torsdag 11 januari 2018

Hets mot folkgrupp – var går gränsen?

Var går gränsen mellan yttrandefriheten och hets mot folkgrupp (HMF)?

Den frågan ställs efter domen mot Simon Linberg. Foliehatten vill klart deklarera att han inte på något sätt tar ställning i frågan, utan han för en resonemang om domen och HMF!
Bakgrunden är en dom, där NMR-ledaren Simon Linberg döms till villkorlig dom och dagsböter efter att ha ropat "hell seger" och lyft handen vid en demonstration i Stockholm. Stockholms tingsrätt bedömer hans agerande som hets mot folkgrupp.

Läser man kommentarerna efter domen, är det många som är kritiska och de hävdar, att det är fråga om en politisk dom! Deras argument är: Vilken "folkgrupp" riktar sig "Hell Seger" mot? De anser att "hell seger" knappast i sig, kan anses vara HMF.

På Youtube kommenterar Björn Björkqvist det hela:
”I Sverige förfasas medierna ofta över hur länder som Kina och Ryssland fängslar människor som tycker eller tänker "fel". Det här är berättelsen om just en sådan politisk dom. En människa har dömts till villkorligt fängelsestraff av en politiskt tillsatt domstol. Det rör sig om en agitator som döms för att ha sagt två ord och knutit sin näve. Domen kom idag, men inte i Ryssland utan i Stockholms tingsrätt. Simon Lindberg, ledare för Nordiska motståndsrörelsen, döms för att ha sagt "Hell seger" i samband med ett tal i november 2016.”

Björn konstaterar att HMF är rättsvidrig och syftar till att tysta, snarare än att skydda människor. HMF lagstadgar de facto diskriminering mot svenskar som tar tillvara sina etniska intressen. Domen mot Nordiska Motståndsrörelsens ledare är bara en i mängden, de flesta dömda är pensionärer som skriver ord som neger och dylikt på Facebook. Då lagen är diskriminerande finns heller inget rättfärdigt domslut baserat på den.

Det man kan fundera över:
Nationalsocialist viftar med näven = brott
Kommunist viftar med näven = hyllad
IS-krigare viftar med ett finger = terrorhälsning
Kommunisterna har mördat betydligt fler
och IS brutala mördande, så deras viftande borde i så fall, bedömas lika allvarligt.

HMF är inte en av de aptitligaste lagstiftningsprodukterna anser ganska många. Men nationalsocialister, får faktiskt vifta med näven hur mycket de vill.
Gör de däremot en nazisthälsning vid en nazistdemonstration, får de däremot leva med att de bryter mot hetslagstiftningen (detta har prövats). Att däremot uttrycka det i samband med en nazistisk hälsning, på en manifestation med symbolik som kopplar till 30-talets Tyskland, utgör hets mot folkgrupp. Man gör således en sammantagen bedömning.
Högsta domstolen(HD) resonerar så som finns refererat i Nytt Juridiskt Arkiv1996 s. 577. Det kan noteras  att "Hell seger" mer eller mindre är en direkt översättning från tyskans "Sieg heil!" Simon gör inte en regelrätt nazisthälsning, dvs en utsträckt arm med öppen hand. Det finns en dom i Göta hovrätt om detta, mål B 230-09.
Brottsbalken:
8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Med nuvarande lag var domen objektivt rätt. Domen är juridiskt korrekt sett till dagens lagstiftning, så enkelt är det. Likväl är det korrekt av åklagare, att väcka åtal, då motsatsen skulle gå i strid med svensk lag och principerna för rättssamhället.

Det fakta att staten måste ständigt avgöra vad som är hets mot folk tyder på att lagstiftningen inte riktigt klarar av att hantera frågan. Inte första gången sådant händer. Att folk döms för hets mot folkgrupp på Facebook är ett annat exempel. Är det så, att vår regim dömer och fängslar på godtycke?
HMF:s vara eller icke vara är en fråga som diskuterats i oändlighet, finns egentligen inte så mycket mer att tillägga rörande just den frågan.

Däremot vill
Foliehatten poängtera, att detta inte riktigt är en särskilt låg ribba. En ledare för en organisation som beskriver sig själva som nationalsocialistiska (nazister om man ska vara krass) heilar (möjligtvis modifierad) och uttrycker en term som är en direkt översättning av sieg heil på ett möte/demonstration omgiven av symboler med koppling till nazimakten i Tyskland. Ändå en ganska rimlig ribba, precis detta lagen är instiftad för att beröra om man läser dess förarbete.

Man kan inte argumentera utifrån ett moraliskt perspektiv om HMF, när denna fråga är rent juridisk. Inkommer en anmälan om HMF är det rättsväsendets skyldighet att utreda denna och om det finns grund för åtal, även åtala. Åklagare kan inte ignorera lagöverträdelser för att "det är bättre att bemöta med sakliga argument", det skulle vara i direkt strid med svensk lag och de grundläggande principerna för rättsstaten.
Jämför med att en åklagare skulle välja att inte väcka åtal vid någon annan lagöverträdelse för att "det är synd om individen och en dom skulle bara göra livet värre". Så fungerar inte en rättsstat. Bryter någon aktivt mot svensk lag, ska denne individ också dömas för denna överträdels
e.

Juridik vilar på normativa och moraliska grunder. Lagar kommer till genom politik som i sin grund är normativ. Det är direkt felaktigt att hävda att juridik inte är normativa moraliska frågor. Men det som skedde i detta aktuella fallet var väl det motsatta? Hyllandet av en folkgrupp, svenskar.
Att en hälsning som kan tolkas som nazihälsning också innebär ett hot är att straffbelägga symboler och symbolhandlingar, inte verkliga hot och handlingar.

Var kommer gränsen gå för symbolerna? Röd fana? Hammare och skära? Röd stjärna? IS flagga? Vända sig mot Mecka i bön och underkastelse? Bränna ett lands flagga?
När en man burit en hammare och skära i svart mot vit bakgrund på en röd armbindel (det vill säga samma layout som de nazistiska armbindlarna under 1930- och 1940-talen) ansåg Justitiekanslern inte att armbindeln var straffbar (se JK:s beslut 2013-02-15, dnr 1218-13-30).

Tolkningen blir dagspolitisk och väldigt subjektiv. Det vore därför bättre om man faktiskt följde lagen och krävde den handling som det står i lagen "hotar eller uttrycker missaktning ...." för att dömas.

Om man läser förarbetena till HMF kanske det klarnar. Lagstiftningen kom direkt efter andra världskriget (och det inte bara i Sverige utan lite varstans i Europa) och var en markering mot en ideologi som hade kört kontinenten fullständigt i botten. Det är inte förbjudet att hylla Sverige, däremot är det förbjudet att ge uttryck för nazistiska åsikter, vilket personen i det här fallet anses ha gjort. Problemet med hammaren och skäran, är att man inte vet vilka folkgrupper det är hetsar mot.

Gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är uppenbarligen flytande.
En kvinna i 40-årsåldern i Luleå åtalas nu för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Detta efter att hon skrivit på Facebook att somalier är lata arbetare. "De lataste arbetarna i världen är somalier!" Blir nästa steg att de dömer varenda en som anmälts för att säga sig ogilla en viss nationalitet?
Här några andra domar:
Döms för kommentar i kön på Ica: "Har du inte fått din banan idag?"
En man i 60-årsåldern i Dalarna har dömts för hets mot folkgrupp. Detta efter att mannen postat ett inlägg på Facebook där han skrev att den berömde komikern Jonas Gardell var en "bögjävel". Jonas Gardell har själv skrivit att man får kalla honom för bögjävel. Falu tingsrätt anser dock att kommentaren är "nedsättande och riktad mot invandrare och homosexuella män i allmänhet och deras sexuella läggning.
En kvinna i 50-årsåldern från Dalarna har dömts för hets mot folkgrupp efter att på Facebook ha kallat afghanska män som ljugit om sin ålder för "kamelryttare" som ska skickas hem. Hon skrev: "Dessa jävla kamelryttare kommer aldrig att vara självförsörjande för de är jävla parasiter så ut med skiten fort."

Här ett par friande domar:
En man har nyligen åtalats av tingsrätten i Nyköping för hets mot folkgrupp. Brottet ska ha bestått i att han på Facebook beskrivit upplevelsen av en imams böneutrop som att väckas av en åsna med magont. Efter inlägget samlades uppretade människor utanför hans hem med rop på hämnd. Polis kom till platsen. I samband med detta gjordes också en anmälan om hets mot folkgrupp.”
Mohamad Anas Najibeh fick en chock när han såg bildekalen med nidbilden på profeten Muhammed. Han vände sig till polisen för att dekalen skulle avlägsnas, men fick inget gensvar. Den strider inte mot svensk lag, säger Morgan Olsson, polisen i Sunne. Det är hets mot folkgrupp, kontrar Mohamad.


Avslutningsvis en fråga att fundera över om HMF är politisk eller inte! 1965 antogs FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Sverige anser att konventionens förpliktelser är uppfyllda eftersom lagstiftningen om hets mot folkgrupp tvingar organisationerna till passivitet genom att förbjuda rasistiska yttranden. En begränsning av politisk åskådning skulle strida mot Regeringsformens skydd för yttrandefrihet och föreningsfrihet. Kriminaliseringen är inriktad på de gärningar som begås, men
syftet med den svenska lagstiftningen är att sådana organisationers verksamhet ska förhindras. Syftet är alltså att invandringskritiska organisationers opinionsbildning ska motverkas.

Ilan Sadé, jurist och partiordförande i Medborgerlig samling skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan: ”Förbudet mot så kallad hets mot folkgrupp utvidgas alltså ständigt och gränserna blir alltmer oklara.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar