tisdag 9 februari 2016

Mer penger för bevarande av värdefull natur

Söderåsen när det är som vackrast


2016 lägger regeringen över 2,1 miljarder kronor på skydd och åtgärder för värdefull natur.
Det är en ökning med 680 miljoner kronor jämfört med Alliansen 2014.

B
udgeten var då för skydd av värdefull natur 715 miljoner kronor.
2016 har den höjts till 1 093 miljoner. Även posten ”åtgärder för värdefull natur” har höjts från 650 miljoner kronor 2014 till 952 miljoner kronor 2016.

Pengarna fördelas nu ut i landets 21 länsstyrelser.
Länsstyrelsen i Östergötland har i ett pressmeddelande meddelat följande:
”Vi på länsstyrelserna kan bilda fler naturreservat och förbättra friluftslivet för besökare i de skyddade områdena. Det finns uppdämda behov av skötsel och underhåll av anläggningar för besökare i landets reservat”.

I Östergötland kommer pengarna bland annat gå till skötsel och tillgänglighet i ett antal naturreservat och att restaurera lövskogsområden och betesmarker.

I Skåne kommer satsningen exempelvis gå till ökade resurser för de populära Naturumen på Kullaberg och vid Söderåsen.


Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsenheten konstaterar:
”Det är glädjande att vi nu äntligen får ökade anslag till skötsel och förvaltning. Vi har i Skåne bildat många nya naturreservat och med de medel vi haft de senaste åren har vi inte kunnat sköta och tillgängliggöra alla nya områden”.

Länsstyrelsen i Norrbotten får i år dubbelt så mycket pengar jämfört med i fjol att använda som ersättning till markägare som berörs av planerade naturreservat.

Denna satsning på skydd och åtgärder på värdefull natur är mycket bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar