuner. Malmös budget är minst sagt intressant läsning. 2016 räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Ytterligare ca 5 miljarder går till landstinget i Skåne. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland.
På ytan kan delar av Malmö se ut att ha förbättrats, men det beror helt enkelt på att landets övriga skattebetalare generöst har finansierat dyra byggprojekt.
Det var knappast självklart att Malmös ekonomi skulle förfalla så kraftigt. Staden har tvärtom Sveriges kanske bästa geografiska läge och andra fördelar. Med tanke på att Malmö fick en högskola 1998 och att Öresundsbron invigdes år 2000 hade många tvärtom förväntat sig att staden skulle blomstra på det sätt exempelvis Lund har gjort. I stället fortsätter Malmö sakta men säkert att tappa mark jämfört med resten av landet år efter år.

Stefan Löfvén
På bara ett halvår har Stefan Löfven och hans regering gått från att propagera för en "aktiv näringspolitik" och EU:s lägsta arbetslöshet till att prata om kris, systemkollaps och kommuner som går på knäna.
Verkligheten har äntligen hittat hem till den ”naive” statsministern.

Nu är det dags för den naive Löfven att ta ansvar för sitt arbete och det är hans skyldighet att värna svenska intressen.
Denna logiska slutsats visar sig Löfven emellertid oförmögen att dra. Tvärtom sätter han sitt hopp till att regeringschefer i andra länder skall göra något som, krasst talat, inte ligger i deras intresse.

Vidare röjer Löfvens uttalanden en fullständig brist på förståelse för varför trycket på Sverige är så mycket högre än på andra länder.

Att migranter söker sig till Grekland och Italien beror på att dessa länder ligger där de ligger. Att så oproportionerligt många människor väljer att söka asyl i det nordliga Sverige beror däremot på, att samma Sverige för en helt annan politik än övriga länder i Europa.I det krisläge som nu råder handlar det inte om ”att öppna våra hjärtan” som förre statsministern Fredrik Reinfeldt sade i ett av sina minnesvärda, men verklighetsfrånvända uttalanden om invandringen under sin sista tid som statsminister.
Vi måste istället öppna våra hjärnor, först för att få situationen under kontroll och sen för att hitta lösningar.

En Potemkin-kuliss är en skönmålning för att gömma undan sanningen genom att dölja allt bakomvarande elände med hjälp av kulisser. En sådan falsk fasad kan naturligtvis vara både imaginär och/eller reell. Den kan finnas i huvudet och den kan omsättas i handling.

Stefan Löfvén, det är dags att du slänger denna kuliss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar