lördag 21 januari 2017

Efterfrågan på olja och naturgas kommer att öka fram till 2040 – en ”mardröm” för de rödgröna!

Sverigesvåta” dröm är att vi ska bli fossilfritt 2040 säger den rödgröna regeringen och i ”hyllningskören” är alla partier med utom SD. Se exempel från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Dessutom utan vår kärnkraft som står för cirka hälften av svensk elproduktion som man tänkt att vara avvecklad fram tills dess.
 
Att Sverige nästan idag är fossilfritt har undgått våra politiker som drabbats av en grön hybris! Sveriges utsläpp idag är så liten, att den är försumbar i ett globalt perspektiv.
Det våra politiker INTE begriper är att om de gjorde en basal ”reality check, skulle de utan vidare inse, att sol och vind aldrig kommer att kunna ersätta fossila energikällor – inte idag, inte i morgon och inte om 25 år.Nu till den stora frågan! Till vilken och vems nytta och vad kommer det att kosta?
 
Priset för allt detta ”flummeri” vill ingen politiker tala om. Det finns inte någon seriös kostnadsuppskattning. Varför mörkar politikerna kostnaderna? Hur mycket fattigare blir en svensk barnfamilj när man skall betala högre energipriser? Pensionärerna som redan i många fall har det dåligt idag – hur mycket sämre ska de få det?
 
Politikerna ”mörkar” och berättar inte heller hur vi skall klara av vår elförsörjning och hur och vad omvärlden satsar på!
Istället kommer man med svepande ordlekar om att massa nya gröna jobb kommer att skapas. Istället har det visat sig att för varje grönt jobb som skapas förstörs flera riktiga jobb. Är det rimligt att vår framtida energisäkerhet skall styras av fanatism?

Överenskommelsen är 100 % fossilfritt, ej förnybart. Regeringens mål ”förnybart” har ej stöd i överenskommelsen. Målet ”förnybart” är förfärande med tanke på kostnader (över 200 miljarder) och konsekvenser. Men sådant tycks inte betyda något för MP - S som kör sina symbolfrågor helt aningslöst.
 
De gröna ”ruinmakarna” lever i en egen fantasivärld.
Den rödgröna regeringen är klimatfanatismens despoter. Politikers verklighetsuppfattning får inte vara sådan att den saknar kontakt med väljarnas. I energifrågan är divergensen total. Om en del politiker styr bort från en sund verklighet, då är det dags att spola dem. Men i övrigt kan man fråga sig om det överhuvud taget skall vara möjligt för politisk fanatism och idealism, att ruinera befolkningar?
 
Hur kan vi värja oss mot en sådan utveckling? Politiker får inte utgöra ett hinder i en sund teknisk utveckling. De skall i stället bana vägen för den. Det gör man inte, när man som den rödgröna regeringen underblåser en ruinerande energipolitik.
Klimathotet används för att möjliggöra en kraftig beskattning av medborgarna. Staten har i nuvarande läge inte råd att backa ur klimathotet, då man därmed också tar bort incitamentet för höga energiskatter. Försvinner klimathotet försvinner på sikt också skatteintäkterna. Det finns ingen logik att punktbeskatta energi om den inte är en ”klimatbov” Det är mångas uppfattning och att det är det största skälet till att regeringar och andra så gärna vill bibehålla klimathotet. De vill behålla de skatteintäkter som av medborgarnas accepterade klimathot möjliggör.


Exxon Mobil av miljörörelserna ”stämplat” värstingbolag eftersom bolaget utvinner och säljer en produkt = bensin som vi alla är tungt beroende av för att överleva. 

Bolaget har släppt en ny prognos för framtidens globala energimarknad – med siktet inställt på 2040.
Är det ”ödets ironi” att det året sammanfaller med Sveriges ”våta” dröm om att vi ska vara helt fossilfritt.

Rapporten Exxon Energy Outlook 2040 är en sammanställning på hur bolaget ser på den framtida efterfrågan de kommande 24 åren!
Sammanfattningen måste vara en ”mörk” mardröm för den rödgröna regeringen.

Olja och naturgas(rysk) blir allt populärare val fram till 2040. Efterfrågan kommer framför allt att ske i tillväxtländerna. Sveriges politiker lever i en alldeles egen ”bubbla” där de tror på en minskad förbrukning av fossila bränslen. Fakta som de på inga villkor vill höra talas om, är att det är snarare tvärtom:
oljekonsumtionen kommer att öka kraftigt de närmaste 25 åren!

Kina de hyllade miljöhjältarna är de som kommer att leda fossilbränsle ”sörplandet”.
Ännu en ”mörk” mardröm för den rödgröna regeringen är att den förväntade sol- och vindenergi ”BARA” kommer att uppgå till hela fyra procent av den globala energimixen år 2040! Ja ni läser rätt , fyra = 4 procent!!!
Rapporten berör förvisso inte Sverige specifikt, men man kan konstatera att den som har sina sparpengar investerade i olje- och gasaktier har inte gjort en dålig investering.


Miljöaktivisterna i Sverige kommer givetvis att hävda att detta värstingbolag Exxons prognos är direkt felaktig, ingen tillit till rapporten och att de talar i egen sak.


Synar man de multinationella oljebolag historiskt sett, så har de varit ganska bra på att tjäna pengar
Man uppskattar att fordonsparken kommer att växa med 80 procent till runt 1,8 miljarder privatbilar i världen år 2040.
MEN de allra flesta kommer att drivas på bensin, precis som idag. Och eventuella miljövinster som uppstår i takt med att motorerna utvecklas och görs bränslesnålare, äts snabbt upp av den massiva ökningen i antalet fordon.


I rapport “Challenging the Clean Energy Deployment Consensus”  av ITIF ifrågasätts hela den fossilfria tekniken som är högst outvecklad. Det är som vi skulle gå tillbaka till att köra T-ford som inflationsjusterat kostar lika mycket som en modern bil.
För den som tror på ett snabbt genombrott för jättestora batterier som klarar att lagra el från intermittenta energikällor som sol och vind som även vår närmast osynlige så kallade energiminister har stora förväntningar på får tänka på.

Elbilar då? Massor med problem som måste lösas innan den kan ersätta bensinmotorn. Läs Matt Ridley om batterier och några räkneexempel som effektivt plockar bort dessa fantasier.
Exxon målar upp i sin rapport om en elbrist och det enda energislag som kan plocka bort den är en massiv satsning på kärnkraft – framför allt den 4:e generationens kärnkraft som drivs med Thorium istället för uran.
 
Fast det är som bekant en omöjlighet, eftersom miljörörelsens ludditer och utvecklingsmotståndare effektivt har omöjliggjort en sådan satsning genom årtionden av skräckpropaganda.
 
I Energiöverenskommelsen som träffades nyligen, fick MP med sig löftet att kärnkraften alltså ska vara borta helt om 25 år, till förmån för 100 procent förnybart.

Annie Lööf sa i en intervju med SVT dagen efter sin avbrutna Thailandsemester, när hon sa att Centern ska verka för en fossilfritt samhälle. Hon kanske trodde att hon flög med ett el-flygplan?

Annie sa även i sitt Almedalstal i somras…” Det gör mig stolt över att vindkraften sju dubblats under vår tid vid makten”
Tricket att göra Sverige fossilfritt är en grön skatteväxling. Resultatet ska bli ”fler jobb och en bättre miljö”

Annie som på allvar tror att lite pillande med symboliska lokala flygskatter skulle ha någon avgörande effekt på den framtida globala medeltemperaturen behöver nog studera verkligheten.


Ett passande citat av Mark Twain: Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on, or by imbeciles who really mean it.
Han lär även ha sagt: Politicians and diapers should both be changed regularly, and for the same reason.

Ett rött eller grönt samhälle är inte ekonomiskt hållbart. Inget samhälle är hållbart om inte ekonomin fungerar. Sålunda är kapitalism det enda hållbara samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar