måndag 26 december 2016

Någon som tror att Israel skall stoppa bosättningarna på ockuperad mark?

Förvisso var det Egypten som initialt skrev ihop resolutionen, men efter påtryckningar från Israel drog de tillbaka den och det var Nya Zeeland som la fram den inför FN:s säkerhetsrådet.
Resolutionen antogs den 23 december av FN:s säkerhetsråds femton medlemsstater med 14 röster för och en nedlagd röst. USA, som lade ned sin röst, valde att inte använda sitt veto för att stoppa den.

I korthet uppmanar Säkerhetsrådets resolution 2334, som den officiellt heter, Israel att upphöra med byggandet av bosättningar på Västbanken.
Den "fördömer alla åtgärder för att förändra dem demografiska sammansättningen, karaktären och statusen på de palestinska territorier som ockuperats sedan 1967, inklusive östra Jerusalem.”
Att de läggs fram för omröstning lite då och då är helt korrekt, men inte en enda resolution mot Israel har gått igenom säkerhetsrådet sedan 1980 eftersom USA blockerat samtliga försök – 42st - tills nu. Det som är "nytt" här är att USA inte lade in sitt veto för första gången på 36 år.

Även i generalförsamlingen så sker det inte "mest hela tiden". Det är egentligen bara en resolution som varit "mot" Israel sedan 1988.
Under juldagen upprepade president Benjamin Netanyahu dock sitt påstående om att president Barack Obama och utrikesminister John Kerry i själva verket låg bakom det hela.

Benjamin Netanyah enligt Al Jazeera.
Vi är övertygande om att Obama-administrationen tog initiativ till den och krävde att den skulle röstas igenom.”
Netanyahu kallar också hem landets ambassadörer i Nya Zeeland och Senegal. Det är ett svar på kravet, från FN:s säkerhetsråd, att Israel ska stoppa byggandet av bosättningar på ockuperad mark.
Breitbart menar Obama 'stabs Israel in the UN'.

För att Obama inte lägger veto och
istället lägger ner sin röst. Det är ganska förryckt värld, när det förväntas att USA alltid med sitt veto ska blockera kritik och sanktioner mot Israel.
Resolutionen är dock helt tandlös, bara en uppmaning utan några hot om konsekvenser Såna där resolutioner dyker upp titt som tätt, inget nytt alls. Business as usual med andra ord!

När det gäller länder som har stark koppling till något av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har FN aldrig haft någon trovärdighet alls.
Ryssland och USA har veto i säkerhetsrådet och är extremt hycklande länder, när det kommer till internationell lag och mänskliga rättigheter.
Gäller det andra länder så är de snabba att fördöma och kräva sanktioner, men när det gäller dem själva eller nära allierade har de inga skrupler mot att blockera FN resolutioner.

Även Kina, Frankrike och England har vetorätt men de är riktigt lika hycklande som USA och Ryssland.
För Kinas del så handlar det om att de helt enkelt skiter i internationell lag och mänskliga rättigheter, men de hycklar inte med det, de röstar efter egenintresse och skiter i resten men gör så på ett "ärligt" sätt.
Frankrike och England röstar faktiskt lite då och då "moraliskt", även när det drabbar allierade eller går emot allierades önskemål.

Det är ändå en historisk omröstning och visar hur beroende Israel är av USA. Faktum är att USA är den enda orsaken till att Israel inte är drabbade av internationella sanktioner.
Detta är första resolutionen som går mot Israel som gått igenom säkerhetsrådet sedan 1980, USA har lagt in sitt veto i 42 omröstningar sedan dess.
Tyvärr lämnar Obama strax och Trump blir president och så är vi tillbaks på ruta 1 igen.

Att Israel kommer ”skita” i Resolutionen är garanterat. Det rimliga vore att sätta in sanktioner mot Israel men tyvärr lär inte det ske inom överskådlig tid och så länge det inte finns någon riktig press på Israel så kommer de inte lämna de ockuperade områdena, vilket så klart innebär att fred inte är möjligt eftersom det är en av grundförutsättningarna.

1999 fanns 177.411 bosättare på Västbanken, idag är de 388.285. I de siffrorna ingår inte östra Jerusalem som Palestina gör anspråk på då stadsdelen inte tilldelades Israel i FN:s delningsplan från 1947.

Bakgrund
Sexdagarskriget började med ett israeliskt överraskningsanfall på Egypten efter eskalerade spänningar från båda håll där framförallt Israel genomförde räder in i grannländerna. Israel har inte dragit sig tillbaka från någon del av Västbanken.
Israel behåller Golanhöjderna för att de vill och kan, de har annekterat dem även om ingen annan erkänner denna annektering. Det finns inget vare sig moraliskt eller lagligt med det.
Går man in på Google Earth och kikar in på utkikspunkterna på Golanhöjderna, så förstår man bättre, varför Israel aldrig kommer att lämna höjderna förrän de fått rätt ”saftiga” garantier för att släppa dem.
Det kan också vara en undanflykt för Israel, för att det låter bra, så länge man inte tänker närmare på hur modern militär fungerar. Det förklarar heller inte varför Israel annekterat och koloniserar Golanhöjderna. Om man bara ockuperade dem i väntan på ett fredsavtal skulle man inte skicka dit bosättare i strid med internationell rätt.
 
Visst vill Israel förhandla. Ju längre och mer komplicerade förhandlingarna är desto bättre för dem. Under tiden kan Israel passa på att ta över mer mark och bygga fler bosättningar, samtidigt som de inför en godtrogen internationell publik kan ge sken av att de vill ha fred.
Det som gett Israel den "alibi" och som de sedan dess utnyttjat är att "tillbakadragandet skulle ske efter förhandlingar med palestinierna".
Att provocera palestinierna till att vägra förhandla är inte speciellt svårt, det räcker med lite studiebesök i Al-Aqsa moskén, som ligger ovanför klagomuren, för att förhandlingarna skall bryta samman.

Israel är inte så intresserade av vad åskådare som inte behöver skörda konsekvensen av sina moraliska aspekter tycker är rätt och vad som faktiskt är rätt. Det går alldeles utmärkt att hävda internationell rätt där den ska tillämpas. Det är nämligen skilda kontexter och intentioner bakom de båda.

På tal om att högerregeringen är ute efter annektering, hur kommer det sig, då att man står fast vid att inte fullfölja en annektering, eftersom man anser att det ska avgöras i samband med bildandet av en palestinsk stat?


Israel har tagit initiativ sex gånger till fredssamtal med en tredje part som medlare. Alla gånger har palestinska företrädare sagt nej. Detta var innan en Israelisk president satte sin fot på Tempelberget som är byggd på israelitisk grund. Är det inte i den reaktionen vi ska se problemet och att Unesco under påtryckningar av den uttalade lågintensiva krigföringen som palestinierna gör genom arabförbundet tillämpar historierevisionism.

Det är extremt ohederligt att öppna upp för kaos i den enda stabiliteten som finns p.g.a att Israel gjorde ett motdrag mot Obamas tillvägagångssätt.
En del tror att detta agerande från Obama är kopplat till nederlaget i Aleppo?
USA har misslyckats med sitt ”regime change” i Syrien, som till stor del beror på Israels intressen. Att fortsätta stödja sionist-lobbyn verkar väl helt enkelt inte rimligt längre.
Jag tror att det här är en viktig markering mot Israel, som kommer att få stor betydelse.
"Bättre" grenarna har ingen makt i Palestina. Alltså gynnar den Hamas som har inskrivet i sina stadgar att Israel ska utplånas.

Artikel 13 ur HAMAS stadgar:
Initiativ och så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens principer.
Att missbruka någon del av Palestina är ett missbruk som riktas mot en del av religionen. Den Islamiska motståndsrörelsens nationalism är en del av dess religion. Dess medlemmar har matats med det. De strider i syfte att höja Allahs baner över sitt hemland.
"Allah kommer att utmärka sig, men de flesta människor vet inte om det."

Det finns ingen lösning på den Palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden. Palestinierna vet bättre än att gå med på att leka med deras framtid, rättigheter och öde. Som det sägs i den hedervärda hadithen.

FN resolutionen står i strid med islamska motståndsrörelsens principer. Alltså förkastar den inofficiella makten i Palestina resolutionen. Även PLO har en liknande skrivelse i sina stadgar (artikel 9). Palestina talar med kluven tunga.

Alltså ett nederlag för Obama. Inte Trump.
Trump kommer troligen snarare arbeta för rätta till detta.
Risken som finns nu när Trump blir president att återigen hamnar Israel i fokus.
Trump lovar förändringar, men man förstår ganska bra att det handlar om fördelar till Israel och inte att palestinierna skulle få något.

Vilket är helt logiskt. Israel står för ett modernt samhälle med goda möjligheter till industri, teknisk utveckling m.m medan Palestina står för det gamla 800-tals samhället som står i vägen för samhällsutveckling.

Situationen är så cementerad och infekterad att frågan är hur man någonsin löser det?
Svaret kan vara krig. Krig är hemska saker, men det är så man har löst problemen i alla tider. Ett krig kan innebära att Israel helt enkelt utplånar Palestina och dess befolkning. Vad kommer resten av världen att göra – titta på eller agera?

Om ett krig bryter ut, så vet vi att det kanske inte stannar där. Länder som Jordanien, Syrien, Libanon, Egypten kan komma att känna sig hotade av Israels expansion och lägga in motattacker. Vi har även de religiösa motsättningarna och det faktum att Israel redan från början är en av väst skapad stat, så hela Mellanöstern betraktar Israel som stulen mark.

Prognosen kan därför bli att Mellanöstern inkl Israel blir ett stor bekymmer under närmaste årtiondena och att landet Israel förblir en fästning Israel för att överleva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar