onsdag 30 november 2016

Frankrike inför nästa års presidentval!

Frankrike står inför ett presidentval nästa år. Presidentvalet valet hålls den 23 april, men får ingen av kandidaterna över 50% av rösterna, r valet till en andra omgång den 7 maj.
Innan d
e två huvudkandidaterna slutligen ställs mot varandra genomförs ett antal primärval i respektive partier, för att få fram dessa kandidater.

Presidentvalet i Frankrike antas s mellan Francois Fillon och Marine Le Pen. Vänstern är uträknad.  Ja, det lär finnas en kandidat längre ut på vänsterkanten som även han är Rysslands vän.

Klarare än någonstans visar situationen i Frankrike, att gamla vänster/höger indikatorer inte längre håller. Den visar även på att vänstern behöver genomgripande politisk omorientering om den skall finnas kvar som politisk kraft
i Frankrike.

Om
vänstern börjar intressera sig för att det var monopolkapitalister som i ett tidigt skede bemäktigade sig kontrollen över det som kallas kommunism och socialism, kanske det finns en chans att vänsterinriktade kan starta om hela sitt” projekt och skapa nånting nytt, med fräscha förutsättningar och med ifrågasättande av det gamla tankegodset som varit en hämsko för nationell sammanhållning i bästa bemärkelse.
Det man kan fundera över efter Brexit och Trumps segrar är hur socialistpartier i Europa nu regerar och vilken politik de skall föra för att komma tillbaka, så väcks onekligen frågan: Vad vill egentligen socialister?
Det blir en prövning för den franska vänstern, vare sig det är socialister, kommunister eller trotskister.
Om le Pen tar fram ett arbetarvänligt och socialt inriktat program gentemot Fillons så kallade thatcherism, skall de ändå i andra omgången rösta på en politik som skadar dem själva? Om man skall rösta efter vad som är minst dåliga alternativet, kan det i det här fallet vara Le Pen.

Vinner Le Pen blir frågan om hennes parti kan komma med ett fungerande alternativ till nyliberalismen, som hon är den starkaste motståndaren till. Vänstern kan få sin chans, men inte så länge den fortsätter att vara mest nyliberal av alla.

Den konservativa högern
Förra veckan ll högern primärval. Förre premiärministern Francois Fillon vann en storseger i andra omgången över likaledes förre premiärministern Alain Juppé. Han fick 2/3 av rösterna och Juppé erkände sig besegrad redan efter en timme. Politiska bedömare tippar att Fillon troligen blir Frankrikes nästa president.
Men med facit i hand, när det gäller valen i USA och England skall man inte ta något för givet.
Bedömare anser också att om Fillon väljs kan detta bli en avspänning i Europa, minskad hets mot Syrien, men sämre förhållanden för statsanställda och arbetare.

Det senare i sin tur kan medföra stora protester, en öppen klasskamp som mot ”Loi Travail” tidigare i år.
Fillon vill genomföra en ekonomisk chockterapi i Frankrike. Han har lovat att skära bort 500.000 offentligt anställda, ta bort förmögenhetsskatten, förlänga arbetsveckan och höja pensionsåldern.
Han sa nyligen att "islamisk sekterism" skapar "problem i Frankrike". Han sa också att om inte en palestinsk stat skapas mycket snabbt, kommer Israel att utgöra "det största hotet mot världsfreden".

Detta innebär att
de konservativa och Fillon sitter med ett tämligen extremt konservativt program eller Thatcherism. Politiska bedömare tror; att det kan ta  röster från Marine Le Pen.

När nu Fillon säger nej till att gå i Washingtons ledband, så har han säkert en majoritet av den franska befolkningen bakom sej. Fillon är passionerad anhängare av ett starkt EU.
I söd
ra Frankrike har Fillon sin plattform, där väljarna ligger nära Fillons politik.
I
industriområden i norra Frankrike har Le Pen sin stora plattform. I de senaste kommunvalen vann de stort på att ta arbetarröster från socialistpartiet och kommunistpartiet . Dessa arbetare har inget att vinna och allt att förlora på Fillons politik.
 
Socialisterna
Socialisterna kommer att genomföra sina två primärval den 22 och 29 januari. Här är frågan om president Hollande eller premiärminister Manuel Valls kommer att ställa upp.
Socialistpartiet är nere på knä. Deras kandidat skulle traditionellt har varit den sittande presidenten, François Hollande, men han är den mest impopulära presidenten i fransk historia. Med stor sannolikhet kommer han av allt att döma bli utslagen i första omgången.
Den enda
i socialistpartiet som kan ha någon chans är Emmanuel Macron. I den senaste mätningen av FFU i november 2016 visar att Macron kommer att förlora första omgången. Vänster Frontal kandidat Jean-Luc Mélenchon. Han är ca 13-14% i stöd, så det är osannolikt att han klarar första omgången.
I fransk TV spekuleras och förväntar man sig att Manuel Valls ställer upp för socialistpartiet, men även han är utan chans.

Front National
Den givna kandidaten är Marine Le Pen. Alla förväntar sig att hon blir en av de två kandidaterna i slutronden.
Marine är mycket skickligare än sin far Jean-Marie. Hon har många ställningstaganden som vänstern mycket väl kan acceptera.
Marine har sagt om hon vinner presidentvalet skall hon inom sex månader: se till att Frankrike lämna EURO som valuta och återgå till de franska franc och att franska folket skall folkomrösta om EU – Fraxit!
Marine har benämnt EU som en totalitär struktur av överstatlighet på väg mot undergång. Med anledning av Ukrainakrisen har Marine Le Pen anklagat EU för att vara ”amerikanska lakejer” som medverkar i USA:s försök att starta ett krig i Europa. Marine anser att en palestinsk stat bör bildas.
Stämningen i Frankrike är kaotisk och det kommer inte bli lätt att styra Frankrike de kommande åren.
Frankrike är ett land i djup politisk och ekonomisk kris. Arbetslösheten är skyhög. Franska industrin har förlorat mycket på sanktionerna mot Ryssland.
Euron har tjänat Tyskland på bekostnad av Frankrike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar