onsdag 23 november 2016

Energilagring en svår ”nöt” att knäcka!

Energilagring blir en allt hetare fråga världen över, men ack så svårt att få fram ett system/metod som ”knäcker” denna nöt.
Det pågår intensiva försök med olika alternativ, men ingen har idag något system som klarar av att lagra stora m
ängder av energi.

Att just klara av att lagra stora mängder av energi blir ett av Sveriges stora problem när den rödgröna regeringen har infört
”förnybar el” som
är en totalt ”vansinnig” politik.
Med förnybart innebär det att mer sol- och vindkraft ska kopplas in på elnäten.

I Sverige saknas idag ett tydligt regelverk och affärsmodeller som gör lagring av el lönsamt.
Desto mer sol- och vindkraft som kopplas in på elnäten, desto större blir problemet med en ojämn elproduktion. Det kan blåsa som mest på natten när behovet av el är som minst. Solceller producerar när solen lyser. Sverige och många andra länder som
gått över denna ”galna” omställning har samma problem: de producerar el när ingen behöver den.

I Tyskland har det gått så långt, att under soliga blåsiga sommardagar, att man uppmanat folk att använda ”gratis” el för att elnätet inte skall sprängas.
Inte sällan får överproduktionen av el säljas med negativa inkomster, dvs man får betala till mottagaren när man säljer el.
När elenergin behövs som mest under den kalla års perioden, då ingen sol eller vind finns i sikte, producerar sol- och vind ingenting.

Den bästa lösningen är naturligtvis att producera elkraften när den behövs, något den ”rödgröna regeringen” totalt har missat. Den
energipolitik man håller på med, är inget annat än ”Ebberöds bank!”

Det borde vara självklart att de som producerar intermittent (sol o vind) borde åläggas att själva bekosta lagring. De flesta känner inte till att vind och solkraften straffar sig själva, genom att sänka elpriset när de levererar bra, tyvärr motarbetas det av bidrag.


Världen över pågår nu många försök att lagra energi. Hittills har resultaten uteblivit.

Försök man håller på med:

Tryckluft:
Tryckluft är förenat med relativt stora förluster och därför väldigt olämpligt för elkrafts lagring.

Batterier:
Batteri
er har en rad nackdelar. Bland annat degraderar de över tid, och ger en mycket hög kostnad, både i pengar och miljö, per lagrad kWh. Dessutom tenderar batterier att tappa laddningen, vilket gör att de är väldigt olämpliga för lagring av energi mer än någon vecka eller så.

Power to gas:
Detta är nog den sämsta tekniken med en verkningsgrad på ner mot 40% eller så. Utrustningen är dessutom mycket dyr och slits ganska hårt. Effekten är dessutom mycket låg.

Svänghjul:
Ger hög effekt, men nästan ingen kapacitet. Detta är praktiskt taget bara användbart för att minska snabba fulutrationer. För energilagring är det närmast vansinnigt.

Superkondensatorer:
Är som batterier men sämre i detta hänseende. Mer likt svänghjul kan de ge mycket effekt fort, men bara lagra energin kortare perioder.

Superledare:
Detta börjar mer och mer likna ett skämt. Kostnaden för att lagra energi på detta sättet är löjligt hög, och kapaciteten väldigt begränsad.

Pumpkraft:
Detta är det mest rimliga sättet. Ungefär 100-1000 gånger billigare än exempelvis batteri och har en verkningsgrad på mellan 80 till 90%.

Alla presenterade metoder är dyra, grovt uppskattade till att kosta 1-5kr/kWh. Innan vi har elpris över 6kr/kWh är det inte rimligt att lagra i Sverige. I Tyskland däremot räknar man dels med subventioner, och dels med elpriser i dessa trakter. Det hela är inte miljövänligt. Lagring av sol- och vindkraft är en bra ide, om du vill ge ett miljövänligt intryck men ”skiter” i miljöpåverkan.

 
Två vanföreställningar är förhärskande i den grön flummiga energidebatten.
Den första är att enbart pris påverka teknikval globalt av jordens allt mer energidesperata befolkning.
Det andra är att elkraft bara utgör en tredjedel av den energi ett modern samhälle kräver.
Flyget kommer öka in absurdum, för att fattiga människor vill
flyga, när de vinner köpkraft.
Tyvärr ökar hela tiden den globala krigsindustrin och det är noll chans att sol & vind kommer står för deras energiomvandling mer än maximalt någon procent.
Tung industri som metallurgi, cementproduktion med mycket mer, använder en tredjedel av den energi mänskligheten använder i form av processvärme.
Det är trist att verkligheten inte når ledande politiker i allt mer dysfunktionella länder som Sverige, för att inte tala om hur trist det är att en överväldigande del av medier i Sverige och liknande länder vägrar upplysa sina mediekonsumenter objektivt.
Många är ganska säkra på att det blir en tung backslash och många oroas redan att den kommer att slå för hårt. Den rödgröna regeringen som allt mer fjärmar sig från verkligheten, bäddar för det med hjälp av sina mediala lakejer.

Förnybart är inte samma sak som hållbart.
Förnybart har stora ekosystemsingrepp.
Kärnkraften har minst miljöpåverkan men är den som utsätts då allt ska vara förnybart. Bättre ersätta vattenkraften om man avser minska ekosystemspåverkan.

Kärnkraftsmotståndare pratar om att förnyelsebart löser alla problem, och intermittent aldrig är ett problem. Hur kan de då komma sig att man presenterar en lösning på ett problem som inte finns?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar