måndag 16 januari 2017

Agenda: Jerzy Sarnecki i ena hörnan och Mattias Karlsson i den andra hörnan!

I debatten om invandrare och brottslighet i SVT:s ”Agenda” fick SD medverka som enda parti. Debatten hölls mellan SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson och kriminologen Jerzy Sarnecki.
Justitieminister Morgan Johansson avböjde att delta och hans stab vägrar berätta varför.
På Twitter klagar en av Morgan Johanssons pressekreterare, Adriana Haxhimustafa, på SVT:s upplägg som justitieministern nobbat.
Hur tänker Agenda när de skapar ett reportage som helt spelar på ett visst partis planhalva? Tycker de att SD fått för lite utrymme i media?”

Att frågan ens kommer upp till debatt måste ses som något av en sensation.

Regeringen säger nej till kravet på en ny undersökning om brott och utrikesfödda. I februari i fjol meddelade justitieminister Morgan Johansson i ett skriftligt svar på en fråga i riksdagen att han inte tänker ge B något uppdrag att genomföra en ny undersökning. Han anser inte att ”en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället.”
Vi har två gamla rapporter men den senaste kom för över 10 år sedan och det finns uppenbarligen ett behov av en ny med tanke på all desinformation som sprids.
Sedan senaste BRÅ-rapporten med angiven etnicitet 2005 har 1 miljon invandrare främst från Afrika och Mellanöstern kommit till nationen.

Idag vet vi redan att vissa etniciteter är överrepresenterade och vänstern har bestämt att det är på grund av utanförskap/klyftor som en ny rapport inte är nödvändig. Vad tjänar man på att säga att x är 20 gånger mer överrepresenterad? Visst kan det vara intressant, men man får ju inte forska vidare på det.
 
Kan det vara så att regeringen har infört en ny nationell strategi för forskning för att inte slösa med skattebetalarnas pengar. Endast forskning som förbättrar det svenska samhället är tillåten från och med nu.

Det ser således inte ut som om vi kommer att få en uppföljning på BRÅ:s rapporter från 1996 och 2005 där man redovisade statistik över brott och ursprung.

Varför skulle det inte "förbättra det svenska samhället" att redovisa dessa fakta - blir det svenska samhället bättre av att fakta döljs i omskrivningar och antydningar samt bisatser där det i förbigående nämns att åklagaren "yrkar utvisning efter avtjänad dom".

Både Danmark, Norge och Schweiz har kommit med sådan här statistik och i samtliga
rapporter var utländska etniciteter kraftigt överrepresenterade i både mord, våldtäkt, misshandel samt rån.

Sarnecki anser
innan debatten att ”en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung inte skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället.”

Varför alltid denna numera pensionerade Jerzy Sarnecki i SVT. Vad han anser vet vi sedan minst 20 år tillbaka. Han har heller inte längre något ansvar inom BRÅ. Det borde vara Generaldirektören - han som har hög lön, men som inte har några förslag att komma med.
polisstationen i Ronna, Södertälje, besköts av invandrare 2005 kallade Sarnecki attacken för "inte särskilt allvarligt". Händelsen beskrevs även som utförd av "buspojkar".

Tino Sanadaji påstår på sin FB-sida:
”SVTs beskrivning är fel. Brå för fortfarande data på brottsregistrerade designat att kopplas till ursprung, däremot har de valt att inte sammanställa det offentligt sen 2005. Forskare som Jerzy Sarnecki har tillgång till statistiken, och har använd det flera gånger, såsom 2013. Att uppdatera 2005 års rapport skulle kosta Brå några promille av sin budget på hundra miljoner kronor per år.

Det finns inga rationella skäl för B att vägra uppdatera fakta om invandrares överrepresentation i brott. Forskningens uppdrag är att upplysa, inte mörka. B kommer inte att kunna dölja statistiken för evig, och skadar myndighetens långsiktiga trovärdighet. Ingen med ren mjöl i påsen mörkar statistik. Vi ser återigen att Centerns Staffan Danielsson ensam gör mer för att få fram fakta än övriga 348 riksdagsledamöter sammanlagd.”

Debatten mellan Mattias och Jerzy blev en kamp där de tyvärr var alldeles för upptagna att attackera varandra. Det är klart att Mattias såg sin stora chans att framöver, att SD skulle få äga frågan.

Istället för propagera för s
tatistiska fakta om etnicitet som gör att man kan undersöka hur olika sorters kriminalitet beror på olika faktorer inklusive kulturell bakgrund. På så sätt kan man få reda på olika faktorers ekonomiska, sociala, kulturella, individuella inbördes betydelse. Relevanta frågor som faktiskt har ett enkelt svar som tyvärr inte riktigt kom fram i debatten.
Då kan man effektivast angripa problemen tillsammans med de grupper där överrepresentationen av en viss typ av kriminalitet är störst. Samtidigt får inte denna statistiska kunskap appliceras på individnivå för då blir kunskapen till en orättvis fördom. Eftersom majoriteten i varje etnisk grupp är oskyldiga är det sista mycket viktigt. Synd att Mattias och Jerzy inte kunde komma överens om dessa principer.
Sedan får man berömma Jerzy Sarnecki för att han i alla fall kom dit och ville diskutera saken.

Tycker
Jerzy Sarneki är ganska rolig som säger att "varför ska vi forska när Mattias Karlsson redan vet allt redan?"
Sarnecki har så att säga inte fel i uttalandet. Alla vet. Problemet med det är att "alla vet" en himla massa saker men vi skriver rapporter och gör uppdateringar om det i varje fall, för att veta hur läget är nu eller om det har skett en förändring. Man kan tycka att 12 år borde var tillräckligt med tid för en uppdatering av en rapport, särskilt då om "alla vet" eller tror sig veta att läget har förändrats, till det sämre.

Ett problem är att rapporten från BRÅ 2005 redan var ganska urvattnad och intetsägande om man jämför med rapporten från 1996 (Invandrare och Invandrares barns brottslighet). Det är snarast 1996 års rapport som skall uppdateras, så det är 21 år sedan nu.

Visst det finns nog ett inslag i och av det hela att Karlsson vill ha ett pappersalibi att trycka upp i ansiktet på någon när han vill börja utvisa "flyktingar". Men ingen har väl sagt att anledningen måste vara nobel. Det är onekligen en lösning på ett problem, man kan diskutera om den är bra eller inte men det är en lösning.

Att Sarnecki sedan bara står och pratar om socioekonomiska faktorer det är inte så konstigt för det är hela hans grej, det har alltid varit hela hans grej och kommer alltid att vara hela hans grej. Han ursäktar kriminalitet med tanke på att just socioekonomiska faktorer. Som om att vara fattig och leva i utsatta områden ledde till någon form av perfekt orsakssamband till brottslighet. Konstigt nog finns massor av människor som lever i och med samma socioekonomiska faktorer som ändå inte blir brottslingar. Men de väljer Sarnecki alltid att ignorera.

Egentligen o
erhört fascinerande att höra Sarnecki. Han har forskat i fyrtio år, men vet ingenting om någonting.

Det riktigt intressanta här är, varför man måste släpa in Sarnecki i studion överhuvudtaget. Ingen politisk motståndare ville eller vågade ställa upp. SVT har tydligen försökt få fram en politiker i flera veckor från S, V och MP och de har alla vägrat. De kan eller vill alltså inte försvara sitt ställningstagande. Troligen för att de då likt "alla" vet att resultatet av en ny undersökning skulle visa att det blivit ännu sämre och att de då inte kan försvara öppna gränser.

Varför vill inte någon politisk motståndare ställa upp? Troligen för att de kan räkna ut hur detta kommer sluta. De kommer framstå som idioter, det är en SD fråga som de kommer att vinna, populationen i stort tycker som SD i frågan sålunda fegar de ut istället för att medverka.


Många tycker att det var bra att Sarnecki var själv med Karlsson och att inga andra partier var med. Karlsson kunde nu påpeka och betona hur Sarnecki fritt fått vilseleda och dementera fakta för tv-tittarna under decennier utan att bli ifrågasatt. Varför ska alltid han tillfrågas, vilket samtidigt är en kritik mot public service.

Nu har dock ämnet diskuterats lyfts fram. Det lär knappast tystna eftersom vi kommer att få se fler reportage om våldet i förorten, våldtäkter, mord med mera. Sedan finns det som påpekats ny fakta om invandrares brottslighet. BRÅ har den, men vägrar sammanställa den. Däremot är uppgifterna tillgängliga för forskare och Sanandaji har ett helt kapitel i sin nya bok om ämnet.
FB skriver han:
"Brå kommer inte att kunna dölja statistiken för evig, och skadar myndighetens långsiktiga trovärdighet. Ingen med ren mjöl i påsen mörkar statistik."

Thomas Gür raljerar på Facebook
Sarnecki hade uppenbarligen tilldelats rollen att vara en avstötare (repellator) av TV-tittarna till Sverigedemokraterna - alltså jobbet att uppträda så arrogant, lomhört och von-oben som möjligt i sin plädering att det inte behövs mer forskning om nuläget kring migration och brottslighet, så att alla SD-påståenden om att det skulle finnas en grupp av akademiker som agerar för att hindra fakta att komma upp på bordet, skulle besannas.

Sanningen är den att en forskning om orsaker till det redan fastslagna fakta att invandrare är överrepresenterade inte skulle redovisas korrekt, då ett annat redan fastslaget fakta nämligen det att olika invandrargrupper urskiljer sig väldigt olika och att tom vissa är underrepresenterade i statistiken. Vilket innebär att en sådan forskning tvunget skulle behöva kokas ner på vad religion och kulturer har för betydelse i sammanhanget.
Och ett sanningsenligt resultat av en sådan forskning skulle
aldrig kunna redovisas korrekt, eftersom den skulle peka på och bekräfta vad bl.a. SD med flera vill påvisa påverka detta landet med förödande konsekvenser.

Sarnecki forskar med en redan fastslagen uppfattning vad han vill att resultatet ska påvisa och är precis som alla andra ständigt anlitade experterna i den till löjeväckande O-neutrala Public Service median - "köpta" "godkända" "cementerade" i sin uppfattning om hur verkligheten ser ut!

Sanningen är den att de kanaler vi genom maffialiknande metoder tvingas finansiera och som ständigt rättfärdigar sitt kriminella förfarande genom att hävda det unika med det "oberoende" "neutrala" mediet Public Service är det mest partiska och onyanserade vi har här i landet! Det enda undantaget i kommunist-klubben är Janne Josefsson!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar