fredag 26 februari 2016

Straffen för narkotikabrott höjs!

Regeringen vill se hårdare straff för att sälja eller smuggla stora mängder narkotika. Lösningen är två nya brottstyper - synnerligen grovt narkotika, brott och synnerligen grov narkotikasmuggling.


Syftet med förslaget är enligt regeringen att ge domstolarna förutsättningar att fullt ut beakta alla omständigheter som är relevanta – till exempel om en gärning avsett en synnerligen stor mängd narkotika – så att straffet blir så högt som gärningen är värd.

Delade straffskalor
Regeringen föreslår även att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling delas upp. Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i lägst två och högst sju år. 

Straffet för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i lägst sex och högst tio år.

Synnerligen grovt
Vid bedömningen om ett brott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika.

Brottet kan också ha avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller på annat sätt varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.


Kommentarer:
Att
denna rödgröna regering inför den här idiotiskt populistiska åtgärderna är helt galet!
All erfarenhet och forskning utomlands visar på att avkriminalisering är vägen att gå, inte hårdare straff!
Hårdare straff = USA - där missbruket bara ökar o
ch ökar! Avkriminalisering = Portugal - där missbruket minskar sedan avkriminaliseringen infördes och dödligheten i narkotikarelaterade sjukdomar har minskat rejält.
Sverige borde istället avkriminalisera innehav för eget bruk så polisen kan lägga resurser på "riktiga brott" istället för att jaga missbrukare! Samtidigt som man bygger ut Läkemedelsassisterad behandling över hela landet!


Givetvis bör en avkriminalisering av all narkotika införas i Sverige omedelbart.
Jag förstår frustrationen kring att inte kunna straffa de som säljer/langar/smugglar narkotikan "tillräckligt".

Sedan är det givetvis så att straffskärpning inte kommer minska antalet försäljningar/smugglingar av narkotika.
Nej, detta är enkom populism och en skrämmande utveckling av juridiken.
Vi går hela tiden mot hårdare straff, som om det skulle lösa en problematik, vilket område det än må handla om.

De som sysslar med smuggling osv av narkotika kommer inte sluta med det för att en ny rubricering införs.
Däremot kommer många bli mer tillfredsställda när deras lagar sätter dit folk. Åklagare kommer känna att regeringen "gör något" för att hjälpa dem göra sitt jobb och så vidare.


Lösningen på narkotikaproblematik är såklart inte enkel, men jag tror att en legalisering och därav statlig försäljning av exempelvis drogen cannabis skulle vara en del av en lösning. En del av en lösning, inte hela lösningen.


Läs även: http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/2015/08/allt-fler-dor-av-narkotika-i-sverige.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar