lördag 6 februari 2016

En seger för samernas rättigheter

Är det staten eller samebyn Girjas som har rätt att bestämma över småviltsjakt och fiske inom renskötselområdet runt byn?

Det har varit kärnfrågan i den långvariga rättsprocessen i Gällivare tingsrätt.
Första veckan i februari kom beskedet att Girjas sameby vann målet.

Utgången förväntas stor betydelse för samernas rättigheter.
Det är nog inte helt uteslutet att domen kommer att bli överklagad av Staten.

Fakta i målet
Gällivare tingsrätt har gått igenom stora mängder historiska dokument och gått tillbaka ända till 400- och 500-talen.
Domaren Christer Thornefors konstaterade att tingsrätten fann det styrkt att de senaste 1 000 åren har samer jagat och fiskat på Girjas samebys område.

Därmed har samebyn rätt till marken enligt ”urminnes hävd” och får ensamrätt till att bestämma hur och var småviltsjakt och fiske ska bedrivas i markerna där samebyn bedriver renbete ovanför trädgränsen.

Staten får inte längre upplåta jakt i området utan samebyns samtycke.
Domslutet stämmer överens med FN:s rekommendationer om att ge samer större inflytande över sin mark.
Både FN:s rasdiskrimineringskommitté och Sveriges diskrimineringsombudsman har gett Sverige kritik för hur svaga rättigheter landets samer har.

Enligt länsstyrelsen i Jämtland är:
småviltsjakten på renbetesfjällen ”mycket populär bland svenska jägare men även bland jägare från andra länder, framför allt från Norge”.
Framför allt är det ripjakt som bedrivs, men även på kråkfåglar och harar.

På Svenska jägareförbundet är man oroliga över domslutet.
För många är jakten i det här området otroligt viktig. Att det skulle bli en förändring som man inte riktigt vet vad den skulle leda till skapar såklart oro, säger Hans Geibrik vid Jägareförbundet till P4 Norrbotten.

Även många privata jägare har uttalat en oro över att deras jakt nu kommer att inskränkas i området. Samebyn Girjas ordförande Matti Berg bjuder dock in till samtal .
Matti Berg:
Jag har full förståelse för att misstänksamheten finns. Min förhoppning är att när vi har vunnit målet så kan vi sätta oss ned och göra något bra tillsammans.

Rättegången anses vara av stor vikt för landets drygt 30 samebyar.
Står sig domen har urfolksrättigheterna i Sverige fått sin bekräftelse, säger advokat Peter Danowsky, Girjas samebys ombud, till P4 Norrbotten.

Girjas sameby har banat väg för andra samebyar i Sverige. Om domslutet Får laga kraft kommer vi att få se fler liknande mål.

I hela Norden får nu samer se att det är möjligt att vinna såna här mål. Det kan inge hopp och kraft att föra liknande mål i andra länder, säger Aile Javo i Oddasat.

Under rättegången har Staten och statens ombud fått hård kritik. Bland annat för att samernas status som urfolk har ifrågasatts.

Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter till samerna vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte, sa statens ombud Hans Forssell under sin sakframställan.
59 forskare gav i somras staten hård kritik på DN Debatt och skrev bland annat:

”Statens hantering av forskningsresultat i rättsprocessen med Girjas sameby utgör ett hot mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation. Åratal av svensk och internationell forskning underkänns och man använder ett språkbruk som skulle kunna vara hämtat från rasbiologins tid. Nu måste staten ta sitt ansvar och börja agera som en demokratisk rättsstat”.

Bedömare tror att frågan kommer att överklagas till högsta instans, vilket skulle innebära att processen tar ytterligare några år innan den är avgjord.

Man kan undra över vem hos Svenska staten som driver denna fråga? Är det hela Regeringen eller är det miljö- och klimatministern?

Att det är fråga om en klar diskriminering av ursprungsbefolkningen är ställt utom allt tvivel
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar