måndag 5 december 2016

Är höjda skatter lösningen på allt?

Inom vänstern är det närmast en sekteristisk religion att alla problem i samhället kan lösas med hjälp av nya, högre skatter, istället för att försöka dra ner på kostnaderna.
 
För vänstern har denna uppfattning under alla tider varit den magiska silverkulan mot allt ifrån utanförskap, missbruk och oönskade beteenden – som oskicket att äta för mycket kött, åka på chartersemester, köra bil eller försöka gneta ihop ett eget sparkapital. Men även partier som traditionellt har varit rörande eniga om att höga skatter är universalmedlet för att forma den perfekte samhällsmedborgaren, som inte ligger staten till last genom sina laster eller osunda livsval.

Det kanske största arvet efter den tidigare finansministern Anders Borg är hans uttalande när han stod på ”höjden” av sin politiska karriär, när han skulle motivera en skattehöjning på ”bolaget”:
”Folk ska jobba, inte supa” !

Högre skatter ger inte med automatik bättre välfärd. Det finns många länder med lägre skatter än i Sverige som kan erbjuda en bättre välfärd och en sjukvård med både högre kvalité och bättre tillgänglighet.
Höga skatter hämmar också tillväxten. Det gör att benägenhet att jobba mer minskar eftersom det mesta ändå går till skatt. Friheten för individen minskar. Det gör också att folks möjligheter till egen konsumtion minskar och som då i sin tur minskar efterfrågan på olika varor och tjänster.
Produktion av varor och tjänster skapar nya arbetstillfällen som i sin tur ger både sysselsättning och skatteintäkter till samhället.


I takt med att fortsatta kostnadsökningar på vissa områden gör prioriteringarna allt tuffare, kommer föreställningen "vi ställer inte grupp mot grupp" att framstå som alltmer verklighetsfrämmande och falsk. Detta kan tvinga in socialdemokratin i ett hörn. En pressad ”sosseadel” skyr inga som helst medel när makten står på spel.

Här är skatterna vi kan glädjas åt:
- Sänkt ROT-avdrag
- Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt
- Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten
- Höjd skatt på bensin med 44 öre/l =55 öre/l inkl. moms
- Höjd skatt på kapitalplaceringar
- Höjd skatt på diesel med 48 öre/l
- Höjda arbetsgivaravgifter för unga
- Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år
- Höjd effektskatt på kärnkraft
- Slopat avdrag för läx-RUT
- Höjd miljöskatt på naturgrus
- Höjd skatt på bekämpningsmedel
- Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån
- Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande, sänkt avdrag infördes vid årsskiftet
- Höjd skatt för banker
- Höjd skatt för småföretagare (3.12)
- Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet
- Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter
- Införande av skatt för vägslitage
- Höjd koldioxidskatt
- Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg
- Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor
- Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen
- Högre skatt på vissa biodrivmedel
- Höjd skatt på avfallsdeponi
- Skatt på handelsgödsel
- Skatt på avfallsförbränning
- Höjda fordonsskatter, infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar
- Höjd skatt på öl och vin med 9 % infördes vid årsskiftet
- Höjd skatt på sprit med 1 %  infördes vid årsskiftet
- Höjd skatt på cigaretter med 6 % infördes vid årsskiftet
- Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter
- Höjd skatt på snus med 12 % infördes vid årss
kiftet
- Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt
- Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt
- Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar
- Skatt på finansiella tjänster
- Högre moms på biobiljetter
- Avskaffat schablonavdrag för musiker
- Kemikali
eskatt på elektronikvaror

Socialdemokraternas vallöften har i efterhand visat sig inte vara värda ett dugg.  En sak kan vi vara säkra på, om inte S skall ställa ”grupp mot grupp” mot varandra, måste regeringen höja skatterna ytterligare, för att få budget att gå ihop eller låna ännu mer pengar.

Vi kan inte
vara säkra på vad som händer med följande förslag:
- Fastighetsskatt för småhus
- Återinförd arvsskatt
- Avskaffad nedsättning av krogmoms
- Återinförd förmögenhetsskatt
- Helt avskaffat RUT-avdrag
- Helt avskaffat ROT-avdrag
- Höjd bolagsskatt
- Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

 Källa: Skattebetalarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar