fredag 4 november 2016

Århundradets härdsmälta – inga bostäder!

Man säger idag, men det har sagts tidigare, att vi behöver bygga minst 600.000 nya bostäder i Sverige och detta omgående.
Svensk politik av idag är en ”ankdamm” där de riktigt svåra och stora frågorna lämnas åt sitt öde eller utmaningar som det heter nuförtiden. De blir obesvarade och olösta.

Inget parti vill idag med kraft och allvar ta itu med bostadsbristen som funnits i
flera år. Ett problem som politikerna egentligen borde ägnat all vaken tid åt att lösa med tanke på hur akut läget är.
Politik är att vilja. Men politik är faktiskt också att välja att ha ögonen öppna. Det är ett tecken på dåligt ledarskap att ignorera alla varningssignaler och reagera först när situationen är mer än akut.
Den feministiska regeringen utsåg Mehmet Kaplan till bostadsminister. Löfvén trodde givetvis att detta var ett klokt val och nu äntligen skulle det bli fart på bostadsbyggandet.

Ack – så besviken Löfvén blev! Istället ägnade sig Kaplan
åt resor till sitt forna hemland Turkiet för att träffa ????

Kaplan fick sedan sparken och den nya bostadsministern – någon som känner till namnet?

Peter Eriksson, hämnades hem från EU. Han göm
mer sig någonstans eller så är han på ”spann” efter bättre vindkraftverk. Bostäder tycks inte vara hans ”gebit”!

Uvell redovisar Kaplans eskapader i Turkiet på ett underbart sätt – läs och njut!

Det som förundrat många att denna ”akuta” fråga överhuvudtaget inte diskuterades i partiledardebatten för drygt en månad sedan. Det man kan fråga sig är varför SVT i debatten inte tog upp denna fråga! Är den för känslig? Är SVT i maskopi med partierna?
Man kan undra vad politikerna väntar på? Är problemet kanske att det inte finns pengar i systemet, för att göra en sådan enorm utbyggnad? Kostnaden per lägenhet 2 miljoner x 600 000 =
1200 000 000 000

Istället ägnar sig partierna mest åt symbolfrågor, positionering och ”vem skall ligga med vem.”
Den rödgröna regeringen är mest upptaget med att säkra fortsatt makt i riksdagsvalet om två år och Löfven har deklarerat att han inte avgår frivilligt.

Löfvén huvudsakliga debatt är huruvida Jimmie Åkesson är nazist och i vilken utsträckning och att Moderaterna i hemlighet längtar med att samarbeta med
SD.

Inte undra på att politikerföraktet ökar galopperande.
Anna Dahlberg skriver i Expressen, att det är en kris som bara accelererar och nu kommer i ett helt nytt och ännu allvarligare läge i skuggan av de senaste årens stora flyktingmottagning.
Redan idag tar det 12-16 år i snitt att få en lägenhet i Stockholm via bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen slog förra året ett historiskt rekord i förmedlade lägenheter – hela 12.000 stycken.
Bostadsförmedlingen AB förmedlar lägenheter i drygt 20 av Storstockholms kommuner, lägenheter som kommer från både allmännyttiga och privata värdar. Ungefär hälften av det lediga beståndet på Storstockholms hyresmarknad, åtminstone de vita kontrakten… går idag via Bostadsförmedlingen.
Att komma över ett hyreskontrakt på ”bara” 12 år, kan snart vara blott en dröm. För den som köat i ett decennium och börjar se fram emot frukten av sin långa väntan, stundar bistrare tider.
Idag är det lyx att äga ett hyreskontrakt i Stockholm.

I mars i år trädde den lagtvingande blocköverskridande migrationsöverenskommelsen i kraft. Sveriges kommuner får nu solidariskt att ta emot och ordna boende till dem som fått uppehållstillstånd av Migrationsverket. För 2017 handlar det om runt 100.000 som ska slussas ut på detta sätt, varav 9.000 hamnar i Storstockholmsområdet. Detta är alltså människor som alltså ansluter till en kö på nära 600.000 – världens längsta sägs det – och där 12.000 förmedlade lägenheter var ”all time high” och av dessa gick 935 till nyanlända. Nästa år blir det alltså ännu fler som ska måste ha en bostad utan kötid.
Kommunerna tvingas nu till andra kommunala undantagsåtgärder för att lösa problemet. Man har tagit äldreboenden i anspråk för att hysa in nyanlända.
På Lidingö kastades en barnfamilj med korttidskontrakt nyligen ut på gatan för att bereda plats och hyresvärdar utnyttjar det kommunala paniktillståndet till att försöka chockhöja hyrorna för de boende.

Nybyggda studentlägenheter – som det redan är 3-6 års kötid till – upplåts till  nyanlända. Vissa kommuner som saknar kommunala bostadsbolag går istället in och köper bostadsrätter för att kunna ha något att erbjuda, vilket givetvis riskerar att trissa upp priserna ytterligare på en redan överhettad marknad.
Modulbostäder planeras, liksom andra typer av tillfälliga bostäder där man sökt dispens från normala miljö- och byggregler. Överklaganden och andra fördröjningar gör dock att sådana inte går att få fram i någon större skala på länge - om ens någonsin.
Kommunplaceringarna och kaoset på bostadsmarknaden är givetvis inget som ska skyllas på de nyanlända. De måste givetvis ha någonstans att bo och har ingen del i bostadskrisen.

Den är skapad helt och hållet av våra rikspolitiker, dessutom i en blocköverskridande överenskommelse.


Något är galet i svensk byggbransch!
Sverige har världens högsta byggkostnader. I kostnaden ingår ett ”svinn” på mellan 10-15%. Svinnet är oftast stölder. I släkten finns en högt uppsatt person i en av de stora bolagen. Stölderna är ”inside” och utövarna har fullständig kontroll när
värdefulla produkter anländer.

De stora bolagen dominerar marknaden totalt. Bolagen är i sin tur uppdelade i flera olika bolag med samma ägare. De kan på så sätt ”trissa” upp byggpriserna. All cementframställning norr om Alperna ägs av ett bolag. Anbudsförfarandet har flera gånger lett till fällande domar, där de stora bolagen delat upp marknaden mellan sig och på så sätt trissat upp priserna. Man bygger inga hyresrätter bara dyra ”insatslägenheter.
Frågan är om inte branschen är totalt genomkorrumperad!
De stora bolagen blir i praktiken någon form av ramavtalspartner. Detta gäller även mindre bolag som vinner en upphandling. Då de har fått ordern kontrakterar man underentreprenörer som i sin tur kan ta in underentreprenörer t ex från Östeuropa och kan diktera villkoren och samtidigt tjänar de ju en hacka längst upp. Helt enkelt en massa extra mellanhänder som tjänar stålar utan att göra nåt.


För att sänka de onormalt höga svenska byggkostnaderna måste politikernavåga” släppa marknaden fri och få in konkurrens från utlandet.
Om marknaden skulle släppas fri skulle de svenska facken få
”blodstörtning”!

Tyvärr är det inget parti som har ”ryggrad” att genomföra denna drastiska åtgärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar