fredag 12 februari 2016

Höghastighetsbana för tåg i Sverige eller satsa på upprustning av befintliga banor


Den första höghastighetsbanan som byggdes i Europa går mellan Paris och Lyon.
Fågelvägen är den 400 km, ungefär som Stockholm – Göteborg. Bara Paris har fler innevånare än hela Sverige, Lyon är något mindre än Stockholm.

För att ett projekt som det svenska med banor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skall bli lönsamt måste det hämtas hem ekonomiskt och inte bli en enorm kostnad.

Frågan är om det finnas passagerare som kommer att betala höga biljettpriser. Det är mycket tveksamt om de finns i Sverige.


Vi talar om att investera i banor för 320 miljarder som skall betalas med skattemedel!
Kostnaden för Götalandsbanan uppges av Trafikverket upp till 320 miljarder beroende på sträckning, med en kostnad på nästan 5 miljarder per mil.

Den stora missen utredningen är att det finns ingen anledning att bygga med 1800-talsteknik, när det är nya tekniker på ingång som kräver långt mindre underhåll och medger betydligt högre hastigheter osv.

Sedan ska tåg, stationer, drift och underhåll betalas med biljetten!
Varför ska vi göra denna investering för ett trafikarbete som är mindre än 10% av totalt utfört trafikarbetet i Sverige!
Nära 90% utförs på våra vägar.

Dessutom är allt tal om tidsvinster rena dunster!
Att minska restiden Stockholm-Göteborg med 30 min från 3 timmar till 2.5 timmar är helt klart inte värt en investering.

Alla forskare som talar om pengar istället för tider. påstår att höghastighetsbanor i Sverige inte blir lönsamma.

Utredning efter utredning efter utredning har kommit fram till att ekonomin inte håller för höghastighetståg.
Det är inte läge att göra fantasiinvesteringar nu. Nu måste vi hålla hårt i de pengar som finns kvar.


Inte minst handlar det också om nytta.
Tre av dessa forskare finns på KTH. De menar att man istället skall bygga ut lokalnäten runt storstäderna, så att folk lättare kan pendla till arbetet.

Om vi istället satsar på att göra nuvarande banor redo för 250km/tim, då blir tidsvinsten mellan Stockholm o Malmö futtiga 30 minuter om hastigheten ökas till 320km/tim som föreslagits i utredningen.
Titta på Botniabanan. Den kostade 16 miljarder för 19 mil. Banan är byggd för 250 km/t och en axellast på 25 ton. Hade den byggts som dubbelspår hela vägen, borde den kostat drygt 20 miljarder.

Det politikerna inte förstår är att det är regionresorna, pendlarna är de som behöver goda och tillförlitliga förbindelser.
Inte långresorna!

Att rätta till alla felen i befintliga system så att dom hundra tusentals pendlarna kommer till och från arbeten är betydligt högre prioriterat.
Eftersom det sannolikt är väldigt mycket
som behöver åtgärdas så finns det starka skäl till att anta, att det kommer att ta väldigt lång tid innan alla fel är till rättade.


Stambanorna behöver akut ökad bärighet! En gammal, dokumenterat ohållbar minimistandard, som inte tillåter den av Trafikverket tillåtna, ynka axellasten 22,5 ton måste skiftas, mot en hållbar, tidsenlig bana.

Rena bygg-/konstruktionsfel måste bort! En bokstavligt ohållbar järnväg är såklart ohållbart
som idag finns.
Problemet är att politikerna inte förstår detta att Sveriges järnvägsnät är under all kritik. De senaste åren har bara gott till att ”lappa”
det mest akuta. En skandal utan dess like!


Sverige bör istället satsa på följande:
Samtliga stambanor byggs om till trafikhastighet på 250 km/tim och till minst dubbel eller 4-spår.

Norrbotniabanan är livsnödvändig för godstrafiken. Bygg ut den med ytterligare ett spår.

M
almö och Hässleholm – bygg ut till 4 eller 6-spår hela vägen.

Västkustbanan – bygg ut till dubbelspår – att det inte ens i dag finns på planeringsstadiet är en skam.

Med modern tillgänglig byggteknik kan huvudspåren mycket snabbt uppgraderas, så att de håller!
Nu tillåter inte en gammal minimistandard, dagens, den ynka, låga axellast som Trafikverket halsstarrigt tillåter!

Det inte politikerna förstår är:
är det är så inövat av järnvägsfolk att ge sken av att tåg nästan skulle sakna underhållskostnader. Det ständigt rullande tåget finns inte för om inte annat så måste tåget städas toaletter tömmas osv.

Ambitionen med höghastighetsjärnväg är för hög för Sverige, 250 km/t räcker långt.
 
Svenska politiker borde läsa denna rapport!

København - Tyskland bliver 200 km/t

Citat fra ny rapport fra det danske Transportministeries hjemmeside.
" .. Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg ..... I forbindelse med en ny Storstrømsbro vil det således være muligt at køre tog med 200 km/t på hele strækningen mellem København og Tyskland og 250 km/t mellem København og Ringsted. ... " Side 20 på det "blå link" http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/ekstern-kvalitetssikring-af-femern-baelt _ Så ---- HVORFOR 300 km/t i SVERIGE ??? Reelt er hele EU påvej over til max 250 km/t ...--- hvorfor er Sverige bagefter i denne udviklingInga kommentarer:

Skicka en kommentar