tisdag 2 februari 2016

Vattenfall har nedmonterat 5 vindkraftverk utan att någon har reagerat


Vattenfall har under de senaste månaderna lyckats nedmontera vindkraftsparken Yttre Stengrund i Kalmarsund.
Parken innehöll
fem vindkraftverk med en installerad effekt på vardera 2MW. Det märkliga är att media inte skrivit en enda rad om detta.

Nu undrar säkert en del varför Vattenfall har nedmonterat dessa verk.

Svaret är mycket enkelt – de har precis passerat den magiska gränsen på 15 år då ersättningen från elcertifikat systemet upphör.
Vattenfall har tydligen ansett att det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga mer underhållskostnader på vindkraftverk som man inte ger några subventioner.
Detta trots att Vattenfall har en strategi att satsa på förnyelsebart och vindkraft.

Sanningen är att utan elcertifikat pengar är vindkraftverken inte längre lönsamma!

Det är den förda politiken av den ”rödgröna regeringen som innebär synliga och dolda subventioner till alternativen och unik skattebelastning på kärnkraft som skapar samhällsekonomisk skillnad på upp till 60 öre/kWh:

18 öre/kWh elcertifikat
9 öre/kWh i för lågt taxeringsvärde
av vindkraftverk
6 öre/kWh i avsaknad effektskatt
15 öre/kWh transmissionsnätsförstärkningar
10 öre/kWh i behov av effektutbyggnad av styrbar kraft för balansering av intermittent kraft


Visste du att subventionerna till dessa fem vindkraftverk Yttre Stengrund varje år motsvarar kostnaderna för 60 lärare eller poliser.

Vad du väljer är självklart!

Nedmontering av ett verk
När ett verk ska avvecklas efter 15-25 år handlar det ju inte om att bara dra upp några tältpinnar.

Vindkraftverk till havs är extra utsatta. Vatten i kombination med salt i luften och hårda vindar ger korrosion som måste hållas efter.
Havsbaserade verk håller cirka 15 år. Samtidigt måste verken ha en livslängd på 25 år för att bli lönsamma.

När ett verk ska nedmonteras står det nästan alltid på ett betongfundament, 100-tons stålkonstruktioner, loss sprängda bergmassor, breda vägstråk, djupa utdikningar, kraftledningar och inte minst propellrar som innehåller glasfiber kompositer.
Glasfiber kompositerna har visat sig vara svåra återvinna.

Idag ingår det att ägarna
enbart ska avsätta 120 000 kr per verk för demontering. Det är ett grovt politiskt bedrägeri mot samtliga elkonsumenter och skattebetalare.

120.000 räcker inte långt att återställa naturen efter ett vindkraftverk.
Frågan är om ägaren går i konkurs vem som skall stå för kostnaden?

Ni som har kört bil från Tomelilla till Simrishamn har säkert passerat ett vindkraftverk som var Sveriges första byggda. Det har sedan flera år stått stilla utan att ha blivit nedmonterat.

En verklig prydnad för naturen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar