onsdag 7 december 2016

Effektreserven skall vara förnybart!

Regeringen har bestämt att den så kallade effektreserven ska upphandlas förnybart. Men det blir både svårt att genomföra, och ”helt meningslöst”, enligt upphandlaren Svenska Kraftnät.

I vintras beslutade regeringen att förlänga effektreserven från 2020 till 2025, eftersom landets effektsituation tros försämras under en övergångsperiod.

Detta beror främst på att flera kärnkraftsreaktorer ska läggas ned, och på begränsningar i överföringskapacitet från norra till södra Sverige. Det finns helt enkelt ingen utbyggd nätkapacitet för detta.


För några år sedan när Sverige delades in i 4 el zoner lovades en utbyggnad av elnätet. Denna utbyggnad var mer ett spel för ”galleriet” och släta över de högre elpriserna för zoner i södra Sverige.

Nyligen beslutades dessutom att effektreserven ska bestå av förnybart producerad el – inte, som idag, av gamla kol- och oljekondenskraftverk som sätts igång vid behov. Det faller på Svenska Kraftnät att ställa miljökrav vid upphandlingen.

Energiminister Ibrahim Baylan till TT:
”Det går utmärkt att byta ut kol och olja mot exempelvis tallolja och den behöver ju heller inte importeras. ”
Tyvärr är Baylan en av de ministrar som ”pratar” mycket och innehållet är mest svammel och okunskap. För man en diskussion med Baylan om problemet får man inga vettiga svar. Baylan är totalt okunnig om förhållanden i branschen.


Enligt Svenska Kraftnät blir det svårt att hitta förnybar elproduktion som uppfyller de krav man måste ställa på en effektreservs uthållighet och tillgänglighet. I ett remissvar från i somras, då regeringen först förslog att effektreserven skulle förlängas.

Generaldirektör Mikael Odenberg skrev som svar:
att ”miljökrav som hindrar upphandling av kondenskraft skulle motverka effektreservens syfte. De är därtill helt meningslösa mot bakgrund av den mycket korta tid som kraftverken i effektreserven används. I värsta fall kan miljökrav leda till att kommersiellt bärkraftig elproduktion tas bort från elmarknaden och ”låses in i effektreserven”.

Det Baylan inte begriper är att det skulle leda till större marknadsstörningar än vad dagens effektreserv orsakar.
Effektreserven för kommande vinter upphandlades under fjolåret, innan förordningen om förnybarhet beslutades. Upphandlingen av effektreserv för vintern 2017-2018 har ännu inte påbörjats.


Effektreserven är helt onödig, den används i princip aldrig, Så Odenberg har rätt: detta är ett kraftfullt slag i luften. Det är bara det att slaget träffar skattebetalarnas plånböcker. Det är bättre att förbjuda fastprisavtal, då träffas elkunderna av elpristoppar de få dygn med svag effektbalans varje vinter, eller snarare vart femte eller vart tionde vinter! De kan då dra ned sin elanvändning om de tycker det är för dyrt. Det skulle vara lönsamt både för elkunderna och samhället. Elbrist behöver vi inte vara rädda för, vi har i normalfallet ett rejält elöverskott, vattenkraften kan dras på rejält när det behövs, vi är omgivna av länder som är ivriga att sälja el dyrt, och utlandsförbindelser/ledningar finns det gott om.

Våra” toppolitiker är, kan man uttrycka det, påtända av den ”gröna” drogen och därmed oförmögna att skilja ideologi från realia, vilket leder till att detta frälse för varje dag fjärmar sig allt längre bort från den krassa verkligheten. Politisk grön korrekthet och hyckleri går därför hand i hand med grön hybris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar