onsdag 16 november 2016

Förståsigpåaren Lars Lindström om rasism, fascism och nazism

Förståsigpåaren Lars Lindström skriver i en ledare i Expressen:
Många vet inte om att de är fascister eller rasister” där han gör gällande att han vet bättre än alla andra. Det är klart han gör, han är en av dessa nya förståsigpåare!
Men han har ett verkligt problem – han lyckas inte på något sätt klara av att förklara
eller definiera eller vad de står för:
en rasist
en nazist
en fascist

Lindström gör det lätt för sig när skriver:
”Om de klär sig i svartskjortor och brunskjortor blir det enklare,
men framför allt måste man lyssna på hur de uttrycker sig. Många vet inte ens om att de är det.”

Vad hjälper det att lyssna om förståsigpåaren Lindström inte ens kan förklara vad det är vi ska lyssna efter?

Egentligen är detta inte särskilt svårt att hjälpa förståsigpåaren att definiera:

Fascism
Var en ideologin som tillämpades i Italien 1922-1945 och grundades av Benito Mussolini. Fascismen utmärktes av förakt mot demokratin och vurm för den nationella revolutionen.

Nazism
Nationalsocialist är den som känner samhörighet med ideologin som presenterades på 1920-talet i Tyskland och därefter präglade staten 1933-1945.

Rasism
Är den som utgår från raser i sina analyser. Många anser att det också inkluderar dagens identitetsvänster.

Egentligen har ordet främlingsfientlig exakt samma betydelse som ordet rasist. Främlingsfientlighet är synonym till främlingshat och rasism.

Alla som på något sätt kritiserar politiker/regering hantering av migration och asylsökande eller har åsikter ”stämplas” omgående som rasist eller främlingsfientlig, av framför allt vänsteranhängare!
Många frågar sig v
arför ska det vara ett område som är ”tabu” och får inte kritiseras?

Det MSM och politiker inte förstår är att kritik mot politik och politikers agerande inte är rasism eller främlingsfrihet.
Dessa ord missbrukas frekvent när anklagelser felaktigt riktas mot den som på något sätt är kritisk – dessutom välgrundat.

Anledningen till missbruket är att politiker eller MSM inte har några andra vettiga argument att komma med. De kan inte erkänna den totalt misslyckade integrationen. Det säger en hel del om de som använder dessa ord.

Det är beklämmande att politiker och MSM inte förstår, att det är åsikter som inte berättigar att vara rasist eller främlingsfientlig.

Vi är trots allt en demokrat och har yttrandefrihet och har rätt att ifrågasätta politiska beslut och ingen skall behöva bli kallad främlingsfientlig/rasistisk enbart  för att man har en annan åsikt.

Undersökningar visar att över 60% av Sveriges befolkning har dessa åsikter:
De är för en begränsad invandring
De har
kritiska åsikter om regeringens invandringspolitik
De anser att arbetskraftsinvandring – med den kompetens, högutbildad, läkare, hantverkare, etc som behövs i Sverige! – är den form av invandring som ska vara tydligt dominerande.
Det måste finnas något mer substantiellt, där det tydligt framgår att man är emot invandring uteslutande pga att en viss folkgrupp på något sätt är mindre värd.

Bli kallad rasist – vänstern har satt agendan!
Idag krävs det i princip ingenting för att bli stämplad som rasist. För vänstern och PK korrekta räcker det att någon länkar till en webbsida som de inte gillar för att definieras som rasist. Innehållet i länken och anledningen till att man länkar är för dem irrelevant.
Vi ska inte ens få länka till andras åsikter än de vänstern
och PK står för. Alltså visar vi att vi inte accepterar detta genom att länka till sidor som de definierar som ”rasistsidor.”
Politiker och vänsterextremister skapar rasism genom att förneka hur verkligheten ser ut och inte adressera problemen.

Förståsigpåaren om Donald Trump
DonaldTrumps maktövertagande i USA hyllas av världens högerextrema, i Sverige jublar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och högerextrema Nordisk ungdom. SD-politiker som riksdagsmannen Kent Ekeroth och Ungsvenskarnas Tobias Andersson gläds också åt utvecklingen.”
Förståsigpåaren måste ha enormt bra hörsel, för vi andra har inte hört detta jubel.

Förståsigpåaren och många medier har försökt göra kopplingar mellan Trump och Ku Klux Klan. Ku Klux Klan har givit Trump sitt stöd
och det är inte samma sak som att han stöder klanen.
Många marxister jublar åt både det ena och det andra i förståsigpåarens artikel. Men det gör inte att vi nödvändigtvis kan sätta en högerextrem stämpel på honom.

Förståsigpåaren har snappat upp ett upprop som fick stort utrymme i media nämns också i artikeln:
"Andra är övertygade om att allt kommer att barka åt helsike. 360 amerikanska ekonomer, vara åtta Nobelpristagare, säger att Donald Trump utgör ett 'unikt hot mot demokratiska och ekonomiska institutioners funktionssätt och landets välstånd'."

Visst, men inte heller dessa vet någonting om vad Trump faktiskt kommer att göra som president. Vi kan få en gyllene epok av kraftig tillväxt
eller en ny depression.
Det finns mycket och stor okunskap bland politiker, men varför skulle det vara värre att välja en framgångsrik affärsman som Donald Trump, än en aggressiv och okunnig svetsare som Stefan Löfven?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar