tisdag 20 december 2016

Har vi korruption i Sverige?

Det sägs att Sverige har låg korruption och det är delvis sant. Det är inte som i de delar av världen där korruption innebär att man måste lämna ett litet kuvert med pengar till myndigheter, polis och läkare om man vill ha hjälp. I Sverige följer vi regelverket, i princip.

Neopotism
Men när det gäller nepotism är vi världsledande och det är "sofistikerad korruption" som bland annat kan ta sig uttryck som nepotism.

Det finns ett elitskikt, det kan vara personal från departement, företagsvärlden, universitetsvärlden eller personer i andra maktställningar. De har genom sitt arbete och umgänge kommit i kontakt med varandra, de är kanske beroende av varandra och de hjälper varandra.

Den bästa meriten i Sverige är och har alltid varit att pappa eller mamma, känner den som bestämmer vem som ska få jobbet. Det är svårt att tro att någon som arbetat inom offentlig sektor, akademiska världen eller politiken inte sett exempel på detta.
Naturligtvis kan nepotismen ses som korruption men den utreds aldrig. Detta kommer heller aldrig att förändras. Det är nämligen inte i beslutsfattarnas intresse att så sker. Herregud, tänk om våra högsta politiker blev tvungna att stå till svars för hur de själva fick sin position!
Sverige är nog det enda landet i världen som satsar miljarder på att få medborgarna att lära sig att utnyttja nepotism när de söker jobb. För vad är det annars som alla dessa coachföretag som arbetsförmedlingen köper in tjänster från sysslar med. jo hela tiden uppmanar de arbetslösa att utnyttja sina sociala nätverk när de söker arbete vilket i praktiken innebär en uppmaning till vänskapskorruption.


Sofistikerad hjälp
Elitskiktet kan i många fall vara orsaken bakom nepotism. Man undrar ibland varför höga politikers barn dyker upp i höga befattningar och det är ett vanligt fenomenet i Sverige.

Många undrar också varför det inte finns någon mer meriterad när en tillsättningen sker?
Du behöver inte gilla fenomenet men om man bara frågar sig vad man realistiskt kan förvänta sig finns ingen anledning att vara överraskad.
I alla karriärsammanhang är det en fördel att känna rätt personer så varför skulle politiskt tillsatta befattningar utgöra ett undantag?

Sedan är det så enkelt att barn ofta lär sig av sina föräldrar, både i smått och stort. Är pappa/mamma aktiv i politiken? Om ja, då kan barnen lättare inspireras att slå in på samma bana. Förutom värdefulla kontakter kan de också få lära sig av sina föräldrar hur saker egentligen fungerar inom t.ex. politik, offentlig förvaltning eller i affärslivet. Vad är det som är överraskande?
Det finns studier som visar att personer hjälper sina barn in på olika utbildningar och då har man ”fått in en fot”. Det här en är mycket sofistikerad hjälp till sådana som man tycker man ska hjälpa och andra personer slås ut.
För att komma tillrätta med problemet kan man införa förbud mot nepotism. Barn till ministrar är förbjudna att själva bli politiker. Barn till chefer på myndigheter är förbjudna att själva bli medarbetare på myndigheter. Svårt? Det finns tusentals andra olika arbeten. Varför måste Fredrik Reinfeldts son bli politiker?


Sofistikerad korruption
Ett annat exempel på sofistikerad korruption handlar om hur viktiga beslut tas i skymundan som man kan få bevittna inom universitetsvärlden eller en myndighet.
Den normala metoden att manipulera en rekrytering inom en universitet/myndighet är att man kollar vilka meriter den på förhand utvalda personen har och sedan presenterar man en kravprofil som bara uppfylls av en enda person på hela planeten. När man sedan gör en objektiv utvärdering av vilka meriter de sökande har finner man att det bara är en person som uppfyller kraven.
 
Vill man till exempel ha en viss person till en tjänst, då ser man till att beslutet tas där så få som möjligt är närvarande. De som är negativt inställda till rekryteringen dyker inte upp eftersom mötet där beslutet ska tas kan vara satt till midsommarafton klockan 18.00.
En av grundpelarna i ett samhälle utan korruption är att uppdrag tilldelas på grundval av meriter - en så kallad meritokrati. I Sverige syns denna ambition bland annat genom att statliga jobb ska tilldelas efter ”förtjänst och skicklighet.”


Social kompetens omätbar egenskap
Det är oroväckande att egenskapen ”social kompetens” har blivit ett allt viktigare kriterium vid rekryteringar. Det har blivit mer och mer betydelsefullt att man lägger till kravet på social kompetens. Det kan avgöra om en person får tjänsten, samtidigt som det kan slå ut en mer kvalificerad person.
Att man tar hänsyn till denna omätbara egenskap när man tillsätter tjänster kan skapa ett korrupt förfarande.
Om Sverige hade varit en meritokrati skulle ingen av regeringens ministrar ens ha varit behöriga att söka sina tjänster. Få tycks dock reagera på att är så lågutbildade som sitter vid köttgrytorna. Publik service har en stor ansvar i frågan.
Papegoj-politiker som inte vill/kan svara på ställd fråga är medansvariga.

1 kommentar:

  1. Brukar när tillfälle ges, påpeka att "politiker" är det enda jobb du idag kan få utan utbildning.
    Den som undar över nepotismen kan ju studera eftertextnamnen i TV, det är väldigt många bekanta namn där, namn som förmodligen har sin mamma eller pappa som anställd inom SR/SVT.
    SÅ har det varit så länge jag minns. Och det är länge...

    SvaraRadera