fredag 12 januari 2018

Det börjar bli mycket dyrt för Sverige att vara med i EU!

Den 13 november 1994 avgjordes slutligen frågan om medlemskap i en folkomröstning. 52,3 procent röstade ja, 46,8 procent nej och 0,9 procent röstade blankt. Valdeltagandet var högt, 83 procent.
Det som retade upp många var att ”skosulan” (Ingvar Carlsson) i princip hotade svenska folket med: "Om ni inte röstar Ja", så går det åt helvete med Sverige".
Från början var EU en god tanke, tyvärr fungerar inte EU idag som det var tänkt. Det har blivit en överstatlig koloss som tappat kontakten med väljarna. Bara en sådan sak som att man valde en EU-president över våra huvuden. På vilka grunder valdes han?

Enda sedan vi gick med 1995, har vi betalat in mer till EU än vad vi fått tillbaka. Svenskarna har näst högsta netto EU-avgiften i EU efter Nederländerna per person. Under samma period är det stort antal länder i huvudsak södra och östra Europa som aldrig bidragit till EU. De har varit nettotagare (läs bidragstagare) under hela sin medlemstid. 2017 betalade vi 30 miljarder och vi vet att efter Brexit, kommer den summan att öka ! Sverige har sedan 1995 nettobetalat hundratals miljarder.

Trots allt prat om att ”nu kommer de sociala rättigheterna” har EU alltid varit kapitalisternas projekt. EU marknadsförs som ett fredsprojekt, men om man läser det fördrag som låg till grund för Kol-och stålunionen 1950, handlar det inte alls om fred, utan om priser. Det handlade om att skapa en gemensam marknad för kol och stålföretagen som skulle bygga upp Europa efter kriget, om att avskaffa tullar och säkra behovet av arbetskraft. Man ska dock vara medveten om att EU som ”fredsprojekt” är en relativt ny tanke – ett projekt som drivits på, just för att EU i allmänhetens ögon, ska uppfattas som en garant för att nationer inte börjar kriga med varandra igen.

Sedan år 2010 har monsterklubben EU börjat växa och ta över, istället för samarbete, så att EU ska bli som USA, med uppdelade stater istället för länder. Korruption som försöker hjälpa fram vänsterregeringar och den etniska utrensningen med hjälp av flyktingar från Syrien och Afghanistan.

EU har blivit ett misslyckande, för mycket vänsterinfluens som styr och tror inte det går att räddas. Bästa protesten är att gå ur då lycka till att rensa ur korruptionen.

EU är rena lekstugan och är långt ifrån en demokrati. När några västländer egentligen skulle fått böter så ser EU mellan fingrarna och EU ser även mellan fingrarna när det gäller de gamla östländerna.
Några exempel:
Det rullar i Sverige mest lastbilar med lågavlönade lastbilschaufförer från södra Europa som jobbar under närmare slavliknande förhållande.
När man tog bort gränskontroll ökade flödet av migranter och kriminella ligor.
Inflödet av smuggelvaror och vapen ökade när tullen fick ett annat uppdrag.
Vi är idag bundna av europeiska direktiv som kostar skattepengarna ofantligt mycket pengar. Byråkratin har med detta ökat kraftigt.
Mycket av makten har flyttats till korridorer i Bryssel.
Spanien och Portugal bröt mot budgetregler – slipper böter.
På grund av det politiska läget och EU-tvivel väljer EU-kommissionen att inte bötfälla Spanien och Portugal för budgetbrott.

EU-kommissionen fann att Spanien och Portugal inte gjort tillräckligt för att få ned sina budgetunderskott. Det var för första gången två euroländer funnits skyldiga till att ha brutit mot valutaunionens budgetregelverk.
EU-kommissionen beslutade att dra Ungern, Polen och Tjeckien inför EU-domstolen för att de vägrat ställa sig bakom beslutet att omfördela flyktingar mellan EU:s medlemsländer.
Juncker har gått ut i dagarna, att Polen och Ungern precis som andra EU-länder, utan undantag, måste ta emot "färgade, muslimer och homosexuella", annars tvingar vi er.
Noteras kan att Polen tagit emot 1 miljon flyktingar från Ukraina.

Amsterdam vann dragkampen om EU:s läkemedelsverk. Tjeckien la ned sin röst. Italien försökte få Baltikum att rösta på Milano, genom att lova fler NATO-soldater. Den här huggsexan har visat vad EU-eliten tycker om medlemsländerna. Östeuropa har dålig mat. Stockholm ligger avigt till. Måste vara smärtsamt för stockholmarna som tycker sig bo i världens navel. Förstår varför svensk media underrapporterat om dragkampen. För att få fram dessa fakta, får man läsa norsk press.
2015 avslöjades den kanske största bedrägerihärvan hittills i EU-parlamentet. Det vill inte säga lite. Motsvarande en miljard svenska kronor hade politikerna, i strid med bestämmelserna, tillgodogjort sig personligen, av ersättningar avsedda för assistenter. Det blir i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per politiker. Parlamentets talman Pöttering förbjöd omedelbart att rapporten offentliggjordes. Sedan dess har det varit tyst. Kan sådant få ske ostraffat i EU?

Korruption inom EU är utbredd på alla nivåer. Att begå bedrägerier är ofarligt alldenstund överordnade ofta inte vågar ingripa i medvetande om, att då andra obekväma bedrägerier kan avslöjas. När trots allt avslöjanden ibland ändå sker, får det därför sällan konsekvenser för den skyldige.

När EU:s högsta tjänsteman i Sverige häromåret hade fifflat, bytte man åklagare tills dess den siste konstaterade, att efter alla byten gick det inte att gå vidare. Den misstänkte tjänstemannen lämnade Sverige och blev befordrad av EU.
Man trodde att EU kommissionens förskingring på 40 miljarder var ett världsrekord i EU, och när de tvingades avgå fick de även avgångsvederlag.
Cecilia Malmström:”Korruptionen kostar också EU-medborgarna minst en EU-budget om året, det är mycket pengar vi talar om. Över tusen miljarder kronor, och det är lågt räknat, det är det vi vet. Det är pengar som kunde användas på ett mycket klokare sätt. Det undergräver tilltron till de politiska och demokratiska institutionerna, så det här är ett allvarligt problem.”

Så fungerar EU och så kommer EU att fungera i framtiden. EU är nämligen så otroligt mäktigt och oåtkomligt för utkrävande av ansvar, att det kan tillåta sig snart sagt vilken korruption som helst, utan risk att förlora sin maktposition. Problemet är, att medborgarnas insikt i korruptionens omfattning är alltför begränsad för att kunna framtvinga en förändring av EU.
Hur många vet till exempel att nyligen underkändes EU:s räkenskaper för 18:e året i rad som revisionsrätten gör bedömningen att kommissionen inte ska få ansvarsfrihet, ändå händer inget, sade ett minst sagt upprört intervjuobjekt och bankade med handen på pappershögen. Återigen nekades EU ansvarsfrihet. Ingen bryr sig.

Det lovades att Sverige skulle behålla sin beskattningsrätt. Vi är grundlurade nu vill EU ta beskattningsrätten. Finansminister Andersson är emot, men lyssnar man nog så finns där en liten öppning.

Vad är det EU sysslar med. Gurkor, grytlappar m m. Behöver vi verkligen en standardiseringskommitté för gurkor? Må bästa gurkan vinna. Det är så standardiseringen går till i fri ekonomi. Nu håller EU på med kebab. Man blir alldeles matt.

EU klarar inte av är att hålla gränserna för illegal invandring. Istället håller man gränsen för kinesiska solceller och elcyklar för att skydda den tyska industrin. Det var bättre med frihandel före EU.

När Polen aviserade införandet av nya anti-korruptionslagar tog EU i från tårna och hotade med att dra in landets rösträtt samt mycket annat, samtidigt som tidningarna for med tillmälen som "högernationalistisk regering" etc.


Det grundar sig bl.a. i att landet ville införa statlig översyn av tillsättande av chefsdomare i Högsta Domstolen. Detta trots att de nya lagarna är mycket "mildare" än de som råder över rättsväsendet i flera andra länder, däribland Sverige, som till skillnad från Polen inte ens har en författningsdomstol utan låter all makt utgå ifrån Riksdagsmajoritet (s.k. "folksuveränitet"). Inte hörs det dock några krav från EU mot dessa länder att de måste annama ett mer "demokratiskt system" och inte blir Sverige hotat med att få indragen rösträtt.
 
Än värre är situationen med Rumänien, där regeringen nu vill skräddarsy lagen och gå så långt att man uttryckligen tillåter korruption, mutor och maktmissbruk så att den korrupte S-ledaren Liviu Dragnea och hans gelikar kan undgå åtal för detsamma. Organisationen Transparency International rankar dessutom Rumänien som ett av EU:s mest korrupta länder. Protesterar EU och hotar med indragen rösträtt där tror ni? EU har, tvärtom, lovordat domare och åklagare för deras arbete med att försöka få bort korruption på hög nivå! Inte heller hörs några arga tillmälen mot de rumänska makthavarna från de svenska tidningarna heller.
Detta måste vara ett av de mest flagranta sorters hyckleri som EU ägnar sig åt! Varför rackar man ned på Polen för att man de facto "anpassar sig" till de flesta andra EU-länders system, medan man ser genom fingrarna där det gäller legalisering av korruption på hög nivå i ett annat land? Det Rumänien gör nu skulle anses magstarkt även i de flesta bananrepubliker, men ändå tillåts man vara med i EU som om ingenting hade hänt?

Island skickade in en ansökan för något år sedan, men drog snabbt tillbaka den, när de insåg att det skulle bli en förlust affär för islänningarna och EU:s fiskearmada skulle få fiska på deras vatten.
Norge precis som England kommer att få ett hängavtal om handel med EU. Hälften av Sveriges export går till EU och skulle Sverige lämna EU är det en stor ekonomisk vinst för Sverige.

Sverige uppfyller egentligen alla ekonomiska krav för att anslutas till euron, men efter nej i folkomröstningen 2003 har svenska politiker förklarat att Sverige står utanför. EU-kommissionen har lagt ett förslag om euro-områdets framtid. Där ingår att Sverige ska ha infört euro-valutan senast år 2025. Detta enligt ett dokument som tyska tidningen FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver om. Det ska skapas en särskild euro-budget och särskilda skatter ska införas direkt för euro-budgeten. Dessa pengar ska kunna användas för gemensamma framtidsinvesteringar i euro-länderna.

Varför talas det inte mer om "Swexit" när dessa fall uppdagas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar