tisdag 16 januari 2018

Knallkorkarnas förlovande land!

Gång på gång får man läsa i MSM att det har avslöjats bedrägerier med bidrag och denna gång är det assistansbedrägerier.
Sverige har blivit ett drivhus för fusk och kriminalitet. Våra otroligt naiva politiker, tror att invandrare har svenskarnas rättskänsliga. Tyvärr har politikerna inte förstått, att invandrarna med sin kultur, är uppväxta med ett helt annat synsätt. I MENA-världen tillhör korruption och kriminalitet vardagen. Det är så fullständigt barockt av våra politiker att tro, att invandrarna skall anamma svenskens rättskänsla. Sverige är idag världens största och naivaste socialbyrå och man förnekar sig verkligen inte. Alla dessa bedrägerier(20 miljarder för assistans) som sker med våra politikers flathet, bekostas av den svenske skattebetalaren.
 
Igår presenterade Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket en rapport om assistansbedrägerier. Stig Svensson: ”Hela systemet kan komma i gungning om man inte gör något åt det.Även om brottsligheten är begränsad, så handlar det om mycket pengar och det finns inslag av människohandel i branschen avseende såväl assistenter som brukare.”

Stig anser att regeringen måste ta höjd för hur assistansersättningen lockar till sig organiserade kriminella. De som är insatta hur systemet fungerar och det har inte varit någon hemlighet, att personer med svåra funktionshinder hämtas till Sverige för att få assistansersättning – som en del i en organiserad brottslighet. Det är en av flera allvarliga faktorer som uppmärksammas i en utredning av assistansbranschen som lämnas till regeringen igår. Slutsatsen är att lagen bör ändras.

Expressen skriver: ”Assistansen har blivit en väg in i Sverige genom vilken man kan hjälpa landsmän och/eller tjäna stora pengar. Från år 2009 till och med oktober i år har 1 760 tillstånd beviljats för att invandra till Sverige på denna grund. Flest personliga assistenter kommer från Irak. Därefter följer Syrien och Iran. Skälet till att så många personliga assistenter rekryteras just från dessa länder är knappast kompetens. Det handlar i stället om en förtäckt form av asylinvandring.”
Hur plockar man in dem? Via asylsystemet? Anhörigsystemet? Hög tid att börja DNA-testa "anhöriga", precis som man ämnar göra i Norge.
 
Även Nationella underrättelsecentret(Nuc) har reagerat över bedrägerierna. Nuc består av flera myndigheter som påpekat, att det finns exempel när migranter utnyttjats i organiserade kriminella upplägg inom assistansersättningen. Det har till och med förekommit att brukare med stora vårdbehov har hämtats till Sverige för att ansöka om assistansersättning tillsammans med personer som anställts som assistenter. I vissa fall har ingen assistans utförts alls eller i mindre omfattning än vad som rapporterats till Försäkringskassan.

Assistansreformen skapades och sjösattes 1994 av den inte helt obekante Bengt Westerberg(en av de män som tillhör skaran som förstört Sverige mest).
Westerberg insåg inte i sin stora godhet att reformen från början, var en totalt misslyckade reform. Egentligen skulle den aldrig kommit tillstånd i den omfattning som den gjorde och den bör läggas ned omedelbart och omformas! När den sjösattes 1994 fanns det, ingen planering, inget kontrollsystem eller konsekvensanalys. De politiker som medverkat i att reformen infördes borde sättas i fängelse för medhjälp till grov ekonomisk brottslighet och deras samlade egendom borde beslagtas.

Reformen var så naiv i sitt upplägg och utgick från svenskarnas rättskänsla, med invandrare från tredje världen, uppväxta med korrupta och kriminella värderingar, var svenskarna ett lätt offer. Systemet har också varit ett lätt sätt, att köpa sig ur problem och dålig statistik.
Det finns flera exempel på hur rom klaner som tidigare, försörjde sig på brott och bidrag, blev helt plötsligt en respektabel familj, då de skakade fram en person med vårdbehov i familjen som åtta anhöriga var tvungna att vårda på heltid. Istället för att hamna i socialbidragsstatistiken och kriminalvården blev de "arbetstagare". Det var ett enkelt sätt för kommuner och stat att slippa problemen, med dessa människor.

Och just "fram skakandet" i vårt land som numera saknar tillförlitlig folkbokföring, leder till rent Dickenska situationer för romer och andra, där en påstådd släkting lever i misär medan klanen ”cashar in.” Vem vill bli kallad rasist inför dessa oidentifierbara?

Assistansen måste göras om i grunden. Den är ett drivhus för fusk och kriminalitet. Samtidigt får svårt sjuka inte den hjälp som de behöver. Frågan är om fusket och missbruket har fått fortgå och frodats, för att ingen har velat eller rättare sagt vågat ingripa. Som alltid i Sverige, det har funnits en panisk rädsla att anklagas för rasism och främlingsfientlighet.

Aftonbladet förnekar sig aldrig när de i en ledare vill tona ner problemen inom assistansersättningen. AB hävdar att assistansfusket är en "råtta i pizzan" - det vill säga en vandringssägen utan koppling till verkligheten.
Nu inträffar det mycket roliga att Expressen faktagranskar assistansbedrägerierna och de skriver att det garanterat inte är en "råtta i pizzan."

Anna Dahlberg: ”Det är ett absurt påstående. När Svenska Dagbladet nyligen granskade fusket inom assistansen fann man att Försäkringskassan hade betalt ut närmare fyra miljarder kronor till 15 oseriösa bolag. Till och med extremister har kunnat starta assistansbolag för att finansiera terrorism. Försäkringskassan beskriver assistansersättningen som en "perfekt storm", där väldiga belopp - i snitt 1,7 miljoner per brukare och år - snurrar runt i ett system med svag kontroll. Det är som gjort för fusk.”

Fuskarna har haft stor hjälp med sina bedrägerierna av att myndigheternas system inte har samkörs, för att ”kommunister” och ”feminister” har protesterat. Det hade varit mycket lätt att ertappa fifflare, om systemen samkörs mellan FK, Socialen och Arbetsförmedlingen. Det har avslöjats fall där polisen ville kolla upp en invandrare som verkade fiffla med bidrag. När motståndarna fick nys om detta, så haglade det anmälningar, för om normen och praxis blev, att man kan samköra systemen, så skulle det bli en ren katastrof, för de som bidragsfifflar. Det är ingen tvekan: Sverige är knallkorkans förlovande land. Det kan bara hända här!
 
Vi kan konstatera att det finns personer som vars liv är helt beroende av assistans. Efter en uppmärksammad dom i Högsta förvaltningsdomstolen som väntas få stor påverkan för möjligheterna till ersättning, växer nu oron bland assistansberättigade personer och deras anhöriga, att domen kan få konsekvenser. Om domen får genomslag kommer många människors liv som är beroende av assistans, att rasa ihop. Helt klart är alla som behöver assistans, inte lika!


Foliehatten kräver att Löfvén & Co och riksdag tar ett riktigt jävla hårt tag om F-kassan! Det som uppdagats har lett till och kommer ytterligare att leda till, att hederliga familjers anhöriga med behov, kommer att nedprioriteras.

Alla assistansbolag där man genom att blott titta på företrädarens eller brukarens namn och historik förstår, att något kan vara fel måste naturligtvis punktmarkeras av tjänstemännen med kontroller och uppföljning av varje enskild betalning.

För en gångs skull är Foliehatten med på Sjöstedts linje: förstatliga hela skiten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar