söndag 7 januari 2018

Barnäktenskap är OK för socialtjänster!

Gifta minderåriga flyktingflickor ska i vissa fall få bo tillsammans med sina äldre makar, tycker socialnämnden och kommunstyrelsen i Hässleholms kommun.

Migrationsverket uppgav 2016 att de identifierat 132 gifta barn i 80 svenska kommuner, men mörkertalet är stort. Det som gav upphov till en omfattande debatt, var att många barn placerats tillsammans med sina vuxna makar av flera kommuner.

Med invandringen har Sverige fått ytterligare ett problem att ta itu med - barnäktenskap. Det paradoxala är att alla män under 18 år betraktas som barn, men däremot alla flickor under18 år betraktas som kvinnor, långt ner i åldrarna! Svensk rättsväsen har ett dilemma här. Enligt svensk lagstiftning måste flickan vara 15 år, för ett samlag. Är flickan under 15 år, kan du straffas för sex med barn.
En invandrare som är gift med en flicka som under under 15 år och t.o.m. gör henne gravid, ställer till stora problem för socialförvaltningarna och svenskt rättsväsen som skall hantera denna fråga.

Svenska FN-förbundets skriver om att barnäktenskap inte ska erkännas under några omständigheter, på FN:s dag för flickor. Den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i kraft 2014 har det övergripande målet att inga personer under 18 år ska kunna giftas bort i Sverige. Ord på papper för verkligheten är en helt annan. Ja, den är avskyvärd.

Det finns flera uppmärksamma fall och man skäms över godhetsknarkande svenska politiker, myndigheter och journalister som är totalt avskärmade från den verklighet unga flickor lever i!
Sara Mohammad som är hedersexpert och ordförande i ”Glöm aldrig Fadime och Pela” säger om en dom i Förvaltningsrätten: ”
Rätten hävde ett beslut om omhändertagande av en gravid 14-årig flicka från Syrien som var gift med sin 21-årige kusin. Domen legaliserar pedofili!”

Göteborgsposten beskriver i en artikel en mycket skakande historia.
Alicia växte upp i en av Göteborgs förorter. Året var 2000 och Alicia var sju år när socialtjänsten skrev sina första rader om henne. Allt började när hon tillfälligt tog av sig slöjan på en lektion och en lärare råkade se blåmärken på henne. När läraren frågade hur hon fått sina skador berättade hon att hennes pappa slagit henne.
Enligt socialtjänstens utredning erkände även pappan detta för både rektorn och kuratorn på skolan.
Alicia minns fortfarande bröllopet i Irak tydligt. Vigseln utfördes av en Imam hemma hos maken och hans familj. Alicia fick stå på en pall. Hon var 12 år, han 25 år.
Alicia: "(Bröllopsnatten) Jag blödde jättemycket. Och hade skador där nere i flera veckor efteråt. Jag var så liten!" 13 år när hon blev gravid och fick missfall!
Idag är Alicia 23 år och i socialtjänstens utredning hittar man märkliga formuleringar. Idag beskrivs Alicias föräldrar som de utsatta. Socialtjänsten ställer så många frågor och föräldrarnas främsta problem är brist på ekonomiskt stöd. I utredningen refererar socialtjänsten till barnvåldtäkten av Alicia som ett "möte mellan ungdomar" som "resulterade i graviditet".
Catarina Berndtsson säger: ”I grunden handlar detta om kunskap. Har man inte rätt kunskap, då kan man inte ställa rätt frågor. Det är något som borde ha gjorts i ditt fall.”
Ett annat intressant fall är en flicka som våldtogs på ett hvb-hem. BLT skriver: Ensamkommande flicka våldtogs ingen anmäler!
En så kallad ensamkommande flicka våldtogs på ett asylboende i Blekinge. Men trots att både socialtjänsten och personalen fick reda på vad som hänt polisanmälde de inte händelsen.
 
TT skickade ut detta:
”"Två månader efter våldtäkten, i februari förra året, beslutade socialtjänsten i Karlskrona kommun tillsammans med den gode mannen att inte göra någon polisanmälan. De gjorde bedömningen att en polisanmälan inte skulle leda till något eftersom flickan inte ville peka ut mannen eller medverka till anmälan. Socialen ansåg att de "motiverande samtal" som hölls med flickan var tillräckligt stöd för henne." 

Så resonerar PK-Sverige: 20-åriga män är barn, eftersom det inte går att bevisa att de inte är 17 år och 11 månader gamla. Men 12-14-åriga flickor är vuxna, eftersom de var vuxna nog att gifta sig i sitt hemland. Och inte kan väl vi komma och säga att deras kultur är sämre än vår? Hur rasistiska är vi inte då?

Hela begreppet mångkultur är helt idiotiskt. Man kan inte säga att man tycker om mångkultur och samtidigt säga,  alla människors lika värde, eftersom inte alla kulturer respekterar alla människors lika värde.
Inser inte våra politiker, beslutsfattare och MSM att med den kultur de har om barnäktenskap, vad som händer när den importeras till världens mest sekulariserade land. Oklart vad Sverige ska göra åt det, de här människorna vill uppenbart leva kvar i sin kultur, så det optimala är att de återvänder dit.
Kristna som drivits bort, vittnar om en horribel kultur kopplad till både Islam och Mellanöstern. Tyvärr måste vi konstatera att  kommuner och stat, via direkta eller indirekta medel till organisationer, cementerar en kultur där flickor far illa. Kommuner, rättsväsen och politiker, har totalt tappat kontrollen.

Det framträder en bild av socialtjänster i Sverige som är oerhört slapphänta med saker som bör utredas direkt. De vågar inte riktigt ta itu med problmen, varför är det så, undrar många? Vad är de rädda för och vad kan hända om de agerar utifrån ett omhändertagande-perspektiv där barnets bästa kommer i första hand? Varför åtalas inte föräldrar, när sådant här kommer fram?

Det är väl bara att titta på polis Springare för att förstå det. Regimkritiker (invandringskritiker) tystas väldigt effektivt i det här landet. Från samtliga håll. Ingen får påpeka något annat än bra, om kejsarens kläder.

Artikeln i GP är ett ypperligt exempel. Man vill försöka få det att låta som att det här är något svenskt fenomen genom att skriva, om den utsattes namn till något mer svenskt. "Alicia". Alicias familj kors reser sedan mellan Sverige och Irak, lite beroende på vart de kan tjäna mest. När flickan var gravid, då var det Sverige som gällde, eftersom vi har fri sjukvård.
Inte ens den här artikeln vågar nämna eller andas om problemet - Islam. Det är deras kultur. Men för MSM är all kultur likvärdig och således får man stå och välja genom att mörka problemen eller skriva om problemen. Väldigt kort i artikeln, nämns det saker om slöja och kultur.
Foliehatten tyckte självklart att det var hemskt att läsa och lider med flickan. Hon verkar vara en självständig människa. Och vad gör vi som låtsas vara garanter för hennes frihet? Vi låter det ske. Och varför? Ja, det är den stora frågan. Och där är det enbart vänsterpacket och feministerna som går att skylla på. För faktum är, att även om sådant här förekommer i andra kulturer, så ska vi inte låta det förekomma här. Och är Löfven och övriga politiker för fega att ta tag i problemen, då måste de ut.

Att svenska politiker är hycklare ser vi när allas vår Margot för något år sedan, hade synpunkter på hur Turkiet hanterade sex med barn under 15 år. Att ta reda på fakta är något Margot borde göra innan hon uttalar sig. Det allra bästa vore förstås om hon istället försökte sätta ett plåster på munnen , så att vi sliper höra hennes alla grodor!

Twitter:
Margot Wallström @margotwallstrom
Turkish decision to allow sex with children under 15 must be reversed. Children need more protection, not less, against violence, sex abuse.
"Det turkiska beslutet om att tillåta sex med barn under 15 år måste dras tillbaka. Barn behöver mer skydd, inte mindre, mot våld och sexuellt utnyttjande. Turkarna letade genast upp Författningsdomstolens beslut på internet. De menar att Wallström har helt fel. Beslutet legaliserar inte sex med barn under 15 år och någon ny lag finns ännu inte, så som det delvis har framställts i svenska medier.
Författningsdomstolen har däremot beslutat att regeringen måste ta fram en ny lag, eftersom den nuvarande inte gör det möjligt för domstolarna att ta hänsyn till offrets ålder då man beslutar om påföljd för gärningsmannen. Därmed är lagen inte förenlig vare sig med landets konstitution eller internationella konventioner, enligt vilka proportionalitet måste råda.
Dags att stifta nya lagar som förtydligar svenska värderingar och hur fall om barnäktenskap skall hanteras. Givetvis skall äktenskapet förklaras ogiltigt i Sverige, barnet skall tas ifrån mannen och helst skall mannen även kunna dömas för brott. Gör det olagligt att vara gift med barn i Sverige, det är det minsta man kan göra för barnens rätt i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar