söndag 28 februari 2016

Är Centerpartiet det nya extremistpartiet?

Centerpartiet höll sina kommundagar i Karlstad i början av februari, där runt 700 centerpartister samlats för att diskutera bland annat integration.

I ett 21-punktsprogram listar Centern förslag på en "
egen konstgjord integrationspolitik".

Med programmet står det helt klart att partiet lever i sin alldeles egna verklighet.
Tankarna går till hur Miljöpartiets stämmor ser ut – en overklighet som tycks existera.

Ett av förslagen är att Centerpartiet nu vill skära i kvaliteten hos socialsekreterare, genom att slopa kravet på att utredare ska ha en socionomutbildning.

Partiet vill helt slopa kravet på högskoleutbildning i barn- och ungdomsvården.
Vice partiledaren Anders W Jonsson tror inte alls att det kommer sänka kvaliteten. Tvärtom –
det blir bättre!

Verkligheten som inte Centerpartiet vill se, kan inte beskrivas bättre av Jenny Sonesson i Dagens samhälle:

”Den nedåtgående spiralen i socialtjänsten har pågått under många långa år men det är uppenbart att flyktingmottagandet förvärrat krisen. Inget land i västvärlden har tagit emot så många flyktingar per capita som Sverige.
Svensk socialtjänst behöver inte outbildad personal utan ett flyktingstopp".


Genast infinner sig frågan varför Centerpartiet, när socialtjänsten i årtal befunnit sig i kris på många håll i landet, inte har lagt dessa kvalitetshöjande åtgärder tidigare.
Att
inget parti insett detta tidigare, att man kan höja kvaliteten med lägre eller ingen utbildning är en genial idé. Borde ge pris som årets förslag!

Centern vill alltså att outbildade människor ska arbeta med samhällets mest utsatta och skyddsvärda.
Detta anmärkningsvärda förslag och kan egentligen inte kallas annat än rena panikåtgärder för att möta trycket med rekordmånga ensamkommande.

Redan i dag har socialtjänsten stora problem med att nyutexaminerade med begränsad erfarenhet
som ansvarar för svåra utredningar och ärenden, inte minst barnutredningar. Denna situation vill alltså C förvärra ytterligare.

Jag frågar mig om Centerpartiet månne har samma lösningar på personalbristen inom sjukvården.


Centerpartiet vill att Sverige även i fortsättningen ska ta emot överlägset flest asylsökande per capita i EU. Konsekvenserna i kommun-Sverige, om Centern får bestämma, är oöverblickbara.

Partiet vill även slopa kravet på lärarlegitimation, vilket fick Jan Björklund att gå i taket.

Låglönearbeten
Låglöne
arbeten nämns allt oftare som ett sätt att göra något åt det faktum att Sveriges integrationsresultat utmärker sig som i-ländernas sämsta.

Denna debatt kommer inte att tystna, alldeles oavsett hur upprörda svenska socialister blir av det faktum att den över huvud taget förs.

Att släppa låglönejobben fria är dock inte ett tillräckligt villkor för att få bukt på integrationen.
Centerpartiet sätter till exempel stort hopp till att några urvattnade reformer på området skall göra det möjligt att permanent
a ett asylmottagande på höstens nivå.

I själva verket är de halvhjärtade centerpartistiska förslagen bara utökningar av reformer som redan genomförts, och som visat sig fungera mycket dåligt.

Låglönejobb kommer inte att lösa integrationen, dvs minska brottslighet, förbättra skolresultaten, ökad skatteintäkterna/capita osv, men de kommer att införas efter nästa finanskris eftersom det inte finns något alternativ.

Integration är mer än att få människor i arbete, segregationen kommer snarare att öka med låglönejobben. Hur ska man kunna leva på 8000-10 000 kr i månaden? Hur tror ni de unga männen i machokulturerna tänker när de erbjuds låglönejobb som ligger under deras värdighet?

Om inte så kommer den minskande skattebasen framöver urholkas och leda till urholkad eller kollapsad välfärd som ersätts av privata försäkringslösningar.

Vilka låglönejobb? Låg lön = okvalificerat inträdesjobb. Vårt samhälle är så specialiserat och mekaniserat att vi knappt har sådana jobb till våra ungdomar.
Vi har inte folk som handsoppar gator längre. Man måste ha körkort till sopmaskinen, i vissa fall c-kort.
Utan gymnasieutbildning eller KY är man nästan körd på arbetsmarknaden.

Den offentliga sektorn kan kanske skapa en massa okvalificerade praktikplatser, så att man får sina första meriter och en fot in på arbetsmarknaden, men den privata sektorn har inte de jobben.

Vi behöver en massiv vuxenutbildningsinsats av sällan skådad slag och ett valideringssystem, så att de kan söka de jobb som finns.
Inte de som fanns .

Centern har ännu inte sänkt sig till Miljöpartiet nivå:
Sänkt moms på reparationer av t.ex cyklar, skor och kläder ..
Miljöpartiet går från klarhet till klarhet de anser att man kan lösa problemet med de nyanländas höga arbetslöshetssiffror med dessa åtgärder.
Undrar om de befinner sig i rätt värld – befinner de sig inte i ett fattig Sverige istället?
Centern är helt klart på väg att vandra tillbaka in i irrelevansens grotta.
Allt arbete Maud la ner på att rensa bort tokigheterna från Johansson och Dal
éus verkar helt ogjort.
Men tar man partiledare direkt från ”kindergarten” så kan man väl inte vänta sig något annat.
Om inte annat ser vi hur det har gått för MP där ett förväntat flytetyg blev rena sänket, nästa offer är väl Centerpartiet.


Ett av Mauds verk var att hon stoppade Mauricio Rojas.
Beskedet var tydligt från Maud:
Rojas kommer inte i fråga för någonting som har med integrationsfrågor att göra.

Vad hade Maud Olofsson för skäl?
Mauricio:
”Jag har aldrig fått dem förklarade för mig på ett ordentligt sätt. Enligt vad jag fick veta betraktade hon mig som en man som sagt olämpliga saker och därmed gjort sig omöjlig för den nya regeringen. Det var ett slags yrkesförbud som gjorde ont”.

Nej, han mer eller mindre fördrevs från landet tack vare Mauds ingripande. Sedan har tanten framgångsrikt duckat för ansvar och vägrat att samarbeta i försöken att reda ut turerna i Nuon-affären. Ni vet, den där finfina affären Vattenfall gick vilse i.

Friskt inslag i svensk politik
Men ingen kan neka till att Centern varit ett friskt inslag i svensk politik.
Minns C-Hjärntrustens id
éprogram och förslag om att avkriminalisera tidelag, legalisera månggifte, avskaffa skolplikten, fri invandring etc…
Annie Lööf som tindrar med ögonen närmast uppspärrade hypnotiserar omgivningen i Centerns ledarskikt. Detsamma gör Johanna Jönsson, gråterskan, som lägger ut filmer på
FB där hon i sin yppiga fullkomlighet läser upp beundrarpost från folket - inte sällan medelålders herrar som önskar de var yngre att döma av det hon läser innantill!!

Geniet Maud
Saxat från tokmoderaten:
"Intervjun börjar såhär:
När Maud Olofsson var tretton år kunde hon ligga i sin säng på kvällarna hemma på gården Högbyn utanför Örnsköldsvik och oroa sig. Sällan över djuren i ladugården eller över saker som hon önskade men familjen inte hade råd med. Nej, hon oroade sig över ozonskiktet.
”Jag kunde vara otroligt orolig. Jag tyckte att vi levde bra och skyddat, men så insåg jag att det fanns något därute som hotade och förstörde”.


Detta är otroligt intressant. Olofsson är nämligen född 1955. Hon var 13 år 1968.

Den första vetenskapliga rapporten om att klor-fluor-kol-föreningar (CFCs) som fanns i exempelvis hårspray hade en inverkan på ozonlagret kom 1974.
De första nationella besluten för att stoppa det kom 1976.
Ozonhålet - som verkligen startade debatten - upptäcktes 1985. Att människan över huvud taget hade en påverkan på ozonhålet diskuterades först i amerikanska vetenskapskretsar på 70-talet.

Förutom i den lilla gården Högbyn, där den trettonåriga Maud Olofsson låg vaken om nätterna. Och inte undra på det - hon var ett halvt decennium före amerikanska elitforskare med att ha uppdagat problemen med människans inverkan på ozonlagret.
För att då återgå till Maud och hennes profetior sex år innan de lärda såg vad som var på gång. Det kan inte vara lätt att vara Maud.

Jag väljer att tro på att Maud som 13-åring faktiskt såg miljöförstöringen som en kommande katastrof och där även ozonskiktets tjocklek var föremål för grubblerierna.


Fd moderat sa...
”Det finns en häpnadsväckande okunnighet hos ledande politiker och tyckare om hur saker fungerar. Anledningen till det är att de flesta av dem aldrig har haft vanliga jobb. De träffar i stort sett aldrig vanliga människor utan bara varandra”.

Är den svenska modellen egentligen redan död? Traskar den odöd vidare på lån privata och offentliga och nostalgi.

Med sina förslag glider Centerpartiet alltmer bort från de övriga tre allianspartierna. Frågan är hur dessa fyra partier ska kunna regera ihop i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar