söndag 15 januari 2017

Mehmet Kaplan och Charta2008!

Charta2008 skriver på sin hemsida att de är en medborgarrättsrörelse som utifrån denna plattform vill försvara rättssäkerheten och allas likhet inför lagen.

Citat frän hemsidan:
”Terroristlagen från 2003 bör avskaffas. Ett övervakningssamhälle växer fram med terroristhotet som motivering. Rättssäkerheten och rätten till integritet hotas genom hemlig telefonavlyssning, buggning och trafikdatalagring. FRA (Försvarets radioanstalt) bygger hemliga datarum, där superdatorer övervakar all digital kommunikation, till, eller via utlandet.”

Om Charta2008 skriver Per Gudmundson:
”Charta2008 säger sig förvisso inte försvara terrorister, utan menar i stället att föreningen enbart verkar för dem “som vi anser inte fått en rättssäker behandling på grund av undantagslagar eller det globala rättsliga undantagstillstånd som kriget mot terrorismen skapat”

När man lä
ser Charta2008 programförklaring, inser man att deras ord inte stämmer överens med deras agerande.
För några års sedan hade de en lång lista över terroristdömda och misstänkta som de krävde "rättvisa" för. Några namn är kända:

Mehdi Ghezali ( Guantanamo och känd turist i Pakistan ) Charta 2008 kräver:
Ytterligare rättshjälp för att driva skadeståndsprocess i USA

Oussama Kassir ( "terrorsvensk", dömd till livstid i USA för jihadverksamhet )
Charta 2008 kräver:
En rättvis rättegång. Sverige måste kräva att han behandlas humant.

Yassin Ali ( Grundare av Hizbul Islam ) Charta 2008 kräver:
Sverige måste agera i EU för att han ska strykas från FN:s sanktionslista som fryser hans tillgångar och begränsar hans rörlighet.

Safia Benouda och gänget som greps utanför Somalia 2006. Charta 2008 kräver: Förundersökning för att se om Sverige brutit mot lagen genom Säpos agerande

Det finns ytterligare ett par dussin islamistiska terrordömda eller misstänkta, där Charta2008 kräver vad de kallar rättvisa. Dvs att de släpps, får ny rättegång, att utvisningar upphävs med flera krav. I stort sett samtliga gripna islamister i Sverige tycks vara exempel på saftiga rätts
skandaler enligt Charta2008. Samtliga på listan är "drabbade" enligt Charta2008.

 
Här ett exempel på vad Kaplan ägnat sig åt i sin roll som lobbyist i Charta2008 för terrororganisationer, och för att verka för att sunnimuslimska terrorister ska undvika att straffas.

Vid riksdagens frågestund i april 2014 är Kaplan upprörd över att två svensk-somaliska medlemmar ur al-Shabaab gripits i Djibouti, och överlämnats till USA.
Notera hur Kaplan ser det som ett bekymmer att svenska medborgare inte kan vara medlemmar i al-Shabaab, utan att riskera att gripas och dömas i ett annat land, i det här fallet USA. Kaplan beskriver också förskönande al-Shabaab som "en stridande fraktion i det somaliska inbördeskriget".

anf.31 Mehmet Kaplan (MP):
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesminister Carl Bildt. Våren 2012 lämnade två svenska medborgare Somalia och tog sig till Djibouti. Där togs de i förvar av myndigheterna, som under oklara former utlämnade dem till USA. Svenska regeringen har varit väldigt svävande kring vad den visste om utlämningen, men enligt dokument från UD fick UD i augusti 2012 reda på att svenskarna var fängslade i Djibouti. I november hände något som var mycket brådskande, och resten är överstruket på grund av sekretess. Den 16 november meddelade UD Sveriges ambassad i Washington att de här personerna utlämnats till USA. Där hålls de häktade med maximala restriktioner åtalade för att ha anslutit sig till al-Shabab, som är en stridande fraktion i det somaliska inbördeskriget, och för vapenbrott. Min fråga till utrikesministern är: Hur ställer sig regeringen till att USA tar sig jurisdiktion över svenskar som valt sida i ett inbördeskrig i ett tredje land utan några planer på att skada det landets mål?

anf.32 Utrikesminister Carl Bildt (M):
Fru talman! Sverige har i det här fallet uppfyllt de konsulära åtaganden Sverige har gentemot de här två individerna. De står anklagade för brott i anslutning till att de uppenbarligen varit aktiva, vilket de medgett, i organisationen al-Shabab. Exakt vilka aktiviteter de har varit inblandade i varken kan eller ska vi bedöma. De blir uppenbarligen föremål för rättslig prövning i USA. Vi har inte haft anledning att ha några synpunkter i övrigt i ärendet, men vi gav dem fullt ut det konsulära stöd och den konsulära hjälp som vi har skyldighet att ge och som vi också alltid ger.
Vid den här tidpunkten är det välkänt vem den ena av de terroranklagade är, han dök upp i en rekryteringsfilm för al-Shabaab några år tidigare. al-Shabaab hade också anslutit till al-Qaida 2012, något som inte tycktes vara besvärande för Kaplan.

anf.33 Mehmet Kaplan (MP):
Fru talman! Tack, utrikesministern! Det brott som de här personerna anses ha begått leder till långa fängelsestraff i USA eftersom USA:s utrikesdepartement klassar al-Shabab som en terroristorganisation. Det finns dock enligt försvaret inget i förundersökningsmaterialet som tyder på att de ska ha planerat några attacker mot amerikanska mål. Till saken hör att det inte är ett brott i Sverige att ha samröre med al-Shabab och att svensk hovrätt i en dom fastställt att det inte finns något som visar att man per automatik avser att begå terrorbrott om man ansluter sig till al-Shabab. Min fråga till Carl Bildt är: Vilka frågor har regeringen ställt till Djibouti och USA om utlämningsförfarandet med anledning av uppgifterna från svenskarnas advokater att de ännu inte fått ta del av dokumenten som visar hur utlämningsförfarandet gått till? Behöver svenska medborgare utomlands vara oroliga för att de kan bli utlämnade, med medverkan från svenskt myndighetshåll, med anledning av något som inte är brott i Sverige?

Det är alltså den blodtörstige jihadisten i klippet som Kaplan ser som sin uppgift att försvara och se till att han ska undvika att straffas!


Kaplan och Charta2008 arbetade också hårt för att få "hem" de två jihadisterna från al-Shabaab.
Man ordnade med "paneldiskussioner", tillsammans med personer ur vänstern som inte var några diskussioner - då samtliga deltagare var mer eller mindre eniga att terroristerna skulle "hem" utan att kunna straffas. Här tillsammans med den ene av de åtalades bror Hassan Yusuf:
https://www.youtube.com/watch?v=v6Obb77C47U
Kaplan dyker upp i slutet.

Mehmet Kaplan och Anna Sundberg
Anna Sundberg var styrelseledamot samtidigt som Kaplan i Charta2008. Anna vargift” med två dömda terrorister. Svårslaget!

Att Kaplan inte varit omedveten om Um Anas/Anna Sundbergs bakgrund, är helt uteslutet. Anna Sundberg är numera också aktiv i Miljöpartiet, alltså samma parti som Kaplan tillhör!

En politiker
med ”omdöme” bör inte heller sitta i samma styrelse som frun till en dömd erfaren terrorist kopplad till al-Qaida som lobbar för och försvarar dömda terrorister. Att Kaplan ändå valt detta, visar att han definitivt inte skulle haft en ministerpost i en svensk regering. Frågan är om Löfvén varit omedveten om detta? Socialdemokraterna är också ett parti som har intima förbindelser med islamister.

Maria Ferm är en annan Miljöpartist som engagerade sig i samma fråga.

Att ledande Miljöpartister syns gång på gång i de här mindre smickrande sammanhangen där terroranklagade ska "frias" är knappast en slump.

Även Fridolin är insyltat. Här är Fridolin samtalsledare på ett Charta2008-seminarium, som av rapporteringen ser ut att närmast vara något slags supportermöte för al-Shabaab:
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=se

Många är övertygade om att Kaplan är islamist eller femtekolonnare! Men inget är bombsäkert i historien om Kaplan och …..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar