torsdag 4 februari 2016

Lagmannen presenterade sina lagförslag om näthat

Lagmannen Gudrun Antemar lämnade tidigare i veckan sin utredning om näthat till regeringen. Förslagen handlar bland annat om hur spridning av sexbilder och hatiska uttalanden ska kunna bestraffas enligt svensk lag.

Betänkandet har fått namnet ”Integritet och straffskydd”.
Det innehåller en översyn av det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten på nätet och förslag till ett förstärkt straffskydd.
Utredningen tillsattes i maj 2014 av dåvarande justitieministern Beatrice Ask (M) som gav Antemar i uppdrag att titta på straffbestämmelserna för olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning, liksom hur spridning av exempelvis nakenbilder utan samtycke ska bedömas.
Ask framhöll då särskilt att ansvaret är oklart när personer kränks i kommentarsfälten på webbsidor.

Skydd för både integritet och yttrandefrihet
I utredningen framgår att konflikten mellan de i dag nästan obegränsade möjligheterna vi har att kommunicera med varandra och de risker detta innebär för den personliga integriteten.
Med hänvisning till Regeringsformen och artiklarna 8 och 10 i Europakonventionen - som ställer krav på ett tillräckligt skydd både för integriteten och yttrandefriheten och en rimlig balans mellan dessa intressen - föreslår utredaren flera förändringar i den svenska lagstiftningen.
Hon föreslår bland annat en ny straffbestämmelse om "olaga integritetsintrång" utanför det grundlagsskyddade området.
Bestämmelsen ska innebära straffansvar för spridning av bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, brottsoffer, personer i mycket utsatta situationer, nakenbilder eller liknande bilder eller uppgifter om någons privatliv.
Ett exempel är så kallad hämndporr där sexfilmer sprids via internet.

”Hatsidor” klassas som ofredande
Det föreslås ett utvidgat ansvar för brottet olaga hot. Det blir straffbart att till exempel hota med ett olaga integritetsintrång eller ett grovt hemfridsbrott.
Även bestämmelsen om ofredande föreslås utvidgas så att den omfattar till exempel den som skapar en så kallad hatsida men även den som uttalar enstaka hatiska yttranden som går ut på att personen borde dö eller utsättas för ett allvarligt brott.

När det gäller brottet ärekränkning föreslås att straffansvar för grovt förtal kan bli aktuellt om spridningen av de kränkande uppgifterna har skett via internet, till exempel uppgifter som pekar ut en person som brottslig.
Utredaren vill att straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas eftersom dessa anslagstavlor ibland används för att lägga upp meddelanden som är hotfulla eller integritetskränkande och där spridningen av uppgifterna kan hindras endast genom att meddelandena tas bort.

Offren ersätts av staten
Den som drabbas av grovt förtal på grund av spridning av bilder eller andra kränkande uppgifter på internet ska kunna få så kallad brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, något som är omöjligt i dag.

Kritik mot förslagen
Det mesta av förslagen är ju redan straffbart inom andra lagar.
Hur gör dessa nya lagar det lättare att fälla någon för brott?

Hur blir det nu lättare att bevisa vem som satt bakom tangentbordet på den datorn som hat, hot eller bilder skickades ifrån?
Hur blir det lättare att få ut vem som har vilken IP med de nya lagarna?
Redan idag är det ingen svårighet att dölja sitt IP-nummer.
Brotten skrivs ju av idag på grund av svårigheten med bevis. Det förefaller för mig som att det bara kommer att bli andra brott som nu skrivs av istället.

I utredningen föreslås:
” att den som skapar en så kallad hatsida men även den som uttalar enstaka hatiska yttranden”.

Varför skriver inte utredaren klartext istället:
hatsida mot rasistsida och hatiska yttranden mot rasistiska yttranden. Blir det någon större skillnad? Svammel som svammel!

Man behöver inte speciellt framsynt för att inse att utredningen är tillsatt för att komma åt flera av de "Fria oberoende åsiktsyttringar som exempelvis Avpixlat, Fria Tider och Exponerat".

Vi har väl inga oberoende media i Sverige och inte heller några som inte publicerar felaktigheter. En bra nyhet ska ju inte kontrolleras, sägs det.

Men vi kan inte i en demokrati förbjuda vissa hemsidor för att de strider mot etablissemangets syn och i den delen hoppas jag inte att förslaget går igenom.

Ansvaret måste förbli knutet till den information som faktiskt publiceras, inte till hemsidans egenskap av "hatsida" eller något annat.

Ett problem är hur ska "hatsida" definieras och vem som skall avgöra om det är en hatsida eller en korrekt sida?

Hat är inte brottsligt och kommer förhoppningsvis inte heller att bli det varken nu eller i framtiden. Vad vore i så fall nästa steg. Kriminalisera åsikter och tankar?

Det är dock en väldig skillnad mellan hat och ärekränkande förtal. Dessvärre förekommer inte endast högerextremistiska forum utan även till stor del på vänsterextremistiska forum men framför allt feministiska forum där hatet mot män är stort.
Även privatbloggare som har en stor publik, lägger upp grovt ärekränkande förtal.

I övrigt går vi mer och mer mot en situation där var och en ska kunna göra anspråk på straffrättsligt skydd så snart någon annan sagt något man ogillar och upplever som "kränkande".

Är det inte dags att vi svenskar lyfter blicken lite och tittar utanför vår skyddade lilla bubbla där allt som är otrevligt måste bort.

Stänga av datorn om det blir för jobbigt, kanske.
Med förslagen kommer inskränkningarna att bli fler och uttryck kriminaliseras. Vi kommer att gå mot ett samhälle där censuren kommer vara mycket vanligt.

Men en sak är säker att Polisen idag inte hinner att utreda många allvarliga brott.

Man kan bara hoppas att förslagen inte går igenom för det finns redan lagar på flera områden som räcker gott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar