lördag 3 december 2016

Vinden blåser från fel håll anser Gustav Fridolin!

I en debattartikel i GP försöker Gustav Fridolin förklara varför de politiska etablissemangen kämpar i allt hårdare motvind, medan nya partier och aktörer växer i styrka i varje val. Gustav försöker sig också på konsten att förklara hur man ska vända trenden. Men hans försök bevisar snarare varför motvinden är fullt berättigad.
Gustav Fridolin skriver att populismen fått starkare fotfäste. Nu senast i USA och tidigare genom Brexit i Storbritannien.

Gustav:
Av detta kan man dra två slutsatser:
1. Klyftorna i samhället bör bemötas genom ”tydlig politik”.
2. ”Partier i den breda mitten måste klara att samarbeta om extremismen ska hållas stången.” Gustav vill också se mer samarbete mellan de etablerade partierna över blockgränsen och att de ska vara ”tydliga”.

Fridolins debattinlägg visar med allra största tydlighet att Miljöpartiet och övriga etablerade partier saknar politik för den nya tid då globaliseringens avigsidor gör sig påminda.

Det Fridolin kallar tydligt, är inte bara fullständigt obegripligt utan saknar dessutom någon som helst konkretisering. Vad är det han vill förändra i det regeringen misslyckats med?
Vad?
Talar Gustav för hela regeringen eller bara för MP?
Hela inlägget kan ses som en mängd ord och försök till en rannsakning som är staplade på varandra i en röra som ingen kan tolka!


Om vi skärskådar varför sådana som Trump, Le Pen med flera i andra europeiska stater som fått vind i seglen, ser vi klara tydliga tendenser.
Den nya politiken är mycket mindre globalisering och mer nationalism. Den r fram till så många människor och det är den grundläggande skälet till omsvängningen.

Orsaken till omsvängningen är elitens förakt för den ”vanliga” människan. Det finns ett mycket markant drag av att ”de som vet bättre” - journalister, media, aktivister och politiker - inte anser sig behöva lyssna på ”vanligt” folks oro, utan istället ser de som sin uppgift att ”uppfostra” människor till att tycka ”rätt”.

Det blir ett avstånd mellan ”vanliga” människor och eliten, som
bl. a. manifesteras i den låga tilltro som människor i gemen har till den senare. Eftersom
eliten anser sig veta bättre än ”vanligt” folk så är det naturligtvis de som har fel.
Eliten är ofelbar och gör egna världsfrånvända analyser som ska bortförklara det låga förtroendet och legitimera de
ras ”rättfärdighet.”

Ett stort problem är att eliten då låter ändamålet helga medlen.
Media och politiker förvränger och förtiger fakta som är motstridiga. Endast elitens och medias åsikter är gångbara – d v s politiskt korrekta. Åsiktskorridoren är ett faktum!  Även yttrandefriheten på nätet vill eliten begränsa eftersom de anser, att där sprids "hat". Eliten inser inte att nätet har gett oss ett verktyg som att lättare än någonsin kunna skärskåda eliten.

Detta mönstret är något som de flesta känner till, men självklart inte eliten. De lever i en annan verklighet där det är helt ok att
t. ex. ljuga öppet för att rättfärdiga det politiskt korrekta och hitta urskuldande förklaringar till att andra är ”fel".

När en politiker ”ljuger” är det politik. Det bra exempel är valnatten 2014. Reinfeldt ville att ”svenska folket skulle öppna sina hjärtan” och sedan försvann han! Han visste reda då vad som väntade Sverige!
 
 
Politisk korrekthet blir viktigare än historisk vetenskaplighet. Det farligaste med den väg dagens elit använder sig av för att rättfärdiga sig själva – skam stämpling av dem med ”fel” åsikter, faktaförvrängning, vetenskapsutarmning m. m. – är att den nya elit som riskerar att ta över, i form av Trump och andra – har fått legalitet för att använda samma metoder.


Charles Krauthammer, kolumnist i Washington-Post:
”dessa etablissemangspolitiker ”representerar limousinevänstern.”
Ett helt underbart uttryck för politiker som är helt världsfrånvända och saknar varje kontakt med verkligheten.

Denna politiska klass lever helt avskiljt från vanligt, hederligt folk och att de har tappat varje förmåga att förstå, hur folk får vardagen att gå ihop. Ovanpå detta säger politikerna att de representerar och tillvaratar hederligt folks intressen.
Brottsligheten är inget limousinevänstern bekymrar sig över, eftersom de bor i välbeställda bostadsområden där kriminaliteten är låg. Precis som Lars Ohly skickar de sina barn till fina skolor, och förstår inte den börda som nyanlända skapar på kommunala skolor.

De har höga inkomster och fallskärmar som gör att de inte förstår familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.
När kontakten med folket är bruten, tappar limousinevänstern inte bara insikt om vad som oroar och bekymrar folk, man lägger sin energi på sådant som inte har någon som helst betydelse för befolkningen.

Limousinevänstern har en egen agenda där man är fullt upptagen av att stämpla motståndare som rasister och nazister, tala om global uppvärmning och jordens undergång för att kunna höja skatter, införa förnybar el utan att tänka på konsekvenserna, förespråka fortsatt omfattande migration och hur bra det är att flytta beslut till EU, så långt bort från väljarna som möjligt.
Det är åsikter som en mycket stor del av svenska folket skakar på huvudet åt.

Politiker som Gustav Fridolin och socialdemokrater, begriper inte hur ”ute” de är. De tror att de vinner politiska poänger på sina utspel, när de i själva verket stöter bort folk.

Kan den självrannsakan som Fridolin men även Anna Kinberg Batra ändå antyder betyda en tillnyktring? En tillnyktring såg vi bara för någon dag sedan av moderaten Mikael Sandström - statssekreterare hos Reinfeldt - som gjorde en riktigt rejäl ”pudel”: ”Humaniteten i den svenska migrationspolitiken har brutit samman. Den kris vi just nu ser är en följd av händelser bortom vår kontroll.”


Med tanke på hur röriga och obegripliga resonemangen är i Fridolins artikel finns ingen bättring eller tillnyktring i sikte.
Att Fridolin är ”ljusår” från verkligheten bevisade han med eftertryck: Jag ”fixar” skolan på de första 100 dagarna!


Demokrati är viktigt och demokrati ger folket möjlighet att byta ut ledarskap. Ersätta förbrukade krafter med nya som inser från vilket håll vinden blåser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar