onsdag 24 februari 2016

Bilderberggruppen - är dom de hemliga "Världshärskarna"?Ni har säkert sett detta namn någonstans och precis som jag undrat vad denna grupp är för något och vad den står för.

Bilderberg-gruppen beskrivs ibland som världens mäktigaste sammanslutning.
Den grundades 1954 och har alltid omgärdats av stor mystik då de absolut tyngsta profilerna från näringsliv och politik träffas under informella former i så kallade off the record samtal.
I klartext
betyder det att här kan du säga vad du vill utan att det kommer att användas mot dig.
Just detta har också gjort att teorierna/spekulationerna kring vad som sker på mötena flödar:
en ny världsordning 

en världsregering 
en världsvaluta 
en världsarmé 
total kontroll och övervakning av världens alla medborgare.
det var här idén till euron föddes


Till de mera diffusa teorierna som handlar om att Bilderbergarna är att de styr världen bakom lyckta dörrar.

Enligt gruppen själv är ett av syftena med mötena – som sker en gång per år under stort hemlighetsmakeri – att diskutera problem som finns i Europa och Nordamerika.

Inte desto mindre står det klar att det vilar ett gigantiskt frågetecken över hur dessa privata organisationer påverkar de demokratiska organ – som regering och riksdag – där medborgare förväntar sig att besluten tas ur ett väljarperspektiv och inte enbart enligt önskemål från internationella näringslivsgiganter.Svenska ledamöter
På listan som kommer från Infowars finns svenska representanter:
Stefan Löven (S)
Carl Bildt (M)
Anders Borg (M)
Jacob Wallenberg
Börje Ekholm
(Investor)

Från Sverige har knappt tio personer varit med på de senaste tre årens möten.
Vid sidan av Jacob Wallenberg och fd utrikesminister Carl Bildt som båda är oerhört aktiva i dessa forum finns Urban Bäckström (Svenskt Näringsliv), Lars Renström (vd Alfa Laval), handelsminister Ewa Björling, biståndsminister Gunilla Carlsson samt Bonnierchefen Jonas Bonnier med på deltagarlistorna.
Carl Bildt kallas lite elakt för "Bilderberggruppens springpojke".Synpunkter om Bilderberggruppen
Mainstream media har i över 50 år praktiserat total media blackout när det gäller Bilderberggruppen av den enkla orsaken:
Bilderberg äger media.
Journalister som har insisterat att granska Bilderberggruppen har enligt fler källor avskedats.

I artikeln ”Europas två extremhögrar” skriven av Rasmus Fleischer, doktorand i samtidshistoria vid Södertörns högskola som publicerad på Aftonbladet Kultur 9 augusti 2011.
Fleischer påstår att den s.k. Sanningsrörelsen – vars kärna är kritik av Bilderberggruppen, som det största hotet mot den civiliserade, demokratiska världen – är ”högerpopulistisk” och har ”ett stort utrymme för ohöljd antisemitism.”
För att detta resonemang ska hänga ihop, så måste alltså kritik av Bilderberg jämställas med ”antisemitism”.

Fleischer skriver vidare:
”det har utkristalliserat sig en distinkt annorlunda extremhöger som vill inkludera muslimer i en global revolt mot ”den nya världsordningen”, föreställt som ”en mer eller mindre judisk världskonspiration”.

Begreppet ”den nya världsordningen” är allmänt accepterad för att beskriva den världsregering som Bilderberg vill införa, men i Fleishers artikel nämns Bilderberg överhuvudtaget inte.

Fleischer verkar dock i sin virriga framställning jämställa Bilderberg med en ”judisk världskonspiration”, vilket dock inte är med sanningen överensstämmande.


David Rockefeller, Bilderberggruppens nestor, talar i lyriska ordalag om:
”den nya världsordningen” när ”intellektuella och banker” styr världen – och demokrati är ett passerat stadium.

Detta är kanske David Rockefellers dröm – men det är vår och världens mardröm. Om detta verkar dock Fleisher helt omedveten.


Detta verkar snarare vara den klassiska strategin för att tysta kritiker mot Bilderbergs världsaspirationer. Från 1954 när Bilderberg grundades och fram till omkring 2000, så tystades alla kritiker mot Bilderberg med anklagelsen om att de var: ”antisemiter”.


Bilderberggruppen består dock inte enbart av judar, vilket lätt kan kontrolleras mot Bilderberg fullständiga deltagarlistor från 1954 till 2011.
På Bilderbergs årliga möten samlas den globala makteliten, större delen av den amerikanska statsapparaten, cheferna för NSA, CIA, NATO och WHO, VD:ar för oljeindustrin, krigsindustrin, läkemedelsindustrin, internationell media (som deltar under heligt löfte om att inte skriva någonting om vad som diskuteras), stora delar av EU-Kommissionen och EU-rådet samt demokratisk folkvalda politiker från hela världen. Ingen insyn existerar om vad som diskuteras.


Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug har beskrivit Bilderberggruppen som ”ett hot mot demokratin”!


Jag vill påpeka att detta inlägg inte är ett ställningstagande för eller emot utan ett försök till en så saklig redogörelse av gruppen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar