måndag 22 februari 2016

Löfven vill ha bättre kontroll av myndigheter – socialisering a la DDR?

Regeringen vill nu få ett bättre grepp om styrningen av både sina egna myndigheter, kommuner och landsting.

Statskontoret har därför fått i uppdrag att reda ut hur regeringen ska bli mer framgångsrik med att driva igenom sin politik på myndighetsnivå.
Det framgår av ett nytt regeringsbeslut.

Ett av regeringens egna förslag går ut på att minska myndigheternas administration och ta bort så kallade "tidstjuvar" för att det ska bli mer plats för kärnverksamheten.
Detta gäller till exempel myndigheternas skyldigheter att lämna ut uppgifter.
Bättre chefer
När det gäller statliga myndigheter vill regeringen minska administrationen och använda medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt - någonting som kräver kompetenta chefer.
Statskontoret ska också utreda behovet av tillit och förtroende kopplat till regeringens styrning av myndigheter.

Regeringen vill också ha ett "fördjupat underlag" av Statskontoret för hur styrningen av kommuner och landsting fungerar.
Kommunala självstyret
När det gäller just kommuner och landsting ska de kartläggas för att ge regeringen en bättre uppfattning om hur mycket man kan och får styra deras verksamhet med hänsyn till regeringsformen som fastställer grunderna för det kommunala självstyret. 

Statskontoret ska bland annat se över den styrning som sker i form av föreskrifter, överenskommelser och bemyndiganden och hur detta konkret påverkar kommuners och landstings verksamheter.
Mer ministerstyre och mindre kommunalt självstyre alltså?!

Vad gör oppositionen?

Kommer oppositionen att reagera mot förslaget – eller lägger man sig ner och ”dör”?
Dilemmat är att de måste fälla regeringen för att förslaget inte skall gå igenom!

Går förslaget igenom är det ett stort steg mot centralstyrning där kommuner och landsting kommer att påtvingas
socialdemokratisk politik.

Någon som är förvånad att socialdemokraterna vill centralisera staten ännu mer?
Se på alla föredömen i världen, Sovjet, Östtyskla
nd  och Nordkorea.
Dom skulle inte ha blivit så framgångsrika utan centralstyrning!

Vi måste ha ordning och reda –
tycker Löfvén!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar