lördag 13 februari 2016

Minskad försäljning av antibiotika

Förra året minskade den totala försäljningen av antibiotika på recept i Sverige med 1,6 procent jämfört med 2014.
Den uppgång som sågs under årets första månader, och som gällde antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, bröts i april.

Antibiotikaanvändningen är starkt kopplad till utvecklingen av resistenta bakterier. Enligt nationella rekommendationer ska antibiotika bara användas när det verkligen behövs, och då är det viktigt att rätt preparat används på rätt sätt.


Antibiotikaanvändningen skiljer sig stort mellan olika landsting och regioner.
I fjol låg Stockholm högst och Västerbotten lägst, med 352 respektive 252 recept per 1 000 invånare.


Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten:
”De stora skillnaderna i landet tyder på att det på vissa håll finns en fortsatt överanvändning av antibiotika. Det är viktigt att arbetet hela tiden fortsätter och att myndigheter, landsting och regioner tar sitt ansvar för att främja en ansvarsfull antibiotikaanvändning”.

Folkhälsomyndighetens sammanställning bygger på apotekens försäljningsstatistik. Där saknas uppgifter om patienternas diagnos, vilket innebär att det inte alltid går att fullt ut analysera vad olika skillnader och mönster i antibiotikaförskrivningen beror på. Vissa landsting har tagit fram egna sådana system.

Jenny Hellman:
”Vi behöver ett nationellt system för att få ökad kunskap om hur och varför antibiotikaanvändningen skiljer sig över landet. Då kan vi bedöma om förskrivningen följer behandlingsrekommendationerna och hur användningen av antibiotika kan bli bättre”.

Årsstatistik för resistenta bakterier kommer att presenteras senare under året.

Fakta:

Under 2015 minskade antibiotikaförsäljningen totalt från 328 till 323 recept per 1 000 invånare och år, vilket motsvarar en nedgång med 1,6 procent jämfört med 2014.

Totalt sjönk antibiotikaförsäljningen i 15 av 21 regioner och landsting. Störst minskningen stod region Halland för, följt av Södermanland, Västra Götaland och Uppsala.

Försäljningen gick ned i alla åldersgrupper förutom i den äldsta, 80 år och äldre, där försäljningen på recept ökade med 1 procent jämfört med 2014.

På nationell nivå minskade försäljningen av de flesta antibiotikagrupper, utom amoxicillin med klavulansyra. Detta är ett preparat som kan användas mot resistenta ESBL-bildande bakterier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar