lördag 26 november 2016

Närmare en miljon JOBB har försvunnit i Sverige de senaste 10 åren.

Häromdagen besökte jag Lund, en stad som jag besökte varje dag under mitt
yrkesverksamma liv. För bara 10-15 år sedan ”sjöd” hela centrum av liv.
Det fanns mängder av affärer och om man jämför med idag har flertalet affärer försvunnit eller flyttat ut till NOVA handelscentrum. Istället har det kommit små restauranger, caféer,  salladsbarer och andra små affärer. Visst fanns det mängder av folk i centrum men inte lika mycket som för 10-15 år sedan.

Man kan jämföra detta ”tapp”
i Lunds centrum med vad som händer med företagsflykten och arbeten i Sverige. De flyttar också ut för att få bättre villkor eller lägga ner sin verksamhet.
Många butiker
i Lund slutade med sin verksamhet eftersom kostnaderna blev för höga och för få kunder som gjorde att verksamheten gick runt. Ägarna till fastigheterna i centrum höjde hyrorna så mycket, att det inte var lönt att stanna kvar.

Precis samma sak är det med företa
gsklimatet i Sverige. Företagen beskattas hårt och den socialistiska s.k. ”svenska modellen” har drivit upp lönerna i Sverige så mycket pga det höga skattetrycket för den enskilde personen. De senaste 10 åren har Sverige tappat 450.000 arbeten genom automatisering och 500.000 arbeten pga företagsflytt utomlands.

Det som skall hålla Sverige igång och generera de
t nödvändiga långsiktiga ekonomiska överskottet över lång tid, är exporten av varor och tjänster utanför Sveriges gränser.
En gång i tiden var detta Sveriges styrka. Nu har exporten av produktionen
istället förbytts till ett av vår tids största problembarn.
På en stenhård och konkurrensutsatt exportmarknad ger en närvaro med automatik också många viktiga spinoffeffekter, bland annat det internationella utbytet av ”knowhow” och ovärderliga kontakter.
Mycket av våra tidigare stolta, högkvalitativa och framgångsrika industriella företag har till stor del försvunnit från Sverige. Många frågar sig varför?


Det finns flera svar på detta, men en stor och bidragande orsak till detta är att Sverige inte längre har samma konkurrenskraft både vad gäller pris och kvalitet som tidigare. Genom globaliseringen har världens gränser också till stora delar försvunnit och därtill har det tillkommit nya aktörer i nya länder. Tillverkningen av produkter kostar en bråkdel i förhållande till Sverige. Numera är också kvalitén lika bra som i Sverige.
En annan orsak är de höga lönerna i Sverige.
En av socialismens grundpelare är att stå upp för arbetarna och ständigt arbeta för att öka arbetarnas löner genom kollektivavtal. I Sverige har vi en arbetsrättsmodell som vänstern, så stolt kallar för den svenska modellen. Den svenska modellen har resulterat i att arbetare i Sverige har en orealistisk hög lönenivå i jämförelse med andra länder.
Ett praktexempel är flytten av Findus där den svenska modellen sänkte företaget.
Där
Uvell visar att vänsterns tankesätt är en ärthjärnas!

Att denna ”företagsslakt” fortsätter i dagens Sverige 2016 råder det heller ingen tvekan om. Små, medelstora, och stora producerande och tillika exportföretag är hårt utsatta och på det ena eller andra sättet och försvinner från landet.

Företagen flyttar främst till Baltikum, Östeuropa och Asien, visar en undersökning som Montell & Partners har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola.
Anna Fredriksson, forskare och en av dem som har genomfört studien
säger:
”Det är framför allt billigare arbetskraftskostnader som lockar. Trenden har inte vänt, utan verkar fortsätta till 2020. ” 

Mellan 2006 och 2011 försvann 450 000 jobb genom automatisering, främst inom industri, handel och administration. Det visar en rapport som gjorts på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).
Det innebär att närmare 10 procent av jobben i Sverige försvunnit på grund av automatisering.

Tyvärr får denna företagsutflyttning ske utan några större och märkbara åtgärder
f
rån ansvariga politiker. Inte heller tar ansvariga tag i att komma till rätta med ”företagsslakten” i Sverige, och därmed den nödvändiga tillkomsten av hållbara och reella arbeten över tid. Istället påför den rödgröna regeringen ytterligare skatter på
företagen som gör företagandet ännu svårare.
Senast de nya 3:12 reglerna – en giljotin på företagsamheten i Sverige. 

Det är inte hållbart i längden att det mesta av framtida
arbeten skall skapas inom skola, vård, välfärd, och landets administration.

1 kommentar:

  1. När resurserna sinar på vårt klot kommer företagen krypandes. Om nu inte nya lokala företag hinner ta över innan de gamla är tillbaka.. Inom en ganska snar framtid kommer det bli för kostsamt med långa transporter av gods. Spiken i kistan för globalisering.

    SvaraRadera