söndag 13 november 2016

Medieutredningen och bildandet av den nya ”Sanningsministeriet?”

Regeringen tillsatte en utredning för att försöka hjälpa/rädda det ”sjunkande skeppet”svensk media!

Utredningen presenterade sina slutsatser och om de genomförs
kan vi se fram emot ett nytt ”Sanningsministerium”!

Med utredningen kommer problemen att lösas och ingen i utredningen inser det verkliga problemet – folket vill inte läsa vinklade eller förljugna nyheter. Det folk vill läsa är sanningen och oftast hittar man dem i de fria medierna.

Det inte utredarna förstår är att folk bara kort ögnar tidningarnas rubriker. Från en regional tidning i Skåne ser man rubriker över korkade amerikaner som röstade fel eller snyftartiklar. Sedan undrar högutbildade ledarskribenter varför folk istället går till nätet och läser en korrekt beskrivning över händelserna.

Stödet till medierna kommer att hjälpa några år, men med de sjunkande upplagorna kommer för eller senare samma problem att uppstå igen eller så får man öka stödet ännu mer. Den vinklade median kommer aldrig mer att stå på egna ben – ingen vill läsa osanningar och floskler!

I en bilaga till den nyligen presenterade medieutredningen skisseras ett statligt mediebolag, som ska fylla upp tomrummet efter den döende landsortspressen och vara en motvikt till alternativ media.

Utredningen konstaterar att informationsmonopolet är brutet i den nya media verkligheten. Innehållet söker upp användarna där de befinner sig, i sociala medier, istället för att användaren söker sig till innehållet.

Utredningen slår fast att det är en mänsklig rättighet "att ha tillgång till verifierad information från seriösa, ansvarstagande medier som följer demokratiska processer och skeenden."
Utredningen måste tro på ”tomten” med den skrivningen.

Var någonstans hittar man den rättigheten undrar vän av ordning?
Normalt brukar rättigheter handla om yttrandefrihet, rätten att sprida och uttrycka tankar och information. Inte statens rätt att köra ner sina åsikter i halsen på medborgaren.

Eftersom pressen och även den statliga median drar sig tillbaka från ytterområdena i snabb takt tänker sig media-utredningen en statlig mediemyndighet som snabbt och effektivt kan täcka upp för den sviktande pressen, så att inte befolkningen lämnas ut till fria medier som kan riskera att förmedla icke godkänt innehåll.
Sanningsministeriet är rädda för att befolkningen kan bli desinformerade av de fria medierna.Från utredningen:
”Medieutredningen anser att skapandet av ett nytt offentligt finansierat mediebolag bör utredas i särskild ordning. Bolagets huvuduppgift ska vara att förse hela medieekologin med kvalitativt nyproducerat journalistiskt innehåll. Bolaget är sålunda inte en konkurrent – utan ämnat att komplettera andra medieaktörers insatser inom områden som redan är försvagade eller helt övergivna. Målet är att alla medborgare, även de som bor i områden som av marknaden bedöms som olönsamma, ska ha tillgång till kvalitativ journalistik och kritisk granskning av för demokratin avgörande processer och skeenden.”

Lite närmare besked om vad för journalistik som ska produceras får man när man läser vidare. Det handlar om att producera politiskt korrekt innehåll för politiskt korrekta medier. Detta påminner inte så lite om gamla Sovjet där makten berätta
de vad journalisterna skulle skriva om.

Från utrednin
gen:
Verksamhetens innehåll
Redaktionen får ett nationellt bevakningsansvar med särskild uppgift att rapportera från underbevakade områden, såväl geografiska som ämnesmässiga.
Journalistiken ska vara oberoende och spegla en mångfald av
representationer och perspektiv. Jo, men visst, så länge man håller sig inom 1 mm från åsiktskorridorens centrum.
Det nya bolaget ska också arbeta aktivt för det goda digitala samtalet samt korrigera felaktiga uppgifter, falska bilder och dylikt, i omlopp.Omfattningen av det tänkta ”Sanningsministeriet” är enormt.

500 journalister ska anställas, vilket skulle göra bolaget till en av landets största redaktioner, kanske till och med den största. man tänker sig att den enorma organisationen ska suga upp tidigare uppsagda journalister och minska arbetslösheten.
Finansieringen ska ske med skattemedel. Bolaget ska ligga inom samma organisation som Sveriges Radio och Sveriges Television.
Får vi höjda skatter?

Detta
Sanningsministerium ska endast leverera till utvalda medier.
Meningen är inte att konkurrera ut de "demokratiska och kvalitativa" medierna.  Men alternativmedia får gärna konkurreras ut.

Från medieutredningen:
Konkurrensverket bör få i uppdrag att återkommande bevaka att inte det nya bolaget konkurrerar på något otillbörligt sätt med de ansvarstagande kommersiella medierna.
Staten är garant för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Men inte om du är kritisk till den politik som staten bedriver.Man kan notera en mening i utredningen:
Extra pengar skall finnas att söka för de som arbetar för medier som på olika sätt för att förbättra tillgängligheten för media konsumenter!
Man kan inte tolka detta på annat sätt än att alla mörkningar, lögner och KOD 291 skall tas bort, för att media bruset skall få en transparent genomslagskraft!

I resten av världen är det en självklarhet att media granskar makten, i Sverige och övriga diktaturer reglerar makten istället media och vad de bör skriva.

Expressen, DN och de andra etablerade tidningarna ska få rätt att säga nej till en ansökan från nya konkurrenter genom att hänvisa till att uppstickaren "inte ställer upp på principen om alla människors lika värde" enligt regeringens nya förslag.

Anette Novak regeringens utredare säger:

”Utredningen tar också upp den ökade desinformation som förekommer. Förslaget är att det sker en samordning kring myndigheternas insatser. Staten ska inte spendera allmänna medel på medier som inte ställer upp på de värden som ligger till grund för yttrandefriheten.

Regeringens utredare Anette Novak anser inte att det skadar yttrandefriheten, eftersom det handlar om att försvara värdegrunden.


TT
Det låter som om de vill förstatliga TT och tillför mer pengar för att garantera rätt värdegrund och locka med bättre anställningsvillkor än idag. Innehållsmässigt är redan TT idag otroligt nära det utredningen vill uppnå förutom ägarstrukturen.
Det visar att problemet för makten är ägarstrukturen. De vill kunna styra informationen och de anser att det är av yttersta vikt att kunna göra det. Därför förslag om statligt bolag. Makten är skälet.
Jan Helin flaggar upp för samarbete mellan SvT och vissa utvalda tidningsredaktioner. Och från tidningarna kastas lystna blickar på det relativt stora materiella överflöd som statsmedia lever i.
Nyckeln där heter kontroll. Helin som programdirektör vill ha kontrollen över materialet och knyta upp samarbetspartnerna i gammalmedia. Medan gammalmedia vill komma åt stålarna utan störande inblandning av politrukerna på statsmedia.
Så att de ska komma överens bara sådär är nog inte att hoppas på.


När man läser utredningen är det flera frågor som ”poppar” upp:
Vart är Sverige väg? Är vi en demokrati? Har vi yttrandefrihet?
Får vi ett ”Sanningsministerium? Blir Gudrun Schyman nya minister?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar