tisdag 9 februari 2016

Fyra svenska EU-parlamentariker röstade emot ett förslag om stöd till fågeldirektiv!

Jag är naturälskare och fågelskådare. Jag skäms över att de fyra svenska EU-parlamentarikerna Lars Adaktusson (Kd) och moderaterna Anna-Maria Corazza-Bildt, Christopher Fjellner och Gunnar Hökmark röstade emot detta direktiv.

Det är en direkt markering av dessa fyra EU-parlamentariker som vi nu kan betrakta som motståndare till att skydda djurlivet i Europa!

De borde innan röstningen ha läst på hur många djur som utrotats och vilken påverkan det haft världen över! Ett fullständigt obegripligt handlande i strid mot allt sunt förnuft!!!!!
EU-parlamentet röstade i första veckan av februari ned förslaget om en försämring av EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv.. Sverige var dock ett av länder som röstade för en förändring i skyddet.
Majoritet
en var överväldigande - 592 för och 52 emot. Sverige var en av de få länder som röstade emot.
Enligt beslutet måste dessa direktiv implementeras i nationell lagstiftning och finansieringen måste också stärkas.
Enligt Världsnaturfonden krävs nu istället nödvändiga åtgärder för att etablera ett tillräckligt skydd och finansiering för att arter och livsmiljöer ska lyckas återhämta sig till år 2020. Annars kommer vi inte att kunna nå de mål EU satt upp gällande biologisk mångfald.

Direktiven har fått stöd av många länder, men inte av Sverige. I slutet av förra året sa även EU:s så kallade Environment Council att direktiven ska bibehållas och inte försvagas.

Att Sverige inte anslutit sig till direktivet beror på enligt BirdLife Sverige inte har anslutit sig till de länder som vill att direktiven ska bibehållas.
Anledningen är att regeringen är låst av så kallade tillkännagivanden som lämnats i riksdagen av allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna.
Med förslaget har EU-parlamentet skickat ett mycket tydligt budskap till kommissionärerna Timmermans och Vella att dessa inte har något mandat att försöka försvaga naturdirektiven.
Däremot har de fått ett starkt mandat att stärka och implementera direktiven, säger Ariel Brunner, ansvarig för EU-frågor inom BirdLife Europa.
”Med en så överväldigande majoritet bakom detta budskap, är det oförlåtligt om kommissionen väljer att ignorera det”.


WWF i Europa:
” Vi är glada över att se att EU-parlamentet har bestämt sig för att lyssna på mer än en halv miljon människor och regeringar som stöder Europas miljölagar. Det här är ett starkt budskap till EU-kommissionen: Det är fel och kostsamt att ändra något som fungerar”.
Att EU-parlamentet motsätter sig ändringen av EU:s fågel- och habitatdirektiv med motiveringen att ”det skulle resultera i ett svagare lagligt skydd och finansiering och skulle vara dåligt för naturen, människor och ekonomin”, är en seger för sunt förnuft!
Resultatet ses som en stor framgång för Europas miljöorganisationer och kampanjen Nature Alert som undertecknats av över en halv miljon människor.

Nu är det upp till EU-kommissionen om de vill följa EU-parlamentets rekommendationer.
I dagsläget är 60 procent av djur och växter i Europa är idag hotade och det gäller även 77 procent av deras livsmiljöer, enligt Världsnaturfonden.


Allemansrätten i Sverige är unik
Vi skall vara stolta över den natur vi har i Sverige. Den har formats av människor som levt i och med naturen genom generationer. Man har hjälp av ett system som i grunden bygger på grundtanken att det man är långsiktig i av vården av naturen,
får senare generationer njuta av.

Det
ta system är nu under attack från miljöorganisationer som finansieras av de samma kortsiktiga ekonomiska krafter som raserat naturen i de länder vars natur man försökt rädda.

Ni fyra EU-parlamentariker som röstade emot direktivet:
kan ni v
ara snälla att tala om vilket land i EU, styrt av detta A&H-direktiv som ni så ivrigt vill pådyvla oss i Sverige, åker man till om man fritt vill röra sig i naturen och plocka bär och/eller svamp utan att vara rädda för att drabbas av sjukdomar?
Bevare oss för politiker som tydligen inte tänker på kommande generationer och de miljöbetingelser som de skall leva o verka i!

Ni fyra är är naturens dödgrävare, det borde svenska väljare få kännedom om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar