måndag 12 december 2016

Solceller den nya ”heta” energin!

Att installera solceller har blivit ”inne” men hur ser verkligheten ut?  Den frågan bör nog de flesta ställa sig som tänker installera solceller!
Är det bra för Sverige?
Är det bra för den enskilde?

Nyligen visade preliminära uppgifter från branschorganisationen Energiföretagen Sverige att solenergin under 2015 nådde en ny rekordnivå.
Fast det innebär bara att den för första gången någonsin kunde synas i statistiken. Totalt var solens bidrag 0,1 terawatttimmar (TWh) eller 0,06 procent av elproduktionen i landet. Nivån är med andra ord fortfarande mycket låg.
Frågan är hur hög den kan bli. Företrädare för solenergibranschen är mycket optimistiska och opinionsmätningar antyder att svenskarna tycker bättre om solenergin än någon annan energiform. Allt fler funderar på att investera i solceller.
Ändå tror flera experter att solen aldrig kommer att bli en särskilt stor energikälla i Sverige.
Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola:
”Ska man hårdra det hela kan man säga att världen behöver solel, men inte Sverige.”

Dessutom är solenergin fortfarande relativt dyr. Priset på solceller har visserligen sjunkit kraftigt tack vare en stor produktion i Kina. Men utan investeringsstöd och skatterabatter skulle uppförsbacken vara brant. Räknas subsidierna bort kostar det fortfarande mycket mer att producera el med solenergi jämfört med exempelvis kolkraft.
Solceller är snarast en rolig hobby eller leksak för vuxna i ett land med vårt klimat.

Vi har ju alla möjligheter att bygga ut kärnkraften och behöver knappast ytterligare marginella lekövningar. Men visst, solceller är en kul teknik! Låt de som vill installera solkraft göra det, men det bör inte belasta samhället ekonomiskt.

Att samhället betalar forskning är ok. Alla kunskapsökning är av godo. Men samhället behöver inte bekosta onödig produktion på industriell skala, dvs produktion som inte tillför något. Tar man bort alla subventioner och avtalen om elproduktionen till nätet när det inte behövs kommer inga solceller att installeras. Kostnaderna blir då alldeles för höga.

Enligt den rödgröna regeringen skall vi bygga vind och sol, som måste över dimensioneras typ 80% och förses med subventioner, inte nog med det, vi skall sedan bygga smarta elnät för att stödja den tokiga investeringen i sol och vind.

Regeringen som förespråkar dessa lösningar måste vara helt blinda inför onödiga kostnadsökningar som man dessutom ser till att vältra över kostnaderna på varje persons elräkning. Det verkar som om regeringen lever ett eget liv i regeringskansliet utan förankring i verkligheten.
Ovanpå detta skall vi bygga upp någon slags ny basproduktion som backar upp vid fel väder och när solen i lyser. Kaka på kaka brukar det kallas.

Nej, fortsätt installera och ge istället stöd till värmepumpar och energibesparande åtgärder, så kan vi stort sett klara oss med den produktion vi har i dag.

När vi sedan når taket, kan man kanske i nödfall titta på smarta elnät och komplettera, eller bygg
a kärnkraftverk av senaste modell, så att man tryggar Sveriges konkurrenskraft, och kan förse grannländerna med el genom lönsam export.

Skall vi göra miljön en tjänst, skall vi skicka våra pengar dit det gör mest nytta, tex, Brasilien dom lär ha soptippar som läcker oerhörda mängder metangas, som borde kunna utvinnas.

Att ersätta kärnkraft som är billigare, renare, säkrare mot något sämre som heller inte ger någon energi när vi behöver det som bäst, är helt galet dumt....

Energimässigt kan vattenkraften i Sverige stå för knappt halva Sveriges behov.
Effektmässigt kan vattenkraften också stå för ca halva under ett år.
Det finns praktiska begränsningar på hur mycket som solenergi kan hjälpa vattenkraften.

Den ”nakna” sanningen är att:
1. Solcellsenergi är dyraste förnybara energislaget vi har
2. Solceller tillför energi när energibehovet är lågt och när vattenkraften måste producera el för att dels uppfylla vattendomar och dels för att få vatten till lägre belägna dammar så de fylls på.
3. Solceller har en hög variation i effekt kontra genomsnittlig produktion vilket gör att max effekt som elnätet kan ta emot - vilket styrs av förbrukning - begränsar hur mycket solceller man kan ha innan man ytterligare gör elproduktionen dyrare genom att inte kunna sälja all el som produceras
4. Det saknas energilager som ekonomiskt inte adderar på den redan dyra solcellselkostnaden. Batterier är långt ifrån nära, pumpkraftverk adderar åtminstone 50 öre/kWh och i Sverige har vi långt ifrån ideala förutsättningar för pumpkraft.


Sedan måste man fråga sig, vad ger det för nytta för miljön att växla till 100% förnybart?
Är det verkligen genomtänkt att förtidsavveckla kraftproduktion som är miljövänligast och minst dödlig per kWh genom att spendera energi, pengar och miljöbelastning på att producera nya kraftlösningar som ersättning?


Övrig förnybar förnybar kraftproduktion är dessutom inte hållbar i den omfattningen mänskligheten konsumerar energi.
Man ska vara medveten om att med ökat inslag av intermittenta kraftkällor så ökar behovet av reglering. Detta leder till ökade påfrestningar på våra vattenkraftverk. Detta leder till att underhållsbehovet på våra kraftverk ökar och livslängden på befintliga anläggningar kommer att förkortas. Det leder också till att vattennivåer i reglerade älvar kommer att pendla mer vilket i sin tur för med sig miljökonsekvenser.
Detta samtidigt som sol och vindkraft åtnjuter subventioner. Detta sammantaget leder till en väldigt snedvriden marknad där kostnadsbilden blir skev och missvisande och sol och vindkraft framstår som smarta och ekonomiska alternativ.
Vindkraften svänger kraftigt i sin produktion och effekten pendlar mellan att ibland vara så låg som runt 200MW till att ibland vara nästan i klass med kärnkraften på runt 5000MW.
Det spelar ingen roll hur positiv medelsvensson och våra politiker är till vindkraften och solkraft. Till slut är det ändå fysikens lagar som bestämmer.


Läs vad en installatör tycker om solceller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar