fredag 5 januari 2018

IVO kastar in handsken!

Från och med årsskiftet kan patienter som vill klaga på vården inte längre vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Istället är det den som utfört vården som ska utreda klagomålen. IVO kommer bara att ha hand om mycket allvarliga klagomål, där någon fått en bestående skada eller avlidit. Anledningen är att klagomålen ökat och att IVO inte hinner med.

Vi har kunnat konstatera att svensk sjukvård är i fritt fall och att den är extremt dålig, trots världens högsta skatter. Enbart att träffa en doktor så måste man vänta flera veckor. Akutmottagningarna är överfulla.
Från Sydsvenskan:
”Jag är en kvinna på 62 år som är i mycket dåligt skick och behöver hjälp efter bland annat två stroks, en lätt hjärtinfarkt och nu senast ett anfall på gatan.
Svensk sjukvård är inte dålig, den är katastrofal! Här kommer man in med ambulans och får ligga i en korridor bland alla övriga inklusive lokalvårdare och annan personal i över 12 timmar utan vare sig undersökning, kontroll, prover, ja inte ens ett glas vatten. De enda som gick att prata med och som var mycket trevliga var ambulanspersonalen. Slutligen orkade jag inte ligga längre utan bad min man att köra mig hem, och undrar om man hamnat i tredje världen. Är detta vad man får efter att ha betalt världens högsta skatt i femtio år?Efter tolv timmar bad jag min man att köra mig hem .”

Rättssäkerheten kastas nu i sjön. IVO klarar inte av att handlägga alla klagomål som kommer in. Lösningen på deras problem som är idiotisk, är att lägga över klagomålen på de som utfört vården. Istället för att utvidga verksamheten på IVO, så man klarar arbetsbördan, så drar man ner och kastar patienternas rättssäkerhet i sjön.
Att de som felbehandlat patienter skall nu utreda sig själva! Är det någon som tror att det kommer resultera i något positivt? Det är upplagt för missbruk och som patient är du utlämnad, svag och ensam. Hur som helst har vårdenheten skyldighet att göra en Lex Maria-anmälan till IVO, i händelse av allvarlig vårdskada eller blotta risken att allvarlig vårdskada skulle ha kunnat uppstå.

Den feministiska sosse och MP-regering gör nu allt, för att minska siffrorna som påvisar ett totalt förfall inom hela samhället. Vilka mer verksamheter kommer man dra ner på, för dölja konsekvenser av förd invandringspolitik och konsekvenser för den skattebetalande svensken?

Man kan undra varför Magdalena inte i sin ”sista” budget, la en svartbudget för Svea Rike, där inga utgiftsposter behöver redovisas? Tänk vad enkelt det hade blivit för Magdalena att ljuga lite som hon är bra på!  Hon kunde säga att invandringskostnaderna inte finns i budgeten under en post, eftersom den går med vinst och följaktligen finns inga kostnader för den som påverkar övriga samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar