tisdag 8 november 2016

Är "Alla likars värde" en floskel?

Frasen "alla är lika mycket värda" är en feltolkning av artikel 1 av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
I original texten står att: "all humans are equal in rights and dignity" Översättare fattade inte att ordet dignity betyder värdighet och inte värde. Det är bara i Sverige denna egalitärt motiverade felöversättning gjorts.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Klart är att "allas lika värde" är en misstolkning av FN:s deklaration som kommunister/vänsterpolitiker- och media etablissemanget använder. De använder denna floskel dagligen som ett mantra för att propagera för sin egen agenda.
Men de själva, godhetens försvarare, anser sig ändå vara lite mer värda. Särskilt politiker.

I Orwells Djurfarmen hittar vi följande:
"Alla är jämlika men vissa är lite mer jämlika än andra".

I Sverige är det tankebrott i kommunisternas/vänsterns retorik, att ifrågasätta eller jämföra människor och kulturer/religioner.
Den inofficiella tankebrottslagen om allas lika värde känns som något i grunden kommunistiskt, en fin tanke men ack så långt ifrån verkligheten.


Det där med alla människors lika värdighet eller värde handlar väl om hur stater skall betrakta och behandla individer.

FN:s medlemmar har skrivit under och ställt sig bakom detta och förväntas därför leva upp till det. Vad varje enskild individ tycker och tänker om varandra är inget FN har att göra med då inga medborgare är dess medlemmar.

Därför är det
ytterst märkligt att som enskild stå och skandera denna floskel och kräva att alla skall sluta upp i den pinsamma kören.

Moraliskt och etiskt är det för
nästan alla en självklarhet att varje människa ska behandlas med värdighet och respekt. Men människans grundvärde är 0.

För det viktigaste gåvan en människa kan ge till sig själv är ett högt värde. Inte utifrån ett egoistiskt eller narcissistiskt perspektiv utan från ett accept
ans av sig själv och sin egen person. Din värsta fiende kan vara du själv, men det kan lika gärna vara dina bästa vänner.


Frågeställningar:
För vem/vilka är alla lika mycket värda?
Är det en enskild person eller ett samhälle kanske?

Hur definieras detta värde som alla har lika mycket av?
Värdet kan ju knappast baseras på hur omtänksam/smart man är, för där är vi ju bevisligen väldigt olika.
Man kan också definiera värdet som att vara en människa och att vara vid liv. Men där är man också olika.
Alla föds med ett lika värde sedan går värdet upp eller ner beroende på de val man begår.


Alla är inte "lika mycket värda". Människors värde är subjektivt och ligger i betraktarens ögon, du hade offrat mycket för att dina föräldrar eller dina barn inte ska svälta men du skickar inte alla pengar du kan undvara till svältande i Afrika.
Det som däremot kan vara sunt är att alla medborgare är lika inför lagen, har samma rättigheter - men den politiska hållningen är ju inte synonym med en kulturmarxistisk värdegrund som kräver att alla människor
skall på allvar älska alla andra människor exakt lika mycket.

Att alla medborgare är lika inför lagen innebär inte heller att
alla kan hävda någon "rätt" att bli medborgare i Sverige eftersom "alla är lika mycket värda" och de minsann också ska få bo i Sverige om de vill.
Pratet om alla människors lika värde och slutsatserna som försöks dras ur påståendet säger rätt så mycket om hur infantilt det svenska debattklimatet är.

Politikerna
och vänstermedia ”rabblar upp” helt ologiska slogans som den här och den politiker som gör det med störst övertygelse vinner eftersom han/hon ser "godast" ut i det mediala ljuset.

Alla människor är olika, det finns inga två identiska människor. Därför är människor också olika
mycket värda, och en människa har inget universellt värde utan olika människor uppskattar den personen olika mycket.

Tänkvärda ord av Alice Teodorescu:
”För inte så länge sedan togs varje försök till diskussion om "volymer" och integration som ett bevis för att man inte respekterade "alla människors lika värde". När alla partier i dag, med Socialdemokraterna och MP i spetsen, lägger fram en politik med utgångspunkt i dessa problemformuleringar undrar jag, på fullt allvar, vad som menas med "alla människors lika värde"? Det är den här sortens idéer som lagt grogrund för mycket av det elände vi ser i dag, som slagit undan konsekvensneutraliteten inom journalistkåren. Riktigt otäcka inslag, inlindade i fluff, i den presenterade medieutredningen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar