onsdag 17 januari 2018

Våra barn dör!

Svensk-somalier vädjar efter dödsskjutningarna: Våra barn dör – vi behöver hjälp! I både SVT Nyheter och Rapport har detta skildrats!
Sex unga män har dödats i den pågående konflikten mellan två gäng i Rinkeby. Fem av dem har somaliska rötter och nu oroar sig somaliska mammor för att deras söner ska vara nästa offer i gänguppgörelsen.

Mamman Fadumo Igal: Hjälp oss! Det här måste stoppas! Vad gör polisen och staten? Vi undrar? Fadumo Igal har bott 19 år i Rinkeby och är ordförande i Somaliska minoritet kvinnor- och barnförening. Kan inte mamma Igal bege sig dit, var politikerna finns och kräva svar?

Foliehatten undrar vad gör mamma Igal själv som föräldrar? Det går inte som förälder att bekvämt luta sig tillbaka i soffan och ansvarsbefria sig själv. Nu duger samhället och staten, men annars vill de vara ifred och leva i sina kultur- och religionsbubblor. Det är ingen hemlighet att somalier har visat sig vara den mest svårintegrerade gruppen i Europa och USA. 

Enligt mammorna måste somaliska ungdomar i Rinkeby räddas? Men frågan är hur?
En bra början vore, om de somaliska mammorna kunde lära sina ungdomar, att faktiskt berätta vad de vet. Problemet med alla dessa skjutningar, är att polisen har stora svårighet att gripa någon och anledningen är att ingen pratar. Ingen har sett något eller hört något. Vad vill dom att polisen ska göra då? Den som skjutits i benen håller käften, grannarna håller käften, vittnena håller käften. Börja där, somaliska föreningen, så ska ni se, att dom som håller i vapnen sitter bakom lås och bom inom kort. Då kommer era ungdomar slippa få en 9 mm kula i huvudet.
Rapport sände ett inslag för någon vecka sedan, om situationen i Rinkeby och Tensta. Där fick en somalisk mamma beklaga sig över, att polisen inte gör något, men i nästa stund säger att hon inte kan vittna, om hon ser något, för då blir hon kallad till rättegång och då kan inte hennes man eller barn överleva! Somalier skjuter somalier, ingen är bered att vittna eller tala med polisen .... så hur ska polisen kunna göra något? Sedan levererar s
om vanligt Rapport en fullständigt usel inblick.  En S politiker och tillika somalier: "Det går inte att stirra sig blind på etnicitet! "

Mamman har en poäng med att vittnesuppgifter går ej att utföra, då hot förekommer så ofta för människor som vill vittna eller som blir kallade som vittnen. Sverige behöver tänja på gränserna för anonymitet gentemot brutala brott så som grov. Om man är ett trovärdigt vittne så skall man kunna vara ett vittne utan namn och ansikte, speciellt om det finns video bevis som styrker personens uppgifter.
De får bidrag för att kunna bedriva föreningar med syfte att upprätthålla hemlandets kultur, språk och religion. De få
r svenska medborgarskap, utan några som helst motkrav (dvs. inga krav på språkkunskaper, kunskaper om svensk historia, samhällsskick, kultur etc.).

Det visar sig att unga män med somalisk invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade i grov gängkriminalitet. Då anser somalierna att stat och polis inte gör tillräckligt för dem.
Framtidskommissionens rapport om somaliers prestationer på arbetsmarknaden, här och i utlandet, tillhör det mest verklighetsfrämmande rapporter som formulerats.
Rapporten är ett rykande bra exempel på desinformation som Framtidskommissionen presenterade i sin rapport ”Somalier på arbetsmarknaden – har Sverige något att lära?”
I rapporten konstaterar Framtidskommissionen inledningsvis att det inte går så bra för somalier i Sverige. ”Nästan fyra av fem somalier i arbetsför ålder har inte ett arbete.” Däremot, fortsätter kommissionen, har somaliska invandrare ”lyckats betydligt bättre i länder som Storbritannien, USA och Kanada!”
Man man konstatera att påståendet att somalier skulle lyckas bättre i Storbritannien och andra länder, än i Sverige, saknar täckning i rapporten.
”Betydligt bättre”, det låter väl lovande? Här finns det kanske ändå något för Sverige att lära, hoppas måhända naiva läsare av kommissionens pressmeddelande. Den som bemödar sig om att ta del av den rapport som pressmeddelandet gör reklam för, får emellertid snart sina illusioner krossade. Hur det går för den somaliska spetskompetens som sökt sig dit är nämligen ”i brist på officiell statistik svårt att säga”, skriver kommissionen, och tillägger att ”det finns uppgifter om att somalierna där har lika låg sysselsättning som i Sverige”. Hoppsan!  Den somalisk-engelska framgångssaga som utlovades i pressmeddelandet visade sig tydligen vara just det. En saga, alltså.
Men hur står det till i USA och Kanada, då? Enligt kommissionen uppgår sysselsättningsgraden bland somalier i USA till 54 % och i Kanada till 46 %. Sysselsättningen är alltså högre än i Sverige, men fortfarande beklämmande låg.

Rapporten tecknar i själva verket en mycket mörk bild av somaliernas situation i såväl USA som Kanada. Somalierna i Kanada har ”svårt att ta sig in på arbetsmarknaden” och känner ”uppgivenhet”. Tre fjärdedelar av somalierna i Toronto lever under fattigdomsgränsen. Beträffande USA skriver kommissionen att somalierna ”inte ligger särskilt väl till i det amerikanska sammanhanget” och framhåller att somalierna där har lägre medianinkomst och lägre sysselsättningsgrad än någon annan folkgrupp som invandrat från Afrika. Medianinkomsten för somalier bosatta i USA uppgår till 18 000 dollar per år.
 
Åsne Seierstad bok om ”Två systrar” - en skildring av två somaliska invandrarkvinnors utveckling till fanatiska islamister.
Erik van der Heeg gör en recension av boken på Ledarsidorna. Seierstads bok ger oss också en närgående och närmast unik inblick i hur den muslimska och i synnerhet somaliska diasporan lever och verkar i ett modernt västerländskt samhälle. ”Två systrar” är på många sätt även ett dokument över integrationspolitikens haveri i dagens Europa.
”Norge ses konsekvent som en mjölkko som skall bistå med pengar, allehanda tjänster och bostäder – och om något inte klaffar direkt, så beror det på att de rasistiska norrmännen ”inte tycker om somalier”. I stort sett varje personligt misslyckande skylls på det norska samhället och dess omoral. Samtidigt betraktas ingen lögn som för fräck om det handlar om att tillskansa sig fördelar. Intresset för norsk kultur och samhällsliv är minimalt. En återkommande förolämpning är att antyda att en somalier håller på ”att bli norsk”. Familjen faller i onåd bland exilsomalierna när de trots allt anmäler döttrarnas försvinnande till den norska polisen och därigenom drar vanära över hela samfundet. Polisen skall man helt enkelt aldrig tala med. Vi får här bilden av en minoritet som är i det närmaste omöjlig att integrera, genom sitt snudd på aktiva motstånd att delta i samhällslivet. Men vi möter också ett majoritetssamhälle vars reflex är att i missriktad tolerans vika undan och kasta pengar på varje problem.”

Mona Walter berättar på Youtube om vad som händer när hon besöker Rinkeby. Där möter hon "sharia-polisen" som hävdar att hon är en "hora", eftersom hon inte har slöja och att "detta är inte Sverige" när dom befinner sig i Rinkeby.
Det råder uppenbara invandringsproblem med paral
lella samhällsstrukturer med egna normer och värderingar. Mona anser att det är multikulturen och det är totalt fel, att vi som land inte står upp för svenska värderingar. Bor man här så får, man anpassa sig till den svenska kulturen, vi kan inte tillåta detta. Eller så vänder man på det. Om nu inte Rinkeby är Sverige enligt Rinkebyinvånarna, så får dom sköta sin egen försörjning och sina egna problem. Men då har vi å andra sidan inkräktare på vårt territorium och landsförvisning, ligger nära till hands.
Till skillnad från många andra länder, ställer Sverige inga krav på invandrare. Detta är anledningen till att det ser ut som det gör. Givetvis skall man som gäst ställas mot mycket höga krav. Det har vi som värdland fullständig rätt att kräva. Det är för alla en total gåta, att politikerna inte förstår detta? Det är en helt rimlig idé, att inte bara utvisa gärningsmän, utan också deras familjemedlemmar. Vet man att ens släktingar riskerar detta, om man missköter sig
och begår brott, skulle problematiken i dessa ghetto stadsdelar försvinna mycket snabbt. Utkräver man inte ansvar, får man ej heller ansvarsfulla medborgare.
Det måste va slut med det här jävla daltandet nån gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar