tisdag 2 februari 2016

Är vindkraften en "gökunge"?Är vindkraften framtiden för Sverige?

I debatten om vår energipolitik framhålls ofta Tyskland som ett föredöme. Därför är det intressant att se vad som hänt där. Merkel och hennes regering har beslutat att all kärnkraft skall vara nedlagd förre 2020.
Tysklands stora satsningar på förnybar el, ”Energiewende”, har resulterat i utbyggnad till total märkeffekt 78 GW = gigawatt.
Dygnets maximala behov är 50 – 70 GW.